Legal alert: Măsurile luate în domeniul fiscal şi al justiţiei în contextul declarării stării de urgenţă

Luni, 16 martie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României (“Decretul”). De asemenea, Agenția Națională de Administrație Fiscală a emis în aceeași zi un comunicat de presă prin care a specificat măsurile pe care Agenția înțelege să le adopte, având în vedere instituirea stării de urgență la nivel național. Toate aceste măsuri au un impact major asupra cadrului judiciar, fiind afectate, printre altele, desfăşurarea litigiilor, procedurile de executare silită, termenele de prescripţie şi controalele fiscale.

Desfășurarea litigiilor
Conform Decretului, toate litigiile care nu sunt considerate urgente se suspendă de drept, fără a fi necesară intervenţia părţilor. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele suspendate de drept se întrerup, urmând a se relua după încetarea stării de urgenţă, instanța de judecată având obligația ca în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență să stabilească noul termen.
Cât despre cauzele urgente, acestea se vor stabili de către colegiile de conducere ale Înaltei Curți de Casație și Justiție şi ale Curţilor de Apel, care vor întocmi o listă în acest sens, pe care o vor actualiza periodic. Cu toate acestea, şi cauzele urgente pot fi amânate, din oficiu sau la cererea părţilor, în cazul în care partea interesată se află izolată la domiciliu sau în carantină. De asemenea, în cauzele urgente, se va prefera în limita posibilităţilor desfăşurarea şedinţelor prin videoconferinţă.

Cum va fi afectată executarea silită?
Decretul prevede, pe lângă suspendarea de drept a majorităţii litigiilor, şi o limitare a desfăşurării executării silite. Astfel, vor continua numai procedurile de executare silită care se pot desfăşura cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de Comitetul Naţional privind Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU), care emite periodic hotărâri pentru punerea în aplicare a unor măsuri de prevenţie.

Totodată, executarea silită a creanţelor bugetare nu va începe sau va fi suspendată pe perioada stării de urgență, ca urmare a comunicatului ANAF în acest sens. Astfel,  nu se mai emit somații, popriri asupra disponibilităților bănesti și a veniturilor urmăribile și nu vor mai fi instituite sechestre asupra bunurilor,  Excepție fac sumele provenite din hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală care vor putea fi executate în continuare.

Curgerea termenelor de prescripţie
Decretul instituie cu prioritate regula neînceperii sau a suspendării, după caz, a prescripţiilor şi decăderilor. Astfel, termenele de prescripţie vor începe sau vor continua să curgă doar după încetarea stării de urgenţă, indiferent când a survenit suspendarea termenului de prescripţie, relativ la durata acestuia. Astfel, dispoziţiile Decretului se aplică cu prioritate faţă de dispoziţiile Codului Civil, care permiteau suspendarea prescripţiei pentru un caz de forţă majoră temporară doar atunci când cazul de forţă majoră survenea în ultimele 6 luni ale termenului de prescripţie.
Totodată, potrivit comunicatului publicat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, termenul de 6 luni de introducere a plângerii se suspendă pe o durată de o lună, începând cu 16 martie 2020.

Activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC)
Conform Decretului, activitatea ONRC se restrânge la înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în Registrul Comerțului și se derulează prin mijloace electronice, fiind astfel obligatorie folosirea semnăturii electronice pe documentele transmise instituţiei.

Eliberarea actelor, informaţiilor şi certificatelor constatatoare se va face pe cale electronică, iar asistenţa va fi asigurată tot pe cale electronică.

Suspendarea controalelor fiscale
ANAF a decis suspendarea tuturor acţiunilor de control fiscal şi antifraudă, în afara celor care pot fi efectuate de la distanţă şi a celor ce vizează evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens. De asemenea, ANAF a decis suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars