Pot fi impuse criterii de selecție rezultând din reglementări speciale în cadrul procedurilor de achiziții publice?

Curtea a stabilit că autoritatea contractantă poate impune drept criterii de selecție obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități care sunt susceptibile să fie realizate în cadrul executării contractului de achiziție publice, chiar dacă acestea nu au o importanță semnificativă.

Cu toate acestea, Curtea a stabilit că, dacă aceste criterii de calificare rezultate din reglementări speciale aplicabile unor activități legate de contractul care urmează să fie atribuit nu au fost indicate în documentele de achiziție, aceste documente nu pot fi completate de drept cu criteriile de calificare în cauză.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit modalitatea de interpretare dispozițiilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice.

Curtea a stabilit că principiile proporționalității și transparenței reglementate de art. 18 alin. (1) din Directiva menționată oferă autorității contractante posibilitatea de a impune drept criterii de selecție obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile activităților susceptibile a trebui să fie realizate cu ocazia executării contractului de achiziție, chiar și dacă au o importanță nesemnificativă.

Curtea a reținut, de asemenea, că un ofertant, care a precizat în oferta sa că va executa unele obligații recurgând la capacitățile unei alte entități, fără a fi legat însă de aceasta printr-o convenție de subcontractare, nu poate fi exclus de la procedura de atribuire a unui contract pentru motivul că nu a desemnat subcontractantul căruia intenționează să îi încredințeze executarea unor obligații rezultate din reglementări speciale aplicabile activităților legate de contractul în cauză și care nu sunt prevăzute în documentele achiziției.

Read more

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars