Excluderea de la participarea la procedurile de achiziții publice pentru lipsa informațiilor în legătură cu terții subcontractați

CJUE a interpretat dispozițiile Directivei nr. 24 din 2014 în ceea ce privește obligația de a prezenta informații în legătură cu terții care vor fi subcontractați să execute lucrările asumate prin contractul de achiziții publice.

Analiza Curții privește dispoziții din dreptul portughez, dar considerentele acesteia se aplică și în ceea ce privește interpretarea Directivei nr. 24/2014 în România.

CJUE a interpretat dispozițiile Directivei nr. 24 din 2014 în ceea ce privește obligația de a prezenta informații în legătură cu terții care vor fi subcontractați să execute lucrările asumate prin contractul de achiziții publice.

Analiza Curții pornește de la dispozițiile dreptului portughez, care prevăd că atunci când un operator economic recurge la capacitățile unui terț în vederea executării prestării de servicii în cauză și dacă anunțul de participare nu prevede altfel, nici documentele privind capacitatea acestui terț, nici prezentarea unui angajament al acestuia nu trebuie să fie cerute decât după atribuirea contractului de achiziții publice în cauză.

În consecință, în conformitate cu dreptul portughez, o astfel de cerință nu ar putea fi impusă la momentul depunerii candidaturii decât în cadrul unei proceduri restrânse cu selecție prealabilă. Totuși, un participant la o achiziție publică a fost exclus pentru motivul că nu a oferit în prealabil informații despre terții subcontractați, ceea ce a generat un litigiu.

Raportat la această situație, CJUE a decis că Directiva nr. 24/2014 trebuie interpretată în sensul că se opune unei reglementari naționale în temeiul căreia un operator economic care intenționează să recurgă la o altă entitate pentru executarea unui contract de achiziții publice nu ar trebui să transmită documentele privind capacitatea acestei entități și angajamentul acesteia decât după atribuirea contractului in cauza.

Din această hotărâre reiese că informațiile referitoare la terții subcontractați trebuie să fie oferite încă de dinaintea momentului atribuirii contractului.

(link)

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars