Avocatul general Szpunar: platformelor precum Google, Meta Platforms și Tik Tok nu li se pot impune obligații suplimentare în alt stat membru decât cel în care au sediul. Singura excepție poate fi reprezentată de unele măsuri luate de la caz la caz

Google, Meta Platforms și Tik Tok contestă în fața instanțelor austriece și europene constatarea Autorității austriece de reglementare în domeniul comunicațiilor (KommAustria), potrivit căreia Legea federală austriacă din 2020 privind măsurile de protecție a utilizatorilor platformelor de comunicare (KoPl-G) li s-ar aplica și acestora, deși sunt stabilite în alt stat membru, și anume Irlanda.

Google, Meta Platforms și Tik Tok susțin că Legea federală austriacă este incompatibilă cu Directiva privind comerțul electronic și în special cu principiul țării de origine.

Astfel, Curtea Administrativă austriacă a adresat Curții de Justiție întrebări cu privire la compatibilitatea acestor acte normative. În concret, se solicită să se stabilească dacă un stat membru poate să restrângă libera circulație a serviciilor societății informaționale care provin din alte state membre prin măsuri naționale cu caracter general și abstract.

În Concluziile prezentate, avocatul general subliniază că analiza sa se întemeiază pe premisa că serviciile furnizate în Austria de cele trei societăți în cauză constituie servicii ale societății informaționale.

Așadar, serviciile oferite de Google, Meta Platforms și Tik Tok sunt calificate drept servicii ale societății informaționale în sensul articolului 2 litera (a) din Directiva 2000/31.

Avocatul general susține că un alt stat membru decât cel de origine nu poate deroga de la libera circulație a serviciilor societății informaționale decât prin masuri luate „de la caz la caz”, după notificarea prealabila a Comisiei și solicitarea adresată statului membru de origine de a lua masuri în materie de servicii ale societății informaționale, ceea ce nu este cazul în speță.

Astfel, avocatul general consideră că directiva menționată se opune posibilității unui stat membru de a restrânge, în astfel de împrejurări și într-un astfel de mod, libera circulație a serviciilor societății informaționale care provin din alt stat membru.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars