Pot fi aplicate criteriile de excludere a unei societăți concurente în cadrul unei proceduri de ofertare  exclusiv în baza unor suspiciuni?

Tribunalul Uniunii Europene a respins acțiunea introdusă de o societate reclamantă împotriva deciziei de atribuire a unor contracte de către Comisia europeană în cadrul unei proceduri de cerere de ofertă. Tribunalul a clarificat că criteriile de excludere ale unui ofertant nu se pot aplica în absența unei hotărâri definitive care să constate săvârșirea unei abateri grave de către societatea concurentă, iar diferența de preț nu este suficientă pentru a considera o ofertă ca fiind anormal de mică. De asemenea, Tribunalul a subliniat că autoritatea contractantă poate își poate baza decizia de atribuire exclusiv pe raportul de evaluare al uni comitet însărcinat cu evaluarea ofertelor, fără a efectua alte verificări suplimentare.

Agenția Spațială Europeană (ESA), acționând în numele și pe seama Comisiei, a lansat o procedură de cerere de ofertă privind furnizarea de sateliți de tranziție în contextul programului Galileo. După derularea acestei proceduri, puteau fi selectați doi câștigători, atribuirea contractului urmând să se facă pe baza ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Ulterior finalizării fazelor de selecție, contractul a fost atribuit către două societăți.

Una dintre societățile participante a susținut că un fost salariat s-ar fi angajat în cadrul uneia dintre societățile câștigătoare, în cadrul căreia ar fi utilizat informații sensibile în procedura de selecție. Având în vedere acestea, societatea reclamantă a introdus o acțiune împotriva deciziei de atribuire a contractelor celor două societăți, care a fost respinsă de Tribunalul Uniunii Europene.

Hotărârea Tribunalului aduce clarificări cu privire la aplicarea criteriilor de excludere a unui ofertant, la obligația de verificare a conținutului unei oferte considerate a fi anormal de mică și a autonomiei deciziei de atribuire.

În motivarea sa, analizând chestiunea referitoare la angajarea unui angajat al unui concurent in cursul procedurii de ofertare și la pretinsul preț anormal de mic, Tribunalul menționează că:

 • în lipsa unei hotărâri sau decizii administrative definitive care să ateste o abatere profesională gravă a ofertantului, criteriile de excludere ale unui ofertant nu se aplică, concluzionând că acuzațiile aduse ofertantului nu constituie indicii suficiente pentru a susține o prezumție de vinovăție.
 • diferența de preț între oferta contestată și celelalte oferte nu constituie în sine un indiciu al caracterului anormal de scăzut al acesteia, având în vedere particularitățile contractului.
 • în calitate de autoritate contractantă, Comisia are dreptul să se bazeze pe raportul de evaluare întocmit de comitetul de evaluare pentru a atribui contractul și și-l poate însuși, fără a efectua alte verificări, aspect care nu afectează adoptarea deciziilor de atribuire a contractelor în mod autonom de către Comisie.

Read more

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars