Deschiderea unui poligon privat – care sunt pașii?

Autor: Adrian Zamfir (associate Filip & Company)

Tirul sportiv și de agrement începe să prindă tracțiune și în țara noastră. Cu această ocazie, încep să apară din ce în ce mai multe inițiative de autorizare a poligoanelor de tragere. Ca un exemplu, Finlanda, cu o populație de 5,5 milioane, avea in 2009 mai mult de 2.000 (două mii) de poligoane. În România încă nu avem un poligon în fiecare județ.

În prezentul articol o să aflăm în concret care sunt pașii și ce legislație trebuie să avem în vedere. Vom prezenta aspectele principale și interpretările concrete în cazul zonelor de legislație greoaie. În articole viitoare vor fi publicate și alte aspecte neclare și rezolvări ale acestora.

Există trei surse principale de legislație în ceea ce privește poligoanele private:

 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor (în continuare „Legea nr. 295/2004”). Relevante pentru deschiderea unui poligon privat sunt art. 86 și următoarele;
 • Normele din 2018 la această lege adoptate prin H.G. nr. 11/2018 (în continuare „Normele din 2018”. Relevante pentru deschiderea unui poligon privat sunt art. 111 și următoarele;
 • Normele FRTS pentru realizarea poligoanelor de tir sportiv (în continuare „Normele FRTS”);

Atentie! În viitorul apropiat vor trebui avute în vedere Normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere (în continuare „Ordinul MAI”), Norme care nu au fost încă adoptate de Ministerul Afacerilor Interne, dar care se află în dezbatere publică.

Forma din dezbaterea publică poate fi identificată la următorul link – click. Totuși, până la adoptarea acestor norme vor fi avute în vedere normele FRTS pentru realizarea poligoanelor de tir sportiv, conform art. V din Legea nr. 319/2015. La momentul adoptării Ordinului MAI, normele FRTS vor fi înlocuite de acesta.

 

1. Obținerea avizelor

Conform punctului 1 din Normele FRTS primii pași sunt obținerea avizelor de la: DSU, DSP, Agenția pentru Protecția Mediului, ITM, Direcția de Arhitectură și Urbanism din cadrul Primariei, avizul distribuitorului de energie electrică din zona unde poligonul va fi construit (fostul RENEL) și avizul distribuitorului de gaze din zona unde poligonul va fi construit (fostul Distrigaz).

Cu ajutorul avizelor arătate mai sus, se va obține, conform Normelor FRTS, „acordul organelor de poliție locale”. Aceasta sintagmă trebuie citită în sensul de solicitare a acordului structurii specializate din cadrul IGPR din județul în care va fi localizat poligonul.

Amintim că structura specializată din cadrul IGPR, la nivel central, este Direcția Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase  (în continuare „DAESP”), iar la nivel local Serviciul Arme Explozibili și Substanțe Periculoase (în continuare „SAESP”), coordonat de DAESP. Așadar, atenție, textul din Normele FRTS este înșelător. Nu Poliția Locală este organul de la care se obține acordul, ci SAESP-ul din județul în care poligonul va fi construit.

Până acum a fost finalizată prima parte a obținerii documentelor. Ulterior, se poate începe construcția poligonului în conformitate cu Normele FRTS. Acestea stabilesc anumite standarde cu privire la orientarea standurilor de tragere, distanța față de localități, lucrări de protecție ce trebuie realizat și altele.

După ce este finalizată construcția poligonului în conformitate cu Normele FRTS, se va depune cererea către FRTS pentru obținerea avizului de principiu. Dacă FRTS va identifica avizele, acordul SAESP și, la fața locului, poligonul construit conform Normelor FRTS va elibera avizul de principiu.

 

2. Obținerea certificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă

Odată obținut avizul de principiu de la FRTS, pasul următor este obținerea certificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă pentru construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere din partea structurii specializate din cadrul IGPR, conform art. 115 din Normele din 2018. În vederea eliberării certificatului trebuie depuse următoarele:

 • dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum şi documentele care atestă faptul că acesta a fost construit în condiţiile legii, în original şi în copie (n.n. avizul FRTS); documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
 • schiţa imobilului sau a spaţiului unde este amplasat poligonul de tragere;
 • proiectul în detaliu al poligonului de tragere în care vor fi prezentate amenajările stabilite în normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, precum şi caracteristicile tehnice ale materialelor de construcţie ce vor fi utilizate;
 • procesul verbal de recepţie la terminarea lucrării de construcţie;
 • e) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

Termenul pentru eliberarea acestuia este de 30 de zile.

Odată obținut certificatului de conformitate care atestă că sunt îndeplinite normelor tehnice de siguranţă pentru construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, putem considera finalizată partea a doua a obținerii de documente.

3. Autorizarea propriu-zisă a funcționării poligonului

Partea finală este reprezentată de autorizarea propriu-zisă a funcționării poligonului, obținută conform art. 118 din Normele din 2018. Pentru a obține autorizația, este necesară depunerea următoarelor documente:

 • actul constitutiv al persoanei juridice sau fizice autorizate şi, după caz, certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în original şi în copie (n.n. copia se confrunta cu originalul, după care originalul este restituit);
 • dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, în original şi în copie (n.n. copia se confrunta cu originalul, după care originalul este restituit);
 • certificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă;
 • copii ale actelor de identitate, ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică, pentru personalul desemnat să administreze, să întreţină şi să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activităţile care se desfăşoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori în poligoanele de tragere;
 • dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum şi copii ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică, pentru personalul specializat în acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă în cazul eventualelor accidente specifice;
 • dovada existenţei în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecţie în timpul tragerii;
 • regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, semnat de administratorul poligonului (ce ar trebui să conțină ROF-ul se poate identifica în art. 119 din Normele din 2018);
 • dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;
 • împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

Daca după verificările realizate de organele de poliție competente se confirmă îndeplinirea condițiilor, ROF-ul poligonului va fi avizat, iar autorizația de funcționare eliberată de către SAESP-ul din județul în care poligonul a fost construit. Felicitări, ai deschis un poligon privat!

Felicitările sunt binemeritate având în vedere că, așa cum ușor se poate observa, deschiderea unui poligon privat poartă o birocrație neplăcută la care se adaugă diferitele interpretări ce pot apărea în cadrul structurilor județene ale organelor de poliție.

Foarte des se întâlnește, în dezacord cu legea și bunul simț juridic, ca ce este permis în Județul X să nu fie permis în Județul Y sau interpretările legii să fie unele contrare între ele și chiar cu legea.

Ca observație finală, de lege ferenda, condițiile de siguranță ar trebui să primeze și să nu se facă rabat de la acestea, însă o parte din condițiile pur birocratice ar putea fi eliminate pentru eficientizarea procesului.

În concluzie, avem speranța că această lume a tirului sportiv și de agrement (care se realizează în condiții de siguranță maximă, împreună cu profesioniști) se va deschide în viitor către cât mai multe persoane care vor să încerce ceva nou și, cu această deschidere, că va exista și oferta pe măsură (ca număr și calitate) din partea poligoanelor care să ofere aceste experiențe. Nu putem decât să sperăm la o cultură a tirului sportiv și de agrement astfel cum găsim în state precum Elveția, Finlanda și altele, unde mersul la poligon este o activitate de weekend obișnuită.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars