Alba neagra cu declarația anuală privind beneficiarul real

În data de 31 martie 2020, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat Proiectul de lege pentru aprobarea, cu modificări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (denumită în continuare „OUG 111/2020”). Proiectul de lege de aprobare a OUG 111/2020 a fost transmis Președintelui României spre promulgare, deci încă nu știm când va deveni aplicabil.

 1. Declarația privind beneficiarul real se va depune din nou anual

După intrarea în vigoare a legii de aprobare a OUG 111/2020, societățile vor avea din nou obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real, astfel cum aceasta a fost prevăzută în forma inițială a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului („Legea 129/2019”). Termenul de depunere a declarației anuale va fi de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Nota bene, pe lângă preocuparea de a depune la timp situațiile financiare la autoritățile fiscale, trebuie și un drum pe la Registrul Comerțului (ferice de cei care au semnătură electronică și pot scuti drumul).

Nedepunerea declarației anuale poate fi sancționată cu amenda contravențională de la 5.000 RON la 10.000 RON, în anumite situații putând conduce chiar la dizolvarea societății.

Astăzi, Legea 129/2019 nu mai impune obligația de depunere anuală a declarației privind beneficiarul real, ci doar în situația înmatriculării sau a intervenirii unor modificări asupra celor deja declarate (când se depune în termen de 15 zile de la intervenirea modificării). Beneficiarii reali au obligația de a sprijini persoanele juridice supuse obligației de declarare cu toate informațiile și documentele necesare îndeplinirii acestei obligații legale.

Reamintim faptul că persoanele juridice supuse obligației de declarare a beneficiarilor reali au și obligația de a documenta eforturile și demersurile întreprinse pentru a determina identitatea beneficiarilor reali (după cum s-a dovedit în practică, determinarea acestora poate fi un proces dificil de realizat și cu incertitudini apropo de rezultatele analizei).

Forma declarației și modalitățile de depunere a acesteia rămân neschimbate.

Raționamentul reinstituirii acestei formalități poate fi identificat în scrisoarea de punere în întârziere de la începutul lunii februarie 2021, adresate României de către Comisia Europeana, prin care s-a atras atenția asupra faptului că forma Legii 129/2019, astfel cum aceasta a fost modificată în 2020, nu reprezintă o transpunere adecvată a reglementării europene în materie. Totodată, prin intermediul acestei comunicări, Comisia Europeană a fixat un termen de două luni pentru remedierea iregularităților legislative. Nu avem certitudinea că modificările propuse prin legea de adoptare a OUG 111/2020 reprezintă remedierea așteptată de Comisia Europeană.

Scrisoarea de punere în întârziere reprezintă primul pas în demararea procedurii de infringement, această procedura fiind anterior deschisă împotriva României pentru neadoptarea în termen a Directivei (EU) nr. 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, România fiind sancționată în total cu suma de trei milioane de EUR.

 1. Societățile care au doar asociați persoane fizice nu mai beneficiază de excepția de a declara beneficiarii reali

După intrarea în vigoare a legii de aprobare a OUG 111/2020, persoanele juridice care au doar asociați persoane fizice se vor supune aceluiași regim de declarare anuală a beneficiarilor reali ca celelalte persoane juridice.

Astăzi, conform Legii 129/2019, reprezentanții Registrului Comerțului au obligația de a completa din oficiu informațiile privind beneficiarii reali ai societăților care au doar asociați persoane fizice, care nu depun declarația, cu condiția să nu fie și alți beneficiari reali. Ni se pare foarte dificil pentru reprezentanții Registrului Comerțului să facă din oficiu această apreciere, cu privire la existența sau inexistența altor beneficiari reali decât persoanele fizice înregistrate ca asociați. Experiența noastră indică faptul că sunt situații în care asociații înregistrați sunt mai degrabă „de formă”, altele fiind persoanele care exercită controlul real asupra entităților respective. Or existența unor asemenea aranjamente nu poate fi cunoscută de reprezentanții Registrului Comerțului, care să își și asume răspunderea pentru corectitudinea datelor înregistrate din oficiu.

Pe de altă parte, pentru a asigura că în situațiile indicate mai sus nu sunt înscrise informații eronate din oficiu, se instituie o obligație formalistă în sarcina unui număr covârșitor de societăți având exclusiv asociați persoane fizice.

 1. Când se depune declarația inițială privind beneficiarul real pentru persoanele juridice deja înmatriculate în Registrul Comerțului?

Termenul limită până la care persoanele juridice deja înmatriculate trebuie să depună declarația inițială privind beneficiarul real se va împlini în 90 de zile de la ieșirea României din starea de alertă.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars