Noi modele de rapoarte folosite în relația cu ONPCSB și metodologia de transmitere a acestora

Potrivit Ordinului nr. 14/2021 adoptat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (“ONPCSB”), începând cu 17 mai 2021 entitățile raportoare au obligația de a folosi în relația cu ONPCSB noi modele de rapoarte în îndeplinirea obligațiilor de raportare din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (“Legea 129/2019”).

1. Modelele de rapoarte de respectat de către entitățile raportoare

Ordinul nr. 14/2021 al ONPCSB prevede patru modele de rapoarte, după cum urmează:

i. raportul de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare;

ii. raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;

iii. raportul de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legatură între ele, pentru entități bancare și nonbancare;

iv. raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

2. Metodologia de urmat pentru transmiterea rapoartelor

De asemenea, entitățile raportoare trebuie să urmeze metodologia de transmitere a rapoartelor aprobată prin Ordinul nr. 14/2021 al ONPCSB, care prevede următoarele:

 • transmiterea rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea 129/2019 se face numai în format electronic prin intermediul sistemului de raportare online pus la dispoziție de către ONPCSB, după cum urmează: (i) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine – prin accesarea website-ului https://raportare.onpcsb.ro și (ii) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine – prin accesarea website-ului http://sestdi.onpcsb.ro.
 • accesul entităților raportoare la sistemul de raportare online al ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în sistem. Înregistrarea se face o singură dată, iar dacă entitatea raportoare este deja înregistrată în sistem la momentul intrării în vigoare a ordinului, nu mai este necesară efectuarea unui demers în acest sens.
 • metodologia de transmitere a rapoartelor diferă în funcție de tipul de raport, după cum urmează:

a) Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii suspecte (“RTS”)

Ordinul nr. 14/2021 al ONPCSB prevede obligația entităților raportoare de a transmite RTS în termenul prevăzut de Legea 129/2019, reglementând în același timp conținutul raportului și documentele care trebuie anexate. Printre aceste documente exemplificăm următoarele: documente de identitate pentru toate persoanele fizice indicate în RTS, certificatul de înmatriculare pentru toate persoanele juridice indicate în RTS, declarație privind sursa fondurilor, declarație privind beneficiarul real, documente justificative privind tranzacția.

În situația în care RTS este corect din punct de vedere formal, dar se constată deficiențe de conținut, entitatea raportoare va primi de la ONPCSB o notificare în acest sens. În acest caz entitatea raportoare are obligația de transmite un nou RTS în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Foarte important în acest sens este de menționat că obligația de raportare este considerată ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficiențelor, astfel încât în practică este recomandată o monitorizare atentă și periodică a platformei.

b) Metodologia de transmitere a rapoartelor de tranzactii cu numerar (“RTN”), a rapoartelor de transferuri externe (“RTE) si a rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (“RTF”)

RTN, RTE si RTF se transmit către ONPCSB numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției/transferului de fonduri pentru activitatea de remitere de bani care face obiectul raportării. Aceste rapoarte se pot transmite zilnic sau cumulat, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una/doua/trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur raport care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportarii.

Entitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un RTN/RTE/RTF ulterior transmiterii acestuia sau constată că un raport deja transmis este incomplet procedează la următoarele: (i) întocmirea unui raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial sau (ii) întocmirea unui raport de completare a celui inițial. În cadrul aceleiasi zile, pentru un raport, sistemul permite crearea unui singur fisier. În plus față de acesta, sistemul permite crearea unui singur fișier rectificativ și a unui singur fisier de completare. Ca atare, este recomandată în practica centralizarea tuturor tranzacțiilor dintr-o zi și efectuarea raportării globale.

În cazul în care entitățile raportoare transmit rapoarte care nu respectă forma și conținutul prevăzute în Ordinul nr. 14/2021 al ONPCSB (transmise de exemplu prin poștă, fax, e-mailuri nesecurizate sau orice alt sistem de comunicare decât cel pus la dispoziție de ONPCSB), acestea vor fi returnate emitentului, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare. Având în vedere termenele scurte de raportare și riscul sancționării în cazul nerespectării acestora, în cazul în care intervin probleme tehnice, recomandăm păstrarea dovezilor privind impedimentele tehnice respective (de exemplu prin salvarea unei capturi de ecran ce constată data și ora la care au apărut erorile), sesizarea problemelor tehnice la ONPCSB, precum și repetarea operațiunii de înregistrare în cadrul termenului legal de raportare.

Ca atare, din perspectiva celor de mai sus, recomandăm monitorizarea îndeaproape a activităților care ar putea genera obligații de raportare prevăzute de Legea 129/2019, precum și acordarea unei atenții sporite în completarea și transmiterea rapoartelor către ONPCSB.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars