Masuri dispuse de ANCPI in contextul pandemiei cu COVID-19

Autori: Mihaela Ispas (senior associate), Andreea Soare (associate)

În contextul actual în care instituțiile și autoritățile publice ale statului au instituit anumite măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19, ANCPI a adoptat anumite măsuri care au vizat în principal limitarea accesului direct al publicului în spatiile comune oficiilor teritoriale din subordinea ANCPI, cât și măsuri privind accesul online la informație.

Astfel, solicitanții serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară sunt încurajați să utilizeze exclusiv platformele online în vederea înregistrarii cererilor și efectuării plaților aferente către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI.

Această modalitate de lucru este una facilă, rapidă și asigură accesul tututor persoanelor autorizate la informații, fiind în acord cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare („Legea 7/1996”). Potrivit art. 3 alin. 6 din Legea 7/1996, în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi executorii judecătoreşti („Persoanele Autorizate”), au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin al directorului general al ANCPI. Prin ordinul directorului general al ANCPI se acordă şi se revocă dreptul de acces pentru orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată. Dreptul de acces poate fi revocat individual în condiţiile prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu sfârşitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.

În lumina dispozițiilor legale de mai sus, Persoanelor Autorizate le este permis accesul online în vederea consultării cărţii funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a datelor cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale electronică, a actelor şi documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum şi în alte situaţii reglementate prin ordinul directorului general ANCPI. Persoanele Autorizate pot obține informații prin utilizarea procedurii înregistrării online a cererilor către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI, prin accesarea sistemului informatic eTerra (versiunea 1.2.1). La înregistrarea documentațiilor online, acestea vor purta semnatura electronică calificată și vor fi atașate în format pdf. Cererile depuse vor conține toate datele de contact ale deponentului (adresa de domiciliu, număr de telefon și e-mail).

Potrivit comunicatelor ANCPI, cererile însoțite de documente care nu poartă semnatura electronică calificată vor fi respinse de oficiile teritoriale din subordinea ANCPI învestite cu soluționarea respectivelor cereri. Pentru toate cererile depuse, plata va fi efectuată prin ordin de plată în conturile bancare aferente oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară învestite cu soluționarea cererilor, iar comunicarea informațiilor va fi efectuată prin intermediul sistemului online eTerra.

Așadar, în contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului COVID-19, se oferă un cadru favorabil care permite desfășurarea activităților curente în scopul obținerii informațiilor necesare pentru implementarea tranzacțiilor și înregistrarea drepturilor dobânditorilor în registrele de publicitare imobiliară.

În particular, în ceea ce privește activitatea notarilor publici, ANCPI, prin oficiile teritoriale, în temeiul Legii 7/1999 și al Protocolului de colaborare încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară (aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010,cu modificările și completările ulterioare), asigură acestora posibilitatea înregistrării on-line a cererilor. Sistemul online permite notarilor publici să depună cereri de eliberare a extraselor pentru autentificare, cereri de înscriere în cartea funciară, precum și orice alte cereri pentru furnizarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară disponibile în cadrul ANCPI.

De asemenea, persoanele fizice sau juridice interesate, care nu se încadrează în categoria Persoanelor Autorizate, pot înregistrara cereri pentru obținerea extrasului de carte funciară pentru informare și a planului cadastral pe ortofotoplan, prin intermediul platformei online https://epay.ancpi.ro.

Oficiile teritoriale din subordinea ANCPI au implementat măsurile dispuse de ANCPI la nivel național care vizeaza sănătatea și siguranța publică, prin instituirea accesului la informație și derularea operatiunilor curente în mediul online.

În continuare, prezentam pe scurt măsurile adoptate la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară („OCPI”) București, care, începând cu data de 12 martie 2020, și-a suspendat activitatea de lucru cu publicul și a dispus o serie de măsuri, respectiv:

 1. Toate documentele (i.e., cererile și documentele suport) vor fi transmise în atenția autorității și, respectiv, eliberate: a) prin poștă sau curier la adresa: B-dul Expoziției nr. 1A, sector 1, București, telefon 037.44.88.101; b) online, prin intermediul notarului public; c) prin fax la numărul: 037.44.88.176; sau d) prin e-mail, la adresele: bcpi1@ocpib.ro, bcpi2@ocpib.ro, bcpi3@ocpib.ro, bcpi4@ocpib.ro, bcpi5@ocpib.ro, bcpi6@ocpib.ro, corespunzătoare celor șase birouri de cadastru și publicitate imobiliară din cadrul OCPI București.
 2. A fost înființat un serviciu de call center (numerele de telefon fiind disponibile la linkul: http://www.ocpib.ro/fisiere/5261.pdf), unde persoanele interesate pot obține informații cu privire la activitatea instituției, oferindu-se, de asemenea, și posibilitatea de a accesa aceste informații prin intermediul e-mailului.
 3. Înregistrarea de către deponenți/ petenți a cererilor pentru obținerea extrasului de carte funciară pentru informare și a planului cadastral pe ortofotoplan se va efectua prin intermediul platformei online https://epay.ancpi.ro.
 4. Tarifele pentru serviciile solicitate se vor achita prin virament în contul OCPI București, IBAN RO03TREZ701501503X017558, deschis la Trezoreria Sectorului 1.
 5. În cazul cererilor comunicate online, fax sau e-mail, este necesar a se transmite ulterior prin poștă sau curier, cererea, dovada de plată a tarifului și înscrisurile originale/legalizate (cererile având ca obiect de eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite de autoritate prin fax, email, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluționează și se eliberează fără a fi condiționate de primirea cererilor în original, sub condiția plății tarifelor aferente).

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars