Noi modificări aduse Codului fiscal care influențează și relațiile de muncă

O serie de modificări notabile au fost introduse în această lună prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022. Dintre acestea, le notăm pe următoarele:

a. Contractele de muncă cu timp parțial vor fi suprataxate

Printre principalele modificări ce urmează a se aplica începând chiar de luna viitoare se numără suprataxarea contractelor de muncă cu timp parțial. Potrivit noilor reglementări aduse de Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, contribuțiile de asigurări sociale (CAS) și de sănătate (CASS) aferente contractelor de muncă cu timp parțial nu vor putea fi mai mici decât cele calculate prin raportare la salariul minim brut garantat pe țară (în prezent, 2.550 RON). În consecință, dacă salariul prevăzut în contractul de muncă cu timp parțial este mai mic decât salariul minim brut pe țară, acesta din urmă va reprezenta baza de calcul pentru CAS și CASS. Prin excepție de la repartizarea sarcinii fiscale, diferența de contribuții astfel rezultată va fi suportată de angajator.

Modificările de mai sus nu se aplică următoarelor categorii de angajați:

 • elevii sau studenţii, cu vârsta de până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
 • ucenicii de până la 18 ani;
 • persoanele cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
 • pensionarii pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii).
 • persoanelor care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Este de menționat și că mecanismul suprataxării contractelor de muncă cu timp parțial nu este nou în legislația fiscală, măsura fiind aplicată și în trecut.   

b. S-au redus pragurile de venituri pentru salariații din industria construcțiilor și sectorului agro-alimentar în funcție de care se aplică facilitățile fiscale

Această modificare vizează micșorarea limitei maxime a veniturilor angajaților pentru care se aplică facilități fiscale. În concret, plafonul maximal a scăzut de la 30.000 RON la 10.000 RON brut lunar inclusiv.

c. Indemnizația pentru îngrijirea bolnavilor de cancer a fost trecută pe lista veniturilor neimpozabile

Începând din luna aprilie, persoanele care au în grijă pacienți adulți cu afecțiuni oncologice pot beneficia de concediu medical plătit pentru îngrijirea acestor persoane (pentru mai multe detalii despre acest tip de concediu puteți consulta site-ul nostru). Pe durata concediului luat în acest scop, aceștia beneficiau de o indemnizație de concediu de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, indemnizație impozitată cu 10%. Potrivit modificărilor aduse de Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, indemnizația aferentă concediului pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice devine un venit neimpozitabil, alături de indemnizațiile pentru concediul pentru risc maternal, concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav.

d. A fost modificat regimul juridic al deducerii personale

Începând din ianuarie 2023, facilitatea fiscală constând în deducerea personală va fi alcătuită din două componente – deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară:

 • deducerea personală de bază, de care vor beneficia cei ce au un venit lunar brut de până la 2.000 RON peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară din luna în care realizează veniturile.
 • deducerea personală suplimentară care cuprinde, la rândul său, două componente, respectiv:
 • 15% din salariul de bază minim brut pe țară pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 RON peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;
 • 100 RON lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui (adoptatorului, celui ce îl are în plasament sau tutelă) care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora. Această componentă va fi acordată doar unuia dintre părinți chiar dacă copilul este întreținut de ambii părinți.

e. S-a introdus un plafon neimpozabil pentru beneficiile extra salariale

 1.  

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, o serie de venituri cumulate obținute lunar de către angajați nu vor mai fi incluse în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază. Acestea sunt:

 • prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 • contravaloarea hranei acordate de către angajator în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi (nu se aplică însă angajaților care beneficiază de tichete de masă);
 • cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe țară, în anumite condiții;
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator;
 • contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii (fără să depășească la nivelul anului echivalentul în lei al sumei de 400 euro pentru fiecare persoană);
 • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Angajatorii vor stabili ordinea în care veniturile de mai sus se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars