Masuri de sprijin financiar pentru IMM-uri prin pachetul fiscal-bugetar adoptat de Guvernul Romaniei in contextul COVID-19

Ordonanța de Urgență a Guvernului 29/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020, detaliază măsurile de sprijin financiar adoptate de Guvernul României pentru susținerea economiei și a societăților afectate de răspândirea virusului COVID-19.

I. CARE SUNT NOILE MĂSURI ADOPTATE?

Măsurile de susținere constau în garanții de stat și subvenții ale dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții.

 1. Garanțiile de stat pentru creditele de investiții:

Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va garanta, pentru unul sau mai multe credite de investiții, până la 80% din valoarea creditului, exclusiv dobânda, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei.

 1. Garanții de stat pentru credite/linii de credit pentru capital de lucru

Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va garanta pentru unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate:

 • Întreprinderilor mijlocii – până la 80% din valoarea împrumutului, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat.

Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita a 5.000.000 lei.

 • Întreprinderi mici – până la 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în limita a 000.000 lei.
 • Microîntreprinderi până la 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în limita a 000 lei.

Valoarea maximă a fiecărui împrumut acordat unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute mai sus.

Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiții și de 36 de luni în cazul liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni și vor fi rambursate în ultimul an de prelungire.

 1. Subvenționarea de către stat în procent de 100% a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții

Perioada de subvenționare a dobânzii începe de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit după intrarea în vigoare a OUG 29/2020 și poate dura până la 31 martie 2021.

Subvenționarea dobânzii se aprobă anual prin lege pentru primul an și pentru următorii 2 ani doar în condițiile în care creșterea economică estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

 1. Plata de către stat a comisionului de administrare al FNGCIMM

Ministerul Finanțelor Publice va suporta din bugetul de stat comisionul de administrare legat de costurile de acordare și monitorizare a garanțiilor de către FNGCIMM (fondul național de garantare a creditelor pentru IMM-uri).

II. CINE POATE BENEFICIA DE NOILE MĂSURI DE SUSȚINERE?

Beneficiarii acestor măsuri sunt operatorii economici care:

 • își desfășoară activitatea în temeiul (i) Legii Societăților nr. 31/1990, (ii) Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008, (iii) Legii nr. 1/2005 sau (iv) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 6/2011;

și

 • îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria IMM-urilor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

IMM-urile sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250; și
 2. realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

IMM-urile sunt clasificate mai departe în următoarele categorii:

 1. microîntreprinderi: au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 2. întreprinderi mici: au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 3. întreprinderi mijlocii: au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

În plus față de criteriile de mai sus, calificarea ca IMM poate fi de asemenea influențată de existența unor legături structurale și de control între societatea vizată și alte întreprinderi.

III. CUM POT SOCIETĂȚILE SĂ SOLICITE NOILE MĂSURI DE SUSȚINERE?

Măsurile nou adoptate au fost integrate în Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 209/2018.

Programul este implementat de Ministerul Finanțelor Publice în cooperare cu FNGCIMM.

Mai multe informații despre condițiile, criteriile și fluxul de aprobare pot fi găsite AICI.

 

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars