Instituirea starii de alerta la nivel national

Din 15 mai 2020 la nivel național a fost instituită starea de alertă pe o perioadă de 30 zile prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 („Hotărârea CNSSU”), publicată în Monitorul Oficial nr. 385 din 15 mai 2020. Aceasta prevede o serie de măsuri ce se vor aplica în continuare.

 1. Măsuri generale

Începând cu data de 15 mai 2002, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.

De asemenea, este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii. În afara localității sau a zonei metropolitane, deplasarea se va putea face pentru anumite motive (precum cele în interes de serviciu sau pentru activități recreative la care nu participă mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună), pe baza declarației pe proprie răspundere disponibilă pe platforma https://cetrebuiesafac.ro/adaptare-si-rezistenta/modele-de-declaratii.

Totodată vor fi redeschise parcurile, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie.

În această perioadă, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.

Excepții:

 • activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maximum 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
 • activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • activităţile de pregătire a sportivilor de performanţă în cantonamente, care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi al sălilor de expoziţii care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.
 1. Măsuri care vizează relațiile dintre angajator și angajat

Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

 • asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
 • dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;
 • respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier;
 • decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minimum 20% din personal.

În cazul personalului cu funcții esențiale pentru funcționarea corespunzătoare a Sistemului energetic național, se menţine posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază.

 1. Măsuri care vizează domeniul economic

Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:

 • accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3oC;
 • să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

Pe perioada stării de alertă, este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.

Excepție: activităţile de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drive-in”, “room-service”, livrare la client, “take-away” etc.

De asemenea, este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafaţa construită mai mare de 15.000 mp, în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

Excepții:

 • vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor şi serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curăţătorie;
 • vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului.
 1. Măsuri privind activitatea din domeniul medical

Va fi reluată activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă și asigurarea asistenţei medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare. În acest din urmă caz, activitatea va fi organizată astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare.

De asemenea, se reiau activităţile de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe medicale, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, cu menţinerea interdicţiilor de acces a aparţinătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienţilor internaţi.

 1. Măsuri privind domeniul transporturilor

Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Iran, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile începând din 15 mai 2020. Nu sunt supuse acestei suspendări anumite tipuri de zboruri precum: transportul de marfă şi/sau corespondenţă, care asigură servicii medicale de urgenţă sau efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe.

În ce privește transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, se supendă toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, până la data de 1 iunie 2020. Totuși, transportul rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale va fi permis în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute la art. 11 alin. (2) din Hotărârea CNSSU.

 1. Măsuri privind intrarea pe teritoriul României

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, cu următoarele excepții:

 • membri de familie ai cetăţenilor români ori ai cetăţenilor altor state membre ale UE sau ale SEE, cu rezidenţă în România;
 • persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E. sau persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
 • persoane supuse unui regim special: personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar, personal care poate asigura ajutor umanitar, persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare;
 • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare și pasageri care călătoresc din motive imperative;

Persoanele care vin în România din străinătate vor fi supuse măsurii carantinării/izolării la locuinţă împreună cu familia/aparţinătorii cu care locuiesc împreună sau măsura carantinării isntituționalizate. Măsura carantinării/izolării nu se aplică anumitor categorii de persoane, printre care amintim conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, piloţii de aeronave şi personalul navigant, personalul feroviar sau reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul national.

 

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars