Autoritățile naționale pot impune întreprinderilor din domeniul energiei electrice restituirea sumelor percepute clienților prin clauze contractuale nelegale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a constatat că Directiva 2009/72 conferă autorităților naționale de reglementare prerogative largi în reglementarea și monitorizarea pieței energiei electrice pentru a proteja consumatorii. În acest sens, Curtea menționează că chiar dacă nu este prevăzut în mod expres, autorităților li se pot atribui competențe suplimentare pentru a impune întreprinderilor din domeniul energiei electrice să ramburseze sumele obținute prin clauze contractuale considerate nelegale. Curtea concluzionează că atribuțiile de transparență și protecție a consumatorilor intră în sfera competențelor autorităților de reglementare, astfel încât un stat membru poate conferi autorității de reglementare competența de a impune restituirea sumelor percepute în mod nejustificat de la consumatori de către operatorii din domeniul energiei electrice.

Autoritatea de Reglementare în materie de Energie, Rețele și Mediu din Italia a impus unei societăți o sancțiune pecuniară și a dispus restituirea unei sume către clienții săi pentru încălcarea obligațiilor de transparență tarifară. Societatea a contestat această decizie susținând că autoritatea de reglementare nu are competența de a dispune restituirea sumelor întrucât acest fapt ar contraveni Directivei 2009/72. Instanța italiană a adresat Curții Europene de Justiție întrebări preliminare privind competențele autorităților de reglementare conform directivei și măsurile de protecție a consumatorilor.

Curtea a statuat că un stat membru poate sa confere autorității naționale de reglementare competența de a obliga întreprinderile din domeniul energiei electrice să ramburseze clienților finali sumele corespunzătoare contraprestațiilor plătite de aceștia în temeiul unei clauze contractuale considerate nelegală de această autoritate.

Curtea a apreciat că această aceasta somație de rambursare a autorității nu vizează doar motive de calitate a serviciului prestat de întreprinderile respective, ci se aplică și în cazul încălcării unor obligații de transparență tarifară. CJUE a precizat și faptul că protecția consumatorilor și respectarea obligațiilor de transparență tarifară intră în sfera atribuțiilor prevăzute la art. 37 din Directiva 2009/72, motiv pentru care reglementarea națională nu contravine normelor directivei.

 Read more

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars