Noi obligații pentru angajatorii din sectorul maritim

După mai bine de 3 ani de la intrarea in vigoare a Directivei (UE) 2018/131 A Consiliului din 23 ianuarie 2018 de punere în aplicare a Acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de muncă, a sănătății și securității, precum și a protecției sociale a lucrătorilor din sectorul transportului maritim, sector predominant transfrontalier și care funcționează sub pavilioane ale unor state membre diferite, România a transpus directiva în dreptul intern printr-o nouă ordonanță de urgență a guvernului.

Pe această cale, s-a urmărit garantarea fiecărui navigator a dreptului la un loc de muncă sigur și lipsit de pericole, care să respecte normele de siguranță, a dreptului la condiții echitabile de încadrare în muncă, la condiții de muncă și de viață decente la bordul navelor și la protecția sănătății, asistență medicală, măsuri sociale și alte forme de protecție socială.

În concret, potrivit noii ordonanțe de urgență a guvernului, navigatorii de cetățenie română care lucrează la bordul navelor care arborează pavilion român ori străin trebuie să dețină un contract de muncă al navigatorilor semnat atât de navigator, cât și de armator sau de un reprezentant al armatorului prin care sunt garantate condiții decente de muncă și de viață la bordul navei conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Contractul de muncă al navigatorului de cetățenie română, indiferent de pavilionul navei, trebuie să conțină minimum următoarele elemente:

 • numele complet al navigatorului, data nașterii sau vârsta, precum și locul nașterii;
 • numele și adresa armatorului;
 • locul şi data când intră în vigoare contractul de muncă;
 • funcția/poziția pe care este angajat navigatorul;
 • salariul navigatorului sau, după caz, formula utilizată pentru calcularea acestuia;
 • cuantumul concediului anual plătit sau, după caz, formula utilizată pentru calcularea acestuia;
 • termenul contractului și condițiile încetării sale, în special atunci când: (i) contractul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată și prevederile acestuia îndreptățesc ambele părți să înceteze contractul, iar perioada de preaviz solicitată nu este mai scurtă pentru armator decât pentru navigator; sau (ii) contractul a fost încheiat pentru o perioadă determinată de maxim 8 luni de la data semnării acestuia; (iii) contractul a fost încheiat pentru un singur voiaj, cu indicarea portului de destinație și perioada de timp care trebuie să treacă de la sosire înainte ca navigatorul să poată fi concediat;
 • beneficiile în materie de sănătate și protecție socială care trebuie asigurate navigatorului de către armator;
 • dreptul navigatorului de a fi repatriat; și
 • trimiterea la contractul colectiv de muncă, după caz.
 • orice alte detalii care pot fi solicitate de legislația națională.

Ordonanța de urgență cuprinde prevederi referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă, dreptul la concediu, repatriere, cazare, alimentație, facilități de recreere și dezvoltarea aptitudinilor profesionale.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars