Achiziții publice în domeniul apărării și securității – Autoritățile trebuie să verifice ofertele anormal de scăzute.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat dispozițiile Directivei nr. 2009/81/CE și a stabilit că, dacă există suspiciuni că o oferta este anormal de scăzută, autoritățile contractante sunt obligate să verifice acest caracter anormal de scăzut.

În cadrul analizei, trebuie luate în considerare toate elementele relevante ale cererii de ofertă și ale caietului de sarcini.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a interpretat dispozițiile Directivei nr. 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității.

Aceasta a stabilit că, dacă există suspiciuni că o ofertă este anormal de scăzută, autoritățile contractante sunt obligate să verifice acest caracter anormal de scăzut. În cadrul analizei, trebuie luate în considerare toate elementele relevante ale cererii de ofertă și ale caietului de sarcini.

De asemenea, conform interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene, atunci când o autoritate contractantă nu a inițiat o procedură de verificare privind eventualul caracter anormal de scăzut al unei oferte, pentru motivul că a considerat că niciuna dintre ofertele care i au fost prezentate nu avea un caracter anormal de scăzut, se poate efectua un control jurisdicțional în cadrul unei căi de atac împotriva deciziei de atribuire a contractului în cauză.

(link)

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars