Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat proiectul de regulament pentru adoptarea unor masuri referitoare la adunarile generale ale actionarilor

1. Proiect de regulamentul pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”) a publicat la data de 27 martie 2020 proiectul de regulament pentru adoptarea unor măsuri referitoare la adunările generale ale acționarilor pentru aprobarea situaților financiare sau alte probleme care nu suportă amânare, convocate (în vederea desfășurării) pe perioada stării de urgență cauzată de pandemia COVID – 19 (“Proiectul de Regulament”). Versiunea în limba română a proiectului este disponibilă pentru consultare la următorul link. La acest moment, varianta în limba engleză nu este disponibilă pentru consultare.

Proiectul de Regulament include următoarele măsuri:

 • Emitentul va asigura acționarilor posibilitatea de a vota prin corespondență sau prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, în condițiile în care emitentul utilizează astfel de mijloace electronice, conform prevederilor legale, în situația în careadunarea generală a acționarilor nu se poate desfășura în prezența fizică a acționarilor,. Trebuie menționat că emitenții beneficiau deja de posibilitatea votului prin corespondență, precum și prin mijloace electronice de transmitere a datelor conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață, precum și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piață.
 • În vederea desfășurării adunării generale prin corespondență sau prin mijloace electronice (fără a fi necesară prezența fizică a acționarilor, chiar dacă participarea fizică a acționarilor a fost prevăzută în convocator), emitentul trebuie să publice un raport curent (în conformitate cu prevederile legale aplicabile) cu privire la imposibilitatea desfășurării adunarii generale cu prezența fizică a acționarilor. Acest raport trebuie să fie publicat cu cel puțin trei zile anterior datei limită pentru transmiterea împuternicirilor/voturilor prin corespondență pentru respectiva adunare, respectând indicațiile din convocator. Aceste prevederi se aplică, de asemenea, și adunărilor generale convocate înainte de intrarea în vigoare a Proiectului de Regulament, cu condiția ca data limită pentru transmiterea împuternicirilor/voturilor prin corespondență este stabilită cu cel puțin trei zile ulterior intrării în vigoare a acestuia.
 • Emitentul care beneficiază de prevederile Proiectul de Regulament nu trebuie să reconvoace adunarea generală a acționarilor sau să modifice convocatorul deja publicat.
 • Odată intrat în vigoare, Proiectul de Regulament se va aplica emitenților  cu sediul social pe teritoriul României, ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare.

2. Recomandări ESMA privind termenele limită pentru raportările financiare în contextul pandemiei COVID – 19

Suplimentar față de Proiectul de Regulament, este de așteptat ca în următoarele zile ASF să publice propuneri de măsuri privind extinderea termenelor limită de publicare a rapoartelor financiare, aplicabile emitenților listați conform Directivei privind Transparența, în conformitate cu declarațiile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (“ESMA”) referitoare la implicațiile pandemiei COVID -19. Anunțul publicat de ESMA este disponibil pentru consultare la următorul link.

Măsurile ecomandate de ESMA autorităților naționale de supraveghere includ:

 •  amânarea cu două luni a termenului limită de patru luni pentru raportul financiar privind anul încheiat la 31 decembrie 2019 sau după această data, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2020;
 • amânarea cu o lună a termenului limită de trei luni pentru raportul financiar semestrial pentru perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2019 sau după această dată, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2020;

Autoritățile naționale de supraveghere, în exercitarea puterilor de supraveghere pe care le dețin, sunt încurajate să adopte o abordare care să ia în considerare riscurile existente, în legătură cu stabilirea termenelor pentru publicarea rapoartelor financiare. În același timp, în măsura în care vor fi adoptate măsurile menționate mai sus, emitenții ar trebui să informeze autoritățile de supraveghere și piața în legătură cu întârzierea, motivele care au cauzat-o și, în măsura în care este posibil, data estimată pentru publicare.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars