CJUE a stabilit că orice persoană are dreptul să cunoască cui i-au fost comunicate datele sale personale

CJUE a stabilit că atunci când datele cu caracter personal au fost sau urmează să fie divulgate unor destinatari, operatorul are obligația de a-i furniza persoanei vizate, la cerere, identitatea acestor destinatari.

În cazul în care nu este posibilă identificarea acestor destinatari sau atunci când cererea este în mod vădit nefondată sau excesivă, operatorul se poate limita să indice doar categoriile de destinatari în cauză. Sarcina dovedirii caracterului vădit nefondat sau excecsiv al cererii revine operatorului.

CJUE a reținut că modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să respecte criteriul transparenței, motiv pentru care informațiile furnizate persoanei vizate trebuie să fie cele mai exacte cu putință.

Cu toate acestea, poate fi admis ca, în împrejurări specifice, să nu fie posibil să se furnizeze informații cu privire la destinatarii concreți. Prin urmare, dreptul la acces va putea fi restrâns la informarea privind categoriile de destinatari, dacă este imposibil să se comunice identitatea destinatarilor concreți, mai ales atunci când aceștia nu sunt cunoscuți încă.

(link)

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars