Privacy Policy

RO / EN

Data actualizarii: 04 mai 2022

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web, Politica de Cookies și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție in raporturile pe care le avem, inclusiv prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

I. CINE SUNTEM
Operatorul de date este Societatea civilă de avocaţi Filip, având sediul social în strada Gara Herastrau nr. 2, etaj 11, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Baroul Bucureşti în baza Deciziei nr. 1981/1.08.2008, având codul de înregistrare fiscala RO24346576 („Filip & Company” sau „Societatea”), având numărul de telefon +40 21 527 2000, numărul de fax +40 21 527 2001, adresa de e-mail privacy@filipandcompany.com. Pentru mai multe informații referitoare la Societate, vă invitam să vizitați www.filipandcompany.com.

In cursul desfasurarii activitatii Filip & Company, datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate in mod distinct in functie de calitatea pe care o aveti in interactiunea cu Societatea. In continuare puteti identifica detaliile relevante cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de Societate, avand in vedere natura relatiei pe care o aveti cu aceasta, precum utilizator al website-ului, client sau potential client, reprezentant al unui partener contractual sau colaborator, participant la evenimente și webinarii, persoană sau reprezentant al altor entități cu care interacționăm în legătură cu asistența acordată clienților sau în legătură cu potențialii clienți, candidat pentru pozitiile disponibile in cadrul Societatii, angajat, avocat asociat sau colaborator, student participant la programele si evenimentele organizate sau la care Filip & Company participa in calitate de operator de date. Va rugam sa consultati sectiunea/nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezentata in continuare care va este aplicabila.

II.PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
In cadrul sectiunilor urmatoare, puteti regasi informatii specifice pentru fiecare categorie de persoane vizate, privind scopul prelucrarii datelor cu caracter personal, temeiul legal al prelucrarii pentru fiecare scop aplicabil, categoriile de date prelucrate, durata prelucrarii, destinatarii si transferul datelor cu caracter personal (acolo unde este cazul).

În procesul de administrare si operare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresă de e-mail, orice alte date furnizate in contextul interactiunii cu noi) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

1.1 Filip & Company prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

1.1.1 Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, date privind vizitele pe website (inclusiv numărul de vizite, timpul petrecut pe website, modul de accesare a website-ului, comportamentul pe website), traficul organic (reprezentand traficul generat pe website-ul nostru prin intermediul motoarelor de cautare, excluzand posibile reclame platite).

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este, pe de o parte, sa asigure buna functionare si operare a site-ului (in cazul cookie-urilor strict necesare), sau, pe de alta parte, să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită, să efectuati anumite funcții și să îi permită site-ului web să “rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului (in cazul cookie-urilor de statistica). Cu privire la cele din urma, vom utiliza cookie-urile de statistica doar în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea acestora.

Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

1.1.2 Răspunsul la întrebările sau solicitările dumneavoastră

 Scop si categorii de dateTemei legalDurata prelucrării
1.

Scop: Oferirea de răspunsuri la întrebările sau solicitările dvs. prin corespondență electronică (e-mail), fax sau telefon.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, compania in cadrul careia persoana vizata isi desfasoara activitatea, intrebarea/ solicitarea adresata si orice alte informatii furnizate in cadrul solicitarii.

Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările sau solicitările dumneavoastră.3 ani de la solutionarea solicitarii dvs.

 

1.2 Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile unor parteneri, astfel: (i) in scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web sau informatii statistice despre vizitatorii website-ului, dupa cum se detaliaza in Politica noastra privind cookie-urile, mai sus mentionata; (ii) pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră, putem acorda acces la datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de posta electronica. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor parteneri să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecatoresti; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Aceasta sectiune se referă la calitatea dumneavoastră de reprezentant, persoană de contact, colaborator sau angajat al clientilor sau partenerilor noştri contractuali (de exemplu, furnizori sau prestatori de servicii), existenţi sau potenţiali, inclusiv reprezentantii si avocatii apartinand societatilor de avocatura internationale cu care colaboram, atunci cand in baza contractului de asistenta juridica ne-ati mandatat in acest sens. În general, în vederea realizării scopurilor de mai jos, Filip & Company colectează datele cu caracter personal de la dumneavoastră direct ori atunci când sunteti indicat drept persoana de contact de catre angajatorul dvs, client sau partener contractual al Societatii noastre.

2.1. Filip & Company prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
1.

Scop: Încheierea și executarea contractului, aplicarea de catre Societate a cerintelor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, cunoasterea clientelei si identificarea beneficiarului real al clientilor, aplicarea masurilor privind prevenirea conflictelor de interese (conflict checks).

Categorii de date: nume, prenume, semnătura, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau orice alte date puse la dispoziția Societății pe durata executării contractului in vederea indeplinirii obiectului acestuia, date privind reprezentantii legali ai clientului, actionarii si beneficiarii reali (conform cerintelor legale privind identificarea acestora).

Interesul legitim reprezentat de interesul comun al Societății și al clientului/partenerului său contractual de a desfășura o relație comercială.

Atunci când contractul de asistență juridică este încheiat direct cu clientul persoană fizică, prelucrarea este necesară pentru încheierea și executarea contractului de asistență.

Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, cunoasterea clientelei si identificarea beneficiarului real, aplicarea masurilor privind prevenirea conflictelor de interese (conflict checks).

Pe durata contractului încheiat și pe perioada necesară ulterior incetarii contractului pentru protejarea drepturilor Societății având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.
2.

Scop: Organizarea recuperării debitelor și soluționarea oricăror situații judiciare aflate în legătură cu executarea contractului.

Categorii de date: nume, prenume, semnătura, adresa de e-mail, numărul de telefon și/sau orice alte date puse la dispoziția Societății pe durata executării contractului, în măsura în care prelucrarea acestor date este necesară în baza interesului legitim al Societății sau, după caz, obligatorie prin lege.

Interesul legitim al Societății de a-și proteja situația sa financiară și bunurile sale.

Obligația legală de a furniza datele în scopul desfășurării procedurilor juridice, judiciare sau formalități extrajudiciare în legătură cu executarea contractului.

Pe durata contractului încheiat și pe perioada necesară pentru protejarea drepturilor Societății având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.
3.

Scop: Organizarea de evenimente sau webinarii la care sunt invitați reprezentanții clientilor.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, functia detinuta, compania/entitatea în care își desfășoară activitatea.

Interesul legitim al Societății de a invita reprezentantii clientilor la evenimentele sau webinariile organizate pentru acestia.Pe durata derulării relatiei cu clientul
4.

Scop: Informări adresate clientilor privind schimbări legislative, comunicari si materiale vizand noutăţi din zona juridică, precum si comunicari de interes pentru aria de activitate a clientului / comunicari in situatii speciale.

Categorii de date: nume, prenume, functie, adresa de e-mail, compania în care își desfășoară activitatea.

Consimtamant privind comunicari comerciale transmise de Societate sau interesul legitim privind transmiterea comunicarilor catre clientii care au achizitionat anterior servicii ale Societatii, in conditiile art. 12 (2) din Legea 506/2004.

Interesul legitim comun al Societății și al clientilor privind transmiterea de comunicari care nu au un caracter comercial, dar vizeaza schimbari legislative sau noutati din aria de interes a clientului. 

Optiunea de dezbonare este oferita in toate comunicarile transmise, indiferent de natura acestora.

Pe durata derulării relatiei cu clientul sau pana la retragerea consimtamantului / dezabonare.
5.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării.

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

2 ani
6.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unor reguli privind accesul in parcarea clădirii Equilibrium.

Categorii de date: nume, prenume, numărul de inmatriculare al vehiculului condus, ora de intrare / iesire, numar loc de parcare alocat vehiculului respectiv / persoanei.

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Interesul legitim al Societatii de a lua masuri eficiente de asigurare a pazei si protectiei bunurilor si persoanelor.

Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de inchiriere incheiat de Societate cu proprietarul clădirii.

 

2.2. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date ori prin care sunt desfășurate activități de gestiune a documentelor contractuale, a documentelor financiar contabile, furnizori de servicii de arhivare, agentia de marketing ori agentia de organizare evenimente, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România. Totodată, Societatea utilizează serviciile unui furnizorul de servicii de emailing (in prezent MailChimp – societatea The Rocket Science Group LLC), care își desfășoară activitatea în Statele Unite ale Americii. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Filip & Company. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Alte societati la care apelam sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România ori proprietarul cladirii Equilibrium in care Societatea isi are sediul social si care organizeaza si implementeaza sistemele de securitate in cladire.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorităţi publice, auditori financiari sau juridici sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Filip & Company, care solicită Filip & Company să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Baroul București, Agenția Națională de Administrare Fiscală sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată; (iii) societati care asigura intretinere tehnica; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

2.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”) (de exemplu, in contextul acordarii de asistenta juridica solicitata de client in tranzactii care implica mai multe jurisdictii), orice transfer realizat de Filip & Company într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. 

In ceea ce priveste colaborarea cu furnizorul nostru de servicii de emailing, MailChimp are sediul social în Statele Unite ale Americii, aplicându-se între părți clauzele standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeana, respectând astfel principiile protecției vieții private si prelucrarii datelor cu caracter personal.

Această secțiune se referă la calitatea dumneavoastră de participant, inclusiv ca speaker, în cadrul evenimentelor și webinariilor organizate de către Filip & Company sau împreună cu Filip & Company. Acestea pot fi colectate direct de la dumneavoastră atunci când vă înscrieți în modalitățile puse la dispoziție de către noi, sau de la angajatorul dumneavoastră/entitatea cu care colaborați atunci când aceștia vă înregistrează la eveniment/webinar, sau ne furnizează datele pentru participare, precum și de la organizatorul evenimentului/webinarului.

3.1. Filip & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scop si categorii de dateTemei legalDurata  prelucrării
1.

Scop: Organizarea de evenimente sau webinarii organizate de către Filip & Company sau împreună cu Filip & Company, inclusiv comunicarea publică prin mediul online cu privire la acestea.

 

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, functia detinuta, compania/entitatea sau autoritatea în care își desfășoară activitatea, imaginea/vocea pentru speakeri pentru pregătirea invitațiilor la eveniment/webinar, imaginea/vocea atunci când webinarul este înregistrat.

Interesul legitim al Societății de a aduce la cunoștința participanților subiecte juridice de interes din aria de activitate a Societății și de promovare a activității Societății prin realizarea de evenimente/webinarii.

Interesul legitim al Societății de a menține o bună relație cu aceștia, care să ne permită să oferim răspunsuri la întrebările sau solicitările adresate în timpul sau ulterior evenimentului/ webinarului.

Interesul legitim al Societății de a avea o evidență a participanților la webinarii, de a furniza accesul și de a remedia dificultăți de conectare/ participare.

Atunci când webinarul este înregistrat, ne bazăm pe consimțământ pentru a prelucra imaginea sau vocea.

Pe durata pregătirii și derulării evenimentului/ webinarului și pe o perioadă ulterioară de 3 ani.
2.

Scop (aplicabil atunci când evenimentul / webinarul se desfășoară la sediul Societății): Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor 

 

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării. 

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.  2 ani
3.

Scop (aplicabil atunci când evenimentul / webinarul se desfășoară la sediul Societății): Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unor reguli privind accesul in parcarea clădirii Equilibrium. 

 

Categorii de date: nume, prenume, numărul de inmatriculare al vehiculului condus, ora de intrare / iesire, numar loc de parcare alocat vehiculului respectiv / persoanei. 

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.  

Interesul legitim al Societatii de a lua masuri eficiente de asigurare a pazei si protectiei bunurilor si persoanelor.  

Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de inchiriere incheiat de Societate cu proprietarul clădirii. 

3.2. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal 

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date, agentia de marketing ori agentia de organizare evenimente, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Filip & Company. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate. Datele dumneavoastră pot fi furnizate, respectiv colectate ca urmare a conectării la webinarii de către furnizorii platformelor online prin intermediul cărora sunt organizate webinariile, cu sediul în Statele Unite ale Americii (cum ar fi Zoom Video Communications, Inc).

Alte societati la care putem apela (dacă este cazul) sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România ori, proprietarul cladirii Equilibrium in care Societatea isi are sediul social si care organizeaza si implementeaza sistemele de securitate in cladire. 

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorităţi publice, auditori financiari sau juridici sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Filip & Company, care solicită Filip & Company să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Baroul București, Agenția Națională de Administrare Fiscală sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată; (iii) societati care asigura intretinere tehnica; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

3.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”), orice transfer realizat de Filip & Company într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. 

În relația cu furnizorul platformei Zoom, transferul datelor către Statele Unite ale Americii se realizează în baza clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeana, respectând astfel principiile protecției vieții private și prelucrării datelor cu caracter personal.

Aceasta secțiune se referă la calitatea dumneavoastră de persoană care interacționează cu Societatea și ale căror date ne sunt furnizate de către clienții/potențialii noștri clienți, sau ale căror date le colectăm și prelucrăm noi pentru clienții și potențialii noștri clienți din surse publice sau direct de la dumneavoastră, cum ar fi de exemplu, părți adverse în litigii, martori, experți, reprezentanți ai autorităților publice, reprezentanți ai organizațiilor sau ai altor entități.

4.1. Filip & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul prelucrăriiDurata prelucrării
1.

Scop: Furnizarea serviciilor noastre către clienți și demersuri pentru inițierea relațiilor cu potențiali clienți.

Categorii de date: nume, prenume, semnătura, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, funcția, și/sau orice alte date puse la dispoziția Societății de către sau pentru clienți și potențiali clienți, inclusiv date legate de și necesare pentru procedurile, litigiile și arbitrajele în care asistăm clienții sau alte date personale care se regăsesc în documentația pusă la dispoziția noastră de clienții noștri sau potențialii clienți.

Interesul legitim de a desfășura o relație comercială cu clientul/potențialul client.Pe durata contractului încheiat cu clienții și pe perioada necesară ulterior încetării contractului pentru protejarea drepturilor Societății având în vedere legea aplicabilă contractului, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de către legislația fiscală și contabilă.Dacă datele sunt prelucrate pentru potențiali clienți cu care nu vom ajunge să avem o relație de colaborare, le vom stoca pe o perioadă de 3 ani de la data colectării.
2.

Scop (aplicabil dacă interacționăm la sediul nostru): Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării.

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.2 ani
3.

Scop (aplicabil dacă interacționăm la sediul nostru): Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unor reguli privind accesul in parcarea clădirii Equilibrium.

Categorii de date: nume, prenume, numărul de inmatriculare al vehiculului condus, ora de intrare / iesire, numar loc de parcare alocat vehiculului respectiv / persoanei.

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Interesul legitim al Societatii de a lua masuri eficiente de asigurare a pazei si protectiei bunurilor si persoanelor.

Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de inchiriere incheiat de Societate cu proprietarul clădirii.

4.2. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceştia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi care prestează servicii de găzduire şi mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor şi bazelor noastre de date ori furnizori de servicii de arhivare, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le asumă faţă de Filip & Company. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii şi le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Alte societati la care putem apela (daca este cazul) sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, societăţi care asigură servicii de transport şi curierat, care îşi desfăşoară activitatea comercială în România ori proprietarul cladirii Equilibrium in care Societatea isi are sediul social si care organizeaza si implementeaza sistemele de securitate in cladire.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorităţi publice, auditori financiari sau juridici sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii şi controale asupra activităţii şi activelor Filip & Company, care solicită Filip & Company să furnizeze informaţii, în virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Baroul București, Agenția Naționala de Administrare Fiscală sau alte autorităţi cu competenţa de a verifica bazele noastre de date; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru protejarea drepturilor şi activelor Societăţii noastre sau ale altor entităţi sau persoane, precum instanţe de judecată; (iii) societati care asigura intretinere tehnica; (iv) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

4.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, sau în afara acestora (de exemplu, in contextul acordarii de asistenta juridica solicitata de client in tranzactii care implica mai multe jurisdictii), orice transfer realizat de Filip & Company într-un astfel de stat va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. 

Aceasta sectiune se referă la calitatea dumneavoastră de candidat în procesul de recrutare desfășurat de către Societate, indiferent de modalitatea prin care aplicati pentru o pozitie disponibila 

5.1. Filip & Company prelucreaza pe parcursul procesului de recrutare datele dvs. cu caracter personal, în calitate de potențial angajator/ colaborator, în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul legalDurata prelucrării
1.

Scop: Desfășurarea procesului de selectie / recrutare și gestionarea datelor candidaților, inclusiv solicitarea de informatii de la fostul angajator in ceea ce priveste durata angajarii si activitatile desfasurate, cu instiintarea prealabila a candidatului, in conditiile prevazute de Codul Muncii.

Categorii de date: numele, prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, sexul, starea civilă, naționalitatea, data și locul nașterii, imaginea (fotografia); experiența profesională, date referitoare la educație și calificări, calitatea de membru în diferite organizații profesionale, licențele, permisele și autorizațiile sau certificările deținute; competențe lingvistice și alte abilități, hobby-uri și stil de viață; orice alte date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră în mod voluntar pe parcursul procesului de recrutare; datele obtinute in timpul procesului de recrutare, rezultand din aplicarea de teste de abilitati, de aptitudini sau de cunostinte.

Altele: datele din actul de identitate, necesare pentru incheierea contractului, daca procesul de recrutare se finalizeaza printr-o oferta de angajare.

Pe parcursul procesului de recrutare, datele sunt prelucrate având la bază interesul legitim al Societății de a angaja personalul Societății în vederea desfășurării activității.

În cazul în care procesul de recrutare se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare/colaborare, începând cu acel moment datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii contractului.

Pe durata procesului de recrutare.
2.

Scop: Promovarea viitoarelor oportunități de carieră

Categorii de date: nume, prenume, detalii de contact specificate de candidat (adresa email, telefon), datele din CV-uri, aplicatie, recomandari.

CV-urile candidaților sunt păstrate de Societate în scopul contactării pentru viitoare oportunități de angajare, numai în baza consimțământului exprimat în prealabil în acest scop de persoana vizată în cauză.Pe o perioadă de 1 an de la momentul colectării datelor (primirea aplicatiei/CV-ului), sau până la retragerea consimțământului, în funcție de care intervine prima dată.
3.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării.

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.2 ani.

5.2. Colectarea datelor cu caracter personal 

Pentru derularea procesului de selectie/recrutare, Societatea colecteaza datele cu caracter personal ale candidatilor din următoarele surse:

a) site-uri web specializate în recrutare, de exemplu: www.linkedin.com; www.bestjobs.eu; www.hipo.ro; www.ejobs.ro;

b) în mod direct de la dumneavoastră, atunci când aplicați pentru posturile disponibile în cadrul Societății prin intermediul site-ului web www.filipandcompany.com sau prin transmiterea unei aplicații către adresele de email dedicate: join@filipandcompany.com, office@filipandcompany.com, prin intermediul sectiunii „Join us” din cadrul website-ului nostru, precum și prin intermediul angajaților/colaboratorilor Societății, atunci când aceștia vă recomandă.

5.3. Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopului menționat mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali, care sunt, la rândul lor, operatori de date şi anume, agentii sau platforme de recrutare cu care Societatea colaboreaza si carora le revine responsabilitatea prelucrarii datelor in conformitate cu legislatia aplicabila. De asemenea proprietarul cladirii in care Societatea isi are sediul social este operator de date in raport cu scopul pastrarii registrului de acces cu privire la vizitatorii in cladire.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți şi în situațiile de mai jos (în aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată, (iii) societăți care asigură întreținere tehnică.

5.4. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

În cazul în care procesul de recrutare se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare, transmiterea datelor cu caracter personal poate reprezenta o obligație necesară pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea accepta oferta de muncă/ de colaborare primită și încheia contractul individual de muncă sau contractul de colaborare. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menționat, nu va putea fi încheiat contractul individual de muncă/ contractul de colaborare.

Prezenta secțiune se referă la calitatea dvs. de avocați asociaţi şi colaboratori ai Societății, precum şi de reprezentanți ai cabinetelor individuale cu care colaborează Societatea, în prezent sau în orice moment anterior.

6.1. Filip & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul legalDurata prelucrării
1.

Scop: Gestionarea relației de colaborare cu avocații, inclusiv achitarea onorariilor retrocedate, acordarea de bonusuri și alte beneficii. 

Categorii de date

 • numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, vârsta, sexul, datele din cartea de identitate (CNP-ul, seria și numărul etc.), contul bancar, poziţia/funcția și semnătura; copii ale documentelor de stare civilă;
 • copiile documentelor/ certificatelor/ diplomelor/ deciziilor care dovedesc educația sau certificările obținute;
 • copia permisului de conducere pentru avocații asociați sau colaboratori care conduc autovehiculele Societății, certificate medicale și date medicale din fișa de aptitudini.

Respectarea unor obligații legale și pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte.

Facturile și alte documente justificative sunt păstrate pe o durată de 10 ani de la emitere.

Celelalte documente sunt păstrate pe durata relaţiei de colaborare şi încă 4 ani după încetare.

2.

Scop: Procedura de revizuire și analiză a orelor lucrate de avocați și emiterea facturilor către clienți cu descrierea orelor lucrate de avocați (prin intermediul unui soft/aplicații).

Categorii de date: nume, prenume, funcție/poziție, număr de ore lucrate, activitatea desfășurată.

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, precum și interesul legitim al Societății de a dezvolta relatia cu clientii, de a respecta obligatiile legale si contractuale ale Societatii si de a proteja drepturile de care beneficiaza Societatea.10 ani
3.

Scop: Realizarea unor statistici, rapoarte și evaluări prin intermediul unui soft/aplicații cu privire la performanța avocaților și a Societății (nr. de ore lucrate, sume facturate/ încasate, nume de clienți etc). 

Categorii de date: nume, prenume, funcție/poziție, număr de ore lucrate, activitatea desfășurată.

Executarea unui contract la care dvs. sunteti parte și interesul nostru legitim de a analiza performanța avocaților cu care colaborează Societatea (din perspectivă financiară și a dezvoltării bazei de clienți).10 ani
4.

Scop: Folosirea cardurilor magnetice pentru accesul în clădire, precum si pentru permiterea accesului in parcarea cladirii.

Categorii de date: numele, prenumele, ora de intrare și ora de ieșire, adresa de e-mail, numărul cartelei de acces, numarul placutei de inmatriculare.

Obligatia legala si interesul nostru legitim de a asigura securitatea bunurilor și a persoanelor din spațiul de birouri si in parcare.Pe durata desfășurării relației de colaborare şi încă 4 ani după încetare.
5.

Scop: Transmiterea unor prezentări și oferte ale Societății către clienți/potențiali clienți, realizarea de fotografii, filmări, testimoniale și articole, interviuri și orice alte materiale din presă în scop de promovare a activității și serviciilor juridice ale Societății, realizarea de webinarii cu participarea avocaților Societății.

Categorii de date: numele, prenumele, funcția/poziția, nr de telefon, adresa de email, activitatea desfășurată, fotografia, imaginea si vocea (in cazul webinariilor online).

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, precum și interesul legitim al Societății de a dezvolta relatia cu clientii/potentialii clienti. Participarea la realizarea de fotografii, filmări, testimoniale și articole, interviuri și orice alte materiale din presă în scop de promovare a activității și serviciilor juridice ale Societății, webinarii  se realizeaza pe bază voluntară.10 ani
6.

Scop: Negocierea, încheierea și desfășurarea relației cu clienții (inclusiv dupa incetarea contractelor de colaborare cu avocatii implicati la un moment dat in proiect), potențialii clienți, colaboratorii, partenerii contractuali, precum și urmărirea respectării obligațiilor ce revin Societății conform legislației specifice, protejarea împotriva concurenței neloiale și protejarea drepturilor Societății.

Categorii de date: numele, prenumele, funcția/poziția, nr de telefon, adresa de email, activitatea desfășurată în temeiul contractului încheiat, inclusiv corespondența

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte și interesul legitim al Societății de a dezvolta relatia cu clientii, de a continua activitatile/proiectele in care persoana vizata a fost implicata pe intreaga durata a raporturilor sale de colaborare cu Societatea, de a respecta obligatiile legale si contractuale ale Societatii si de a proteja drepturile de care beneficiaza Societatea.

10 ani (deoarece includ contractele cu clienții).

Corespondenta profesionala este pastrata pentru o durata rezonabila ulterior incetarii colaborarii cu Societatea, in functie de gradul de senioritate.

7.

Scop: Transmiterea unor prezentări ale Societății către companii care realizează clasamente ale societăților de avocatură și/sau acordă premii/distincții societăților de avocatură.

Categorii de date: numele, prenumele, funcția/poziția, nr de telefon, adresa de email.

Interesul nostru legitim de a participa la astfel de clasamente in vederea recunoasterii activitatii.10 ani de la transmiterea prezentarii.
8.

Scop: Acordarea de adeverințe și referințe pentru foștii avocați colaboratori.

Categorii de date: numele, prenumele, funcția, activitatea desfasurata, perioada în care ați fost colaboratorul nostru.

Consimțământ.1 an de la data eliberarii
9.

Scop: Gestionarea contabilității Societății prin înregistrarea facturilor emise de avocați.

Categorii de date: numele, prenumele, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, codul de identificare fiscală, contul bancar, sediu, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Obligația legală.10 ani incepand de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.
10.

Scop: Organizarea și desfășurarea raportărilor, analizelor și investigațiilor financiare, juridice și a auditului intern al Societății.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, poziția/funcția, codul de identificare fiscală, activitatea desfășurată în temeiul contractului încheiat, inclusiv corespondența purtata prin utilizarea infrastructurii Societatii.

Obligația legală și interesul nostru legitim de a asigura o bună gestiune financiară și juridică ale Societății.10 ani incepand de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.
11.

Scop: Asigurarea infrastructurii IT (mentenanța și actualizarea sistemelor IT).

Categorii de date: username/adresa de email, parola și numele și prenumele utilizatorului, echipamentele si dispozitivele atribuite, codul si seria dispozitivelor atribuite.

Interesul nostru legitim de a asigura întreținerea și funcționarea infrastructurii IT a Societății in vederea desfasurarii in mod corespunzator a activitatii.Pe durata desfășurării relației de colaborare şi încă 4 ani după încetarea acesteia.
12.

Scop: Transmiterea unor newsletter-uri cu actualizări interne și externe. 

Categorii de date: numele, prenumele, imagine și adresa de e-mail corporate.

Interesul legitim ca avocații colaboratori să fie la curent cu evenimentele relevante pentru Societate.

Pe durata desfășurării relației de colaborare.

13.

Scop: Publicarea pe site-ul web al Societăţii (www.filipandcompany.com) a imaginii şi CV-ului avocaților in vederea prezentarii echipei si a domeniilor de specializare, asocierea imaginii (fotografiei) avocatilor la contul de email de serviciu, prin incarcarea de fiecare avocat a propriei fotografii. 

Categorii de date: imaginea, numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, poziția/funcția, ariile de specializare.

Interesul legitim al Societatii de a prezenta activitatea si ariile de expertiza ale avocatilor si de a dezvolta relatia cu clientii.Pe durata desfășurării relației de colaborare.
14.

Scop: Publicarea pe site-ul web al Societății (www.filipandcompany.com), pe pagina de Facebook, de LinkedIn, dar și în presă a unor materiale și articole semnate de avocați pe diverse teme juridice.

Categorii de date: imaginea, numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, poziția/funcția, ariile de specializare.

Interesul legitim al Societatii de a prezenta activitatea si ariile de expertiza ale avocatilor în vederea dezvoltării relației cu clientii existenți sau potențiali.Pe durata de utilizare a platformelor de către Societate.
15.

Scop: Organizarea unor evenimente, călătorii și seminarii în scopul dezvoltării competențelor personale și profesionale.

Categorii de date: numele, prenumele, adresa de e-mail, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate pentru efectuarea check-inului la unitatea de cazare și / sau la bilete de transport

Consimțământ.

5 ani de la data evenimentului, calatoriei sau seminarelor sau de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite documentele precum ordinele de deplasare, decontul de cheltuieli.

In cazul facturilor si documentelor justificative 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

16.

Scop: Realizarea unor controale medicale anuale pentru determinarea aptitudinii de a lucra.

Categorii de date: nume, prenume, CNP, funcția/poziția, nr de telefon.

Consimțământ.Pe perioada relației de colaborare și cel mult 4 ani dupa incetarea acesteia.
17.

Scop: Efectuarea unor studii de satisfacție a avocaților colaboratori în cadrul relației de colaborare.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, funcţia/poziția.

Interesul nostru legitim pentru evaluarea, dezvoltarea și îmbunătățirea relației de colaborare. 5 ani de la data efectuarii studiului de satisfactie.
18.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unor reguli privind accesul in parcarea clădirii Equilibrium, inclusiv prin implementarea unui sistem de recunoastere automata a placutei de inmatriculare.

Categorii de date: nume, prenume, numărul de inmatriculare al vehiculului condus, ora de intrare / iesire, numar loc de parcare alocat vehiculului respectiv / persoanei.

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Interesul legitim al Societatii de a lua masuri eficiente de asigurare a pazei si protectiei bunurilor si persoanelor. 

Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de inchiriere incheiat de Societate cu proprietarul cladirii.

 În plus față de cele de mai sus, Societatea poate să prelucreze și alte date cu caracter personal primite de la dvs. sau generate în legătură cu activitatea dvs. de colaborare cu Societatea. 

De asemenea, este posibil să vă solicităm să ne furnizați anumite date cu caracter personal ale altor persoane, cum ar fi membri ai familiei sau alte persoane afiliate, caz în care vi se va pune la dispoziție un formular separat și specific de consimțământ care să fie prezentat respectivei persoane pentru a-și da consimțământul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Societate, la instrucțiunile dvs. sau, după caz, se va pune la dispoziție o notă de informare și pentru respectivele persoane vizate.

6.2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza datele cu caracter personal din următoarele surse:

a) direct de la dumneavoastră;

b) de la alți angajați sau avocați colaboratori ai Societății cu care ați colaborat, spre exemplu informații privind performanța dvs. în cadrul Societății;

c) de la diverși clienti, potentiali clienti, colaboratori sau parteneri contractuali, informații ce reies din interacțiunea dumneavoastră cu aceștia.

6.3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi, furnizorul software-ului de pastrare a orelor lucrate si de facturare, furnizorul de software utilizat pentru evaluarea performanței, furnizorii serviciilor de training/pregătire a avocaților colaboratori (care desfășoară activități de training și pregătire în domeniul resurselor umane și sunt activi în industria/sectorul de consultanță în resurse umane, desfășurându-și activitatea comercială în România), furnizorul de servicii de arhivare a documentelor (care este activ în industria/sectorul de servicii arhivistice și își desfășoară activitatea comercială în România), furnizorul de servicii IT, de mentenanță și remediere – echipamente de calcul și comunicație – mentenanță aplicații software și hardware (care își desfășoară activitatea în România), societățile care prestează servicii de mentenanță și găzduire pentru site-ul web al Societăţii si a altor softuri/aplicații (care îşi desfăşoară activitatea în România), furnizorii care prestează servicii pentru realizarea materialelor foto și video (activi în industria de producție foto și video și care își desfășoară activitatea comercială în România), furnizorii de servicii medicale, iar acestora le pot fi furnizate datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Alti destinatari sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi băncile (care îşi desfăşoară activitatea în România), furnizorii de servicii medicale care acționează ca operatori în sine în legătură cu abonamentele private de sănătate (care desfășoară activități de furnizare de servicii medicale, și sunt activi în industria/sectorul medical, desfășurându-și activitatea comercială în România), unora dintre furnizorii diferitelor beneficii personale pentru avocații colaboratori, precum abonamentul pentru sport, abonamentul pentru biblioteca online, furnizorii noștri de servicii de programe legislative, precum Wolters Kluwer, furnizorii de e-learning, după caz, (care își desfășoară activitatea în România), distribuitorii noștri, (care desfășoară activități de comercializare produse și care își desfășoară activitatea în România și străinătate) precum și orice alți parteneri contractuali cu care Societate desfășoară relații comerciale, dintre care unii pot fi situați în țară, în interiorul Uniunii Europene sau în afara acesteia. 

De asemenea proprietarul clădirii Equilibrium în care Societatea își are sediul social este operator de date în ceea ce priveste implementarea sistemului de control acces în parcare și în incinta clădirii prin păstrarea registrului de acces.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională de Administrare Fiscală, Poliția Locală în cazul unor incidente, Autoritățile de Mediu, etc.; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecătorești, organele profesiei de avocat, consultanți juridici; (iii) societăți care asigură întreținere tehnică. De asemenea, unele dintre datele dvs. mai pot fi divulgate către clienții sau potențialii clienți ai Societății, în vederea desfășurării relației contractuale cu aceștia.

6.4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”) (de exemplu, in contextul acordarii de asistenta juridica solicitata de client in tranzactii care implica mai multe jurisdictii), orice transfer realizat de Filip & Company într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. 

În contextul acordării de referințe, este posibil ca unii dintre potențialii viitori beneficiari care solicită referințe cu privire la perioada în care ați fost avocatul nostru colaborator, să fie situați în state din afara UE și SEE care nu asigură o protecție adecvată prelucrării datelor cu caracter personal. În această situație, le vom comunica acestora unele din datele cu caracter personal menționate în prezenta nota de informare, doar pe baza consimțământului dvs. expres obținut anterior comunicării, pentru a asigura garanțiile solicitate prin GDPR. De asemenea, unele dintre datele dvs. mai pot fi transferate către clienții sau potențialii clienți ai Societății, în vederea desfășurării relației contractuale cu aceștia.

6.5. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal prevăzute anterior, care sunt prelucrate în temeiul unei obligații legale sau pentru executarea contractului la care dvs. sunteti parte reprezintă o obligație necesară pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar dvs. trebuie să furnizați datele cu caracter personal pentru încheierea sau executarea contractului de colaborare și pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile noastre legale față de dvs. și față de autoritățile publice sau organele profesiei de avocat. În cazul în care nu ne veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu vom putea încheia contractul de colaborare, nu vom putea desfășura relația contractuală în baza contractului de colaborare, nu veți putea beneficia de anumite beneficii personale acordate de către Societate sau partenerii Societății.

Prezenta sectiune se referă la calitatea dvs. de angajați ai Societății, în prezent sau în orice moment anterior.

7.1. Filip & Company prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemei legalDurata prelucrării
1.

Scop: Gestionarea relației de muncă cu angajații: îndeplinirea obligaţiilor de muncă, salarizare, Revisal, decontare costuri, acordarea de indemnizații îndeplinirea formalităților pentru șomaj. 

Categorii de date: 

 • numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, vârsta, sexul, datele din cartea de identitate (CNP-ul, seria și numărul etc.), contul bancar, starea civilă, datele privind decesul (dacă este cazul); copii ale documentelor de stare civilă;
 • nume, prenume, data naşterii copiilor angajatului sau ale altor persoane aflate în întreţinerea angajatului; 
 • date privind educaţia şi certificările obţinute, vechimea în muncă, numărul de zile de concediu medical efectuat în ultimele 12 luni lucrate și baza de calcul pe ultimele 6 luni lucrate – nota de lichidare;
 • date privind permisul de conducere pentru angajații care conduc autovehiculele societății, certificate medicale și date medicale din fișa de aptitudini;
 • funcția și poziția, semnătura.

Respectarea unor obligații legale și pentru executarea unui contract la care dvs sunteti parte, pentru desfășurarea relației de muncă.

 • 50 de ani pentru statele de plată 
 • 75 de ani pentru dosarele de personal
 • Celelalte documente aferente prelucrării – pe perioada relaţiei de muncă şi încă 4 ani după încetarea relaţiei de muncă.
2.

Scop: Acordarea și gestionarea de beneficii personale către angajați (neincluse în contractul ori in oferta de muncă). Asocierea imaginii (fotografiei) angajatilor la contul de email de serviciu, prin incarcarea de catre angajat a propriei fotografii (in mod optional, fotografia putand fi incarcata / modificata / stearsa de angajati dupa cum doresc).

Categorii de date: nume, prenume, CNP, seria, numărul și data eliberării cărții de identitate, adresa de domiciliu, semnătura, departamentul unde vă desfășurați activitatea, adresa de e-mail, numărul contului bancar, numărul de telefon, funcția, imagine (fotografie) – in mod optional.

Interesul legitim al Societatii de a mentine o buna relatie de munca cu angajatii.

Pe durata desfășurării relației de muncă plus încă 4 ani de la încetarea acesteia.

Pe durata desfasurarii relatiei de munca, pentru asocierea fotografiei la contul de email de serviciu.

3.

Scop: Desfășurarea de investigații, aspecte de disciplina muncii și oferirea de suport în situații conflictuale sau de neperformanță legate de angajați.


Categorii de date: numele, prenumele, funcția, semnătura, activitatea desfășurată, inclusiv corespondența purtată prin utilizarea infrastructurii Societății.

Interesul nostru legitim în asigurarea unui mediu de lucru propice și a unei bune relații cu angajații, de a respecta obligatiile legale si contractuale ale Societatii si de a proteja drepturile de care beneficiaza Societatea.Pe durata desfășurării relației de muncă plus încă 4 ani de la încetarea acesteia.
4.

Scop: Folosirea cardurilor magnetice pentru accesul în clădire si in parcarea cladirii.

Categorii de date: numele, prenumele, ora de intrare și ora de ieșire, adresa de e-mail, numărul cartelei de acces, numarul placutei de inmatriculare.

Obligatia legala si interesul nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor şi a bunurilor din spaţiul de la locul de muncă.Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de munca.
5.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor prin implementarea unor reguli privind accesul in parcarea clădirii Equilibrium.

Categorii de date: nume, prenume, numărul de inmatriculare al vehiculului condus, ora de intrare / iesire, numar loc de parcare alocat vehiculului respectiv / persoanei.

Obligație legală prevazuta de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Interesul legitim al Societatii de a lua masuri eficiente de asigurare a pazei si protectiei bunurilor si persoanelor.

Minim 2 ani si maxim pe durata contractului de inchiriere incheiat de Societate cu proprietarul cladirii.
6.

Scop: Asigurarea sănătății și securității în muncă („SSM”): efectuarea unor instructaje pentru protecţia muncii şi a controalelor de medicina muncii.

Categorii de date

 • numele, prenumele, datele din cartea de identitate (inclusiv CNP), adresa de domiciliu, data și locul nașterii funcția, studiile, calificarea, semnătura, grupa sanguină; 
 • date legate de condiții/ interdicții legate de desfășurarea muncii în funcție de situația personală (aptitudinea), recomandări de medicina muncii;
 • detalii legate de traseul de deplasare la/ de la domiciliu la locul de muncă.

Obligația legală pentru prelucrarea datelor ce țin de SSM (pentru toate prelucrările care sunt prevăzute de legislația incidentă).

Pe durata relației de muncă și încă 4 ani de la încetare.

7.

Scop: Evaluarea performanței la nivelul Societății prin intermediul unor aplicații.

Categorii de date: numele, prenumele, adresa de email, funcția, indicatori de performanta, activitatea desfasurata.

Interesul nostru legitim de a centraliza și evalua performanța angajaților la nivelul Societății (din perspectivă financiară și a dezvoltării bazei de clienți).

Pe durata desfășurării relației de muncă plus încă 4 ani de la încetarea acesteia.

8.

Scop: Realizarea unor studii de satisfacție a angajaților și a unor studii salariale.

Categorii de date: nume, prenume, funcție, adresa de e-mail.

Interesul nostru legitim de a identifica nivelul de satisfacție al angajaților.2 ani
9.

Scop: Marketing și publicitate transmiterea de newsletter-uri cu ultimele noutăți interne.

Categorii de date: numele, prenumele, imaginea și adresa de e-mail corporate.

Interesul legitim pentru ca dvs. să fiți la curent cu serviciile oferite de Filip & Company și evenimente din viața organizației.Pe durata desfășurării relației de muncă.
10.

Scop: Organizarea unor calatorii in interesul desfasurarii activitatii.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate pentru efectuarea check-inului la unitatea de cazare și sau la bilete de transport.

Obligația contractuală reprezentată de obligația de a vă îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului.Pe durata desfășurării relației de muncă.
11.

Scop: Organizarea unor evenimente și seminarii în scopul dezvoltării competențelor tehnice și profesionale.

Categorii de date: numele, prenumele, seria și numărul cărții de identitate, data și semnătura.

Interesul nostru legitim de a dezvolta competenţele angajaţilor Societăţii.5 ani

 

În plus față de cele de mai sus, Societatea poate să prelucreze și alte date cu caracter personal primite de la dvs. sau generate în legătură cu activitatea dvs. desfășurată în cadrul Societății. 

De asemenea, este posibil să vă solicităm să ne furnizați anumite date cu caracter personal ale altor persoane, cum ar fi membri ai familiei sau alte persoane afiliate, caz în care vi se va pune la dispoziție un formular separat și specific de consimțământ care să fie prezentat respectivei persoane pentru a-și da consimțământul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Societate, la instrucțiunile dvs. sau, după caz, se va pune la dispoziție o notă de informare și pentru respectivele persoane vizate.

7.2. Colectarea datelor cu caracter personal

Societatea colecteaza datele cu caracter personal din următoarele surse:

a) direct de la dumneavoastră;

b) de la alți angajați ai noștri cu care ați colaborat, spre exemplu informații privind performanța dvs. la locul de muncă;

c) de la diverși clienti, potentiali clienti, colaboratori sau parteneri contractuali, informații ce reies din interacțiunea dumneavoastră cu aceștia.

7.3. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi furnizorii de servicii de studii salariale și de satisfacție a angajaților, furnizorul de software utilizat pentru pontaj și evaluarea performanței, (care desfășoară activități de salarizare și administrare personal și sunt activi în industria/sectorul tehnologiei informațiilor, desfășurându-și activitatea comercială în România), furnizorii serviciilor de training/pregătire a angajaților (care desfășoară activități de training și pregătire în domeniul resurselor umane și sunt activi în industria/sectorul de consultanță în resurse umane, desfășurându-și activitatea comercială în România), furnizorul de servicii de medicina muncii, care acționează ca persoană împuternicită cu privire la datele referitoare la aptitudinea angajaților de a presta muncă la angajare și în cadrul evaluărilor anuale de medicina muncii (care desfășoară activități de furnizare de servicii medicale și sunt activi în industria/sectorul medical, desfășurându-și activitatea comercială în România), furnizorul de servicii de arhivare a documentelor (care este activ în industria/sectorul de servicii arhivistice și își desfășoară activitatea comercială în România), furnizorul de servicii IT, de mentenanță și remediere -echipamente de calcul și comunicație – mentenanță aplicații software și hardware (care își desfășoară activitatea în România), furnizorii care prestează servicii pentru realizarea materialelor foto și video (activi în industria de producție foto și video și care își desfășoară activitatea comercială în România), iar acestora le pot fi furnizate datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dvs. cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Alti destinatari sunt, la rândul lor, operatori de date, cum ar fi băncile (care îşi desfăşoară activitatea în România), furnizorii de servicii medicale care acționează ca operatori în sine în legătură cu abonamentele private de sănătate (care desfășoară activități de furnizare de servicii medicale și sunt activi în industria/sectorul medical, desfășurându-și activitatea comercială în România), unora dintre furnizorii diferitelor beneficii personale pentru angajați, precum tichetele de masă, abonamentul pentru sport, abonamentul pentru biblioteca online, furnizorii de e-learning, după caz, (care își desfășoară activitatea comercială în România), distribuitorii noștri, (care desfășoară activități de comercializare produse și care își desfășoară activitatea în România și străinătate), Wolters Kluwer, pentru crearea contului de utilizator (care desfășoară activități furnizare de servicii de informație specializată, produse și servicii dedicate profesioniștilor, desfășurându-și activitatea comercială în România), proprietarul clădirii Equilibrium care implementează sistemele de securitate necesare, precum și orice alți parteneri contractuali cu care societate desfășoară relații comerciale, dintre care unii pot fi situați în țară, în interiorul Uniunii Europene, sau în afara acesteia. De asemenea, societățile care administrează platformele Facebook, LinkedIn sunt operatori de date, astfel că pentru a determina modul în care acestea prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați politica acestora de confidențialitate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți şi în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, Poliția Locală în cazul unor incidente, Autoritățile de Mediu, etc.; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, executori judecătorești, organele profesiei de avocat, consultanți juridici; (iii) societăți care asigură întreținere tehnică.

De asemenea, unele dintre datele dvs. mai pot fi transferate către clienții sau potențialii clienți ai Societății, în vederea desfășurării relației contractuale cu aceștia.

7.4. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”), orice transfer realizat de Filip & Company într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. 

În contextul acordării de referințe, este posibil ca unii dintre potențialii viitori angajatori care solicită referințe cu privire la perioada în care ați fost angajatul nostru, să fie situați în state din afara UE și SEE care nu asigură o protecție adecvată prelucrării datelor cu caracter personal. În această situație, le vom comunica acestora unele din datele cu caracter personal menționate în prezenta nota de informare, doar pe baza consimțământului dvs. expres obținut anterior comunicării, pentru a asigura garanțiile solicitate prin GDPR. De asemenea, unele dintre datele dvs. mai pot fi transferate către clienții sau potențialii clienți ai Societății, în vederea desfășurării relației contractuale cu aceștia.

7.5. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Datele cu caracter personal prevăzute anterior şi prelucrate în temeiul unei obligații legale/ contractuale sunt necesare pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar dvs. trebuie să furnizați datele cu caracter personal pentru încheierea sau executarea contractului de muncă/și pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile noastre legale față de dvs. și față de autoritățile publice. În cazul în care nu ne veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu vom putea încheia contractul individual de muncă/, nu vom putea desfășura relația contractuală în baza contractului individual de muncă/de, nu veți putea beneficia de anumite beneficii personale acordate de către Societate sau partenerii Societății.

Prezenta sectiune se referă la calitatea dvs. de student candidat în procesul de selecție pentru programul de practică și de student selectat, beneficiar al contractului de mecenat încheiat cu Filip & Company, in cadrul participării la programul de practică.

8.1. Filip & Company prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul legalDurata prelucrării
1.

Scop: Desfășurarea procesului de selecție a studenților participanți la programul de practică.

Categorii de date: datele conținute în CV-ul dvs, precum și alte documente furnizate de către dumneavoastră prin aplicația pe care o transmiteți Societății, inclusiv notele și media dvs.

Interesul legitim al Societății de a selecta studenții în vederea participării la programul de practică.

·   

Durata necesară derulării procesului de selecție a studenților.

În ipoteza în care veți fi selectat, datele vor fi păstrate pentru duratele și scopurile menționate în continuare.

2.

Scop: Gestionarea relației de mecenat – acordarea sprijinului financiar (efectuarea platii in temeiul contractului de mecenat), semnarea acordului de confidențialitate, îndeplinirea altor obligații legale.

Categorii de date:

 • numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, vârsta, sexul, datele din cartea de identitate (CNP-ul, seria și numărul etc.);
 • copiile documentelor/ certificatelor/ diplomelor/ deciziilor care dovedesc formarea profesionala sau certificările obținute;
 • numărul contului bancar;
 • semnătura.
Respectarea unor obligații legale și a unor obligații contractuale pentru desfășurarea contractului de mecenat.

10 ani incepand de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost incheiate.

3.

Scop: Folosirea cardurilor magnetice pentru accesul în sediul Filip & Company.

Categorii de date: numele, prenumele, ora de intrare și ora de ieșire, adresa de e-mail, numărul cartelei de acces.

Obligatie legala si interesul legitim al Societatii de a asigura securitatea sediului, bunurilor si persoanelor.Pe durata contractului de mecenat.
4.

Scop: Acordarea de adeverințe și referințe pentru beneficiari, la solicitarea acestora.

Categorii de date: numele, prenumele, perioada în care s-a derulat contractul de mecenat, activitatea desfasurata.

Consimțământul beneficiarului.Pe durata contractului de mencenat, precum și 3 ani de la încetarea acestuia.
5.

Scop: Realizarea unei instruiri pentru sănătatea și securitatea beneficiarilor pentru vizitele în sediul Societății.

Categorii de date: numele, prenume, data și locul nașterii, studii, calificarea, semnătura, detalii legate de traseul de deplasare la/ de la sediul Filip & Company, semnătura pentru angajatul care efectuează instruirea.

Interesul legitim de a asigura securitatea beneficiarilor care își desfășoară activitatea în sediul Societății.

Pe durata contractului de mecenat.
6.

Scop: Crearea unui cont de e-mail beneficiarului și comunicarea prin contul de email creat de Societate între beneficiar și angajații/colaboratorii Societății.

Categorii de date: username-ul, parola și numele utilizatorului.

Interesul nostru legitim de a comunica cu beneficiarul, inclusiv pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor din contractul de mecenat.

Datele sunt pastrate pe durata derularii contractului de mecenat.

7.

Scop: Marketing și publicitate transmiterea de newsletter-uri cu ultimele noutăți interne – comunicare interna.

Categorii de date: numele, prenumele și adresa de e-mail corporate.

Interesul legitim pentru ca dvs. să fiți la curent cu evenimente din viața organizației Filip & Company.

Pe durata desfășurării contractului de mecenat.

8.

Scop: Realizarea de testimoniale și articole, interviuri (scrise, foto-video) și orice alte materiale de presă în scop de promovare a programului de practică, a activității și serviciilor Societatii.

Categorii de date: imaginea, vocea, numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, rolul, semnătura.

Consimțământ.Pana la retragerea consimtamantului
9.

Scop: Organizarea unor sesiuni de training, activități de aprofundare și cercetare a anumitor ramuri de drept, precum și organizarea unor evenimente și seminare în scop de pregătire și perfecționare profesională a beneficiarilor.

Categorii de date: numele, prenumele și adresa de e-mail corporate.

Executarea contractului de mecenat.Pe durata desfășurării contractului de mecenat.
10.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor.

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării.

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.2 ani
11.

Scop: Realizarea unei analize legată de participarea candidaților pentru programul de practică la alte evenimente organizate de Filip & Company, pentru a determina succesul respectivelor evenimente.

Categorii de date: nume, prenume, denumirea evenimentului la care a participat.

Interesul legitim de a analiza succesul evenimentelor organizate pentru studenți și de a își promova activitatea în legătură cu campaniile de recrutare organizate pentru studenți.2 ani de la momentul participării la eveniment.

 

În plus față de cele de mai sus, Societatea poate să prelucreze și orice alte date cu caracter personal primite de la dvs. sau generate în legătură cu activitatea dvs. desfășurată cu sprijinul Societății. 

8.2. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Filip & Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali, precum alti operatori de date, cum ar fi băncile (care desfășoară activități financiare și sunt activi în industria/sectorul financiar-bancar, desfășurându-și activitatea comercială în România), precum și furnizorii noștri de servicii de programe legislative, precum Wolters Kluwer, pentru crearea contului de utilizator (care desfășoară activități furnizare de servicii de informație specializată, produse și servicii dedicate profesioniștilor, desfășurându-și activitatea comercială în România), precum și proprietarul clădirii Equilibrium care implementează sistemele de securitate necesare în incinta clădirii în care Societatea își are sediul social.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți si în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autorități publice, auditori financiari sau juridici sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată; (iii) societăți care asigură întreținere tehnică.

8.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European sau din afara acestora.

8.4. Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

In masura in care prelucrarea datelor se realizeaza in scopul indeplinirii contractului de mecenat (acolo unde se prevede mai sus in mod expres acest lucru) ori  pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale față de dvs. și față de autoritățile publice, in cazul în care nu ne veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu vom putea încheia contractul de mecenat și nu vom putea desfășura relația contractuală în baza contractului de mecenat.

Prezenta sectiune se referă la calitatea dvs. de participant la Concursul de Negocieri organizat de Filip & Company in colaborare cu Asociatia Studentilor in Drept (ASD).

9.1. Filip & Company prelucreaza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul legalDurata prelucrării
1.

Scop: Inscrierea si participarea la concurs, prin completarea de catre dvs. a formularului de inscriere pus la dispozitie.

Categorii de date: numele, prenumele, grupa din care participantul face parte la Facultatea de Drept, numarul de telefon, adresa de e-mail, extras al notelor si mediilor din fisa matricola.

Executarea unei obligatii contractuale sau pentru a face demersuri la cererea participantilor in vederea incheierii unui contract.Durata desfasurarii Concursului, precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
2.

Scop: Acordarea si gestionarea premiilor.

Categorii de date: numele, prenumele, semnatura, codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, copie de pe actul de identitate.

Obligatie contractuala

Indeplinirea obligatiilor legale impuse de legislatia fiscala aplicabila.

Durata derularii Concursului, precum și perioada necesara pentru protejarea drepturilor Societatii, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala si contabila.
3.

Scop: Comunicarea publica prin mediul online cu privire la desfasurarea Concursului, precum si cu privire la participantii castigatori. 

Categorii de date: numele, prenumele, imaginea.

Interesul legitim al Societății de a aduce la cunoștință publicului interesat derularea Concursului, precum și participanții câștigători în vederea recunoașterii meritelor acestora.Durata organizării și derulării Concursului, precum si 4 ani de la finalizarea acestuia.
4.

Scop: Realizarea de testimoniale si articole, interviuri (scrise, foto-video) si orice alte materiale de presa in scop de promovare a Concursului, a activitatii si serviciilor Societatii.

Categorii de date: imaginea, vocea, numele, prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, semnatura.

Consimtamantul participantului.Pana la retragerea consimtamantului.
5.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.2 ani
6.

Scop: Realizarea unei analize legată de participarea candidaților pentru programul de practică la alte evenimente organizate de Filip & Company, pentru a determina succesul respectivelor evenimente.

Categorii de date: nume, prenume, denumirea evenimentului la care a participat.

Interesul legitim de a analiza succesul evenimentelor organizate pentru studenți și de a își promova activitatea în legătură cu campaniile de recrutare organizate pentru studenți.2 ani de la momentul participării la eveniment.

9.2. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise catre terti în situațiile de mai jos (in aceste cazuri fiind vorba despre terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea): (i) autoritati publice, auditori financiari sau juridici sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma, (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată; (iii) societăți care asigură întreținere tehnică și furnizează sistemele de securitate. .

De asemenea, Asociatia Studentilor in Drept (ASD) are acces la datele dvs. cu caracter personal, in calitatea sa de colaborator in vederea organizarii Concursului, actionand ca operator independent.

9.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, sau din afara acestora.

9.4. Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

In masura in care prelucrarea datelor se realizeaza in scopul indeplinirii contractului, respectiv acceptarea de catre dvs a termenilor si conditiilor de inscriere la concurs (acolo unde se prevede mai sus in mod expres executarea contractului ca temei al prelucrarii datelor) ori pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale față de dvs. și față de autoritățile publice, în cazul în care nu ne veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu vom putea desfasura relatia contractuala, iar dvs. nu veti putea participa la concurs.

Prezenta secțiune se referă la calitatea dvs. de participant în cadrul evenimentelor pentru studenți pe care le organizăm sau la care participăm, inclusiv la JobFest ori The Perfect Candidate. 

10.1. Filip & Company prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:

 Scopul și categorii de dateTemeiul legalDurata prelucrării
1.

Scop: Organizarea și desfășurarea evenimentelor, inclusiv gestionarea înscrierilor.

Categorii de date: nume, prenume, adresa de e-mail.

Interesul legitim al Societății de a își promova activitatea în legătură cu campaniile de recrutare organizate pentru studenți.Durata evenimentului, precum și 3 luni de la data stabilită pentru desfășurarea fiecărui eveniment.
2.

Scop: Contactarea în scop de recrutare, pentru a invita studentul să participe la programul de practică din cadrul Societății.


Categorii de date:
nume, prenume, adresa de e-mail, date continute in CV, scrisoare de intentie, extras al notelor si al mediei obtinute la facultate.

Interesul legitim al Societății de a desfășura campaniile de recrutare pentru studenți în cadrul Societății.Durata evenimentului, precum și 3 luni de la data stabilită pentru desfășurarea fiecărui eveniment.
3.

Scop: Asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incinta prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor

Categorii de date: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării.

Obligația legală prevazută de Legea nr. 333/2003, cu modificarile ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.2 ani.
4.

Scop: Realizarea unei analize legată de participarea candidaților pentru programul de practică la alte evenimente organizate de Filip & Company, pentru a determina succesul respectivelor evenimente.

Categorii de date: nume, prenume, denumirea evenimentului la care a participat.

Interesul legitim de a analiza succesul evenimentelor organizate pentru studenți și de a își promova activitatea în legătură cu campaniile de recrutare organizate pentru studenți.2 ani de la momentul participării la eveniment

10.2. Destinatarii datelor cu caracter personal

Filip&Company utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăți care prestează servicii de găzduire și mentenanță a aplicațiilor, soft-urilor și bazelor noastre de date, sunt activi în industria de servicii IT și își desfășoară activitatea comercială în România. Acestia prelucrează datele cu caracter personal în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) societăți care asigură întreținere tehnică, inclusiv furnizarea sistemelor de securitate și (iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată.

10.3. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele tale cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, sau din afara acestora.

10.4. Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

In masura in care prelucrarea datelor se realizeaza pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale față de dvs. și față de autoritățile publice, în cazul în care nu ne veți furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu va vom putea permite accesul in incinta sediului Societății.

III. Ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal după încetarea prelucrării Societatea prelucreaza datele cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare explicate in cadrul sectiunilor de mai sus, pentru fiecare categorie de persoane vizate, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare. In cazul in care Societatea va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala de a prelucra in continuare datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri, veti fi informati in mod corespunzator in acest sens. Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.  IV. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politica de Confidentialitate nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. V. Securitatea prelucrării datelor Societatea evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. VI. Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:  a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea VII de mai jos; b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date indicat în Secțiunea VII de mai jos, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv; e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să utilizați formularele disponibile la pe site-ul web al Societății sau să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la adresa indicată mai jos. De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat puteți să trimiteți un e-mail la adresa indicată la Secțiunea VII, sau să depuneți o cerere scrisă în format fizic sau prin poștă la sediul Societății. VII. MODALITATE DE CONTACT  Puteți adresa orice întrebare, folosind următoarele detalii de contract: Societatea Civilă de Avocați FILIP, adresa poștală: strada Gara Herastrau nr. 2, cladirea Equilibrium, etaj 11, sector 2, Bucureşti,România, nr. de telefon: Alexandra Tugui – +40 21 527 2085, adresa de e-mail: privacy@filipandcompany.com VIII. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin publicarea pe site-ul Societatii sau prin orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars