Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că organismele de gestiune colectivă sunt obligate să plătească TVA

Conform raționamentului Curții de Justiție, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să emită facturi purtătoare de TVA atunci când recuperează sumele datorate de utilizatorii operelor pe care le gestionează acele organisme (organizatori de spectacole, spații publice, televiziuni, producători de echipamente digitale etc. ).

Atunci când remunerația este plătită autorilor și altor deținători de drepturi de autor asupra operelor muzicale, aceștia din urmă sunt, la rândul lor, obligați să emită facturi cu TVA către organismul de gestiune colectivă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost sesizată cu o serie de întrebări preliminare cu referire la Directiva TVA.

În cadrul analizei sale, Curtea de Justiție stabilește că există un raport juridic între titularii drepturilor de autor și organizatorul de spectacole, deși organizațiile de gestiune colectivă acționează ca un intermediar pentru titularii drepturilor de autor.

Curtea are în vedere situația existentă în cazul analizat, în care exista o licență neexclusivă și o contraprestație din partea organizatorului de spectacole pentru obținerea acelei licențe. Instanța califică acest raport, prin perspectiva dispozițiilor Directivei TVA, ca fiind unul de prestare de servicii cu titlu oneros.

În privința organizațiilor de gestiune colectivă, care acționează ca intermediari între organizatorii de spectacole și titularii drepturilor de autor, Curtea de Justiție a decis că aceștia au statut de „persoană impozabilă” în concepția Directivei TVA.

Pentru a ajunge la această concluzie, Curtea a avut în vedere faptul că organizațiile de gestiune colectivă acționează în nume propriu, dar în contul titularilor drepturilor de autor, în relațiile cu organizatorii de spectacole. Așadar, conform concepției Curții, atunci când o persoană impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul unei alte persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră, în temeiul articolului 28 din Directiva TVA, că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective.

Într‑o asemenea situație, acest organism este obligat să emită facturi în nume propriu pentru consumatorul final, în care să figureze remunerațiile percepute de la acesta, cu TVA. Titularii de drepturi de autor sunt la rândul lor obligați să emită către organismul de gestiune colectivă facturi cu TVA pentru prestația furnizată în temeiul remunerațiilor primite.

(link)

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars