Ghidul Comisiei Europene referitor la modul în care luarea unor măsuri pentru prevenirea pandemiei COVID-19 afectează drepturile pasagerilor.

Autor: Loredana Cristea (associate), Andrei Greceanu (associate)

Comisia a publicat în data de 18 martie 2020 un ghid referitor la aplicarea drepturilor pasagerilor, într-un efort de ameliorare a impactului economic al pandemiei COVID-19. Acest ghid are ca scop aplicarea coerentă în toate statele membre a legislației relevante la nivelul UE referitoare la drepturile pasagerilor din transportul aerian, feroviar, rutier şi maritim, în contextul pandemiei COVID-19.

Deoarece Comisia rezolvă în mod similar majoritatea problemelor ridicate referitor la fiecare mijloc de transport, pentru a fi cât mai conciși, vom avea în vedere considerentele Comisiei referitoare la transportul aerian, iar acolo unde există diferențe faţă de alte mijloace de transport în comun, acestea vor fi adresate separat.

Rambursarea şi redirecționarea

Ghidul adresează în primul rând problema remediilor aflate la dispoziţia pasagerilor afectaţi de pandemia COVID-19. Astfel, dacă un zbor este anulat, pasagerii ar trebui să aibă oportunitatea de a alege între rambursarea preţului total al biletului şi redirecţionarea zborului, dar numai dacă biletul era de tip dus-întors.

În ce priveşte redirecţionarea, contextul creat de pandemia COVID-19 poate afecta dreptul de a alege redirecţionarea „cu prima ocazie”, deoarece, date fiind circumstanţele pandemiei COVID-19, o astfel de „ocazie” poate apărea cu mare întârziere. Aceeaşi observaţie poate fi făcută în cazul disponibilităţii unor informaţii concrete referitoare la astfel de „ocazii”, dat gradul ridicat de nesiguranţă referitor la programul zborurilor. Deşi aceste observaţii par că oferă companiilor aeriene instrumente de a limita potenţiale răspunderi, Comisia subliniază faptul că pasagerii trebuie menţinuţi informaţi şi că transportatorii trebuie să comunice pasagerilor, din proprie iniţiativă, cât de rapid cu putinţă şi în timp util, orice zbor disponibil pentru redirecţionare, astfel încât să respecte obligaţiile instituite în seama acestora de normele UE aplicabile.

Dreptul la compensare nu se aplică în cazuri de forţă majoră

Dreptul la compensaţie nu poate fi exercitat de pasager când anularea zborului a avut loc din cauza unor „circumstanţe extraordinare”. Comisia consideră că, în contextul pandemiei COVID-19, există mai multe situaţii care pot fi considerate „circumstanţe extraordinare” şi că acestea previn astfel exercitarea dreptului la compensare. Astfel, acolo unde autorităţile publice au luat măsuri cu intenţia de a preveni răspândirea virusului COVID-19, aceste măsuri, prin natura şi originea lor, nu sunt inerente exerciţiului normal al activităţii de transport şi deci se află în afara sferei de control a transportatorilor.

Comisia prezintă anumite exemple dar specifică faptul că lista nu este exhaustivă:

 1. Zboruri anulate ca urmare a interzicerii deplasării persoanelor sau a instituirii unor prohibiţii de zbor sau alte restricţii totale de călătorie;
 2. Zboruri anulate ca urmare a instituirii unor prohibiţii parţiale, în care anumite persoane (ex. cetăţenii) pot călători, dar nicio astfel de persoană nu intenţionează să ia zborurile respective. În aceste cazuri, criteriul circumstanţelor extraordinare este respectat pentru că există o legătură de cauzalitate între măsura de limitare a călătoriilor la un grup de persoane şi decizia de a anula zboruri care rămân aproape goale drept rezultat;
 3. Zboruri anulate care erau în direcţii opuse faţă de acele zboruri care au fost anulate din cauza restricţiilor de călătorie;
 4. Zboruri anulate din considerente de sănătate a echipajului.

Diferenţe există în domeniul transporturilor feroviare şi rutiere. În cazul transprotului feroviar, existenţa unor „circumstanţe extraordinare” nu restrânge în niciun fel dreptul la compensare. În cazul transportului cu autobuzul, compensaţia este datorată numai dacă transportatorul nu a reuşit să ofere pasagerului o alegere între rambursare şi redirecţionare.

Dreptul la îngrijire se aplică şi în caz de forţă majoră

Referitor la acest drept, care se referă la dreptul pasagerului al cărui zbor a fost anulat de a primi mâncare şi băutură, dar şi cazare şi transport în cazurile în care este necesar, Comisia confirmă că de acest drept beneficiază pasagerii chiar şi atunci când anularea zborurilor a avut drept cauză circumstanţe extraordinare precum pandemia COVID-19. Transportatori sunt astfel obligaţi să se asigure că pasagerii beneficiază de acest drept, în afara cazului în care aceştia din urmă au optat pentru rambursare sau redirecţionare.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars