NOI OBLIGAȚII ÎN MATERIE DE AML – NOTIFICARE OFICIU

Prin Ordonanța de urgență nr. 53/2022 („OUG 53/2022”), care a intrat în vigoare pe 21 aprilie 2022 au fost aduse modificări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului („Legea 129/2019”) în privința anumitor entități raportoare, respectiv cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019.

Astfel, acestea au obligația de a notifica Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (“Oficiul”) cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența Legii 129/2019. Notificarile se transmit exclusiv electronic, prin intermediul platformei www.notificari.onpcsb.ro. Forma și conținutul notificării sunt stabilite prin Ordinul Oficiului nr. 145/2022 („Ordinul”) care a intrat în vigoare pe 1 iunie 2022. Termenul de transmitere a notificării este de:

 • maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordinului (i.e., pana la 4 iulie 2022) pentru entitățile raportoare vizate de OUG 53/2022 care la data de 1 iunie 2022 desfășurau deja activitățile reglementate de Legea 129/2019; SAU
 • maximum 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acelor activităţi pentru entitățile raportoare vizate de OUG 53/2022 care încep să desfășoare activitățile reglementate de Legea 129/2019 ulterior intrării în vigoare a Ordinului.

Neîndeplinirea obligației de a depune notificarea se sancționează cu avertisment sau amendă, conform prevederilor Legii 129/2019 și Ordinului.

Pentru a le identifica mai ușor, prezentăm mai jos entitățile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) din Legea 129/2019:

 • litera g) – furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Legea 129/2019, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. l) din Legea 129/2019;
 • litera g1) – furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;
 • litera g2) –  furnizorii de portofele digitale;
 • litera h) – agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult;
 • litera i) –  alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele;
 • litera j) – persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult;
 • litera k) – persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult.

Având în vedere termenele legale relativ scurte de depunere a notificării, precum și sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea acestora, recomandăm să verificați dacă vă încadrați în categoriile de mai sus sau, pe viitor, să urmăriți momentul începerii, suspendării sau încetării activităţilor vizate, astfel încât o eventuală notificare să fie depusă în termenul legal.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars