Noua lege a dialogului social va aduce schimbări substanțiale în materia relațiilor colective de muncă

La data de 23 noiembrie, Camera Deputaților, în calitate de camera decizională, a adoptat o propunere legislativă (inițial respinsă de Senat în noiembrie 2018) care va deveni noua lege a dialogului social, înlocuind actuala Lege 62/2011 în ansamblul ei. Prevederile noii legi a dialogului social vor intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, după promulgarea de către Președinte. Ulterior, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, prevederile Codului Muncii urmează să fie și ele aliniate noilor modificări.

Principalele modificări vizează:

a) Reprezentanții aleși ai salariaților. Proiectul își propune să îmbogățească semnificativ cadrul normativ dedicat acestei instituții, pentru garantarea unui nivel mai ridicat de protecție angajaților. Printre noutățile prevăzute de noua lege se numără:

 • Angajații pot fi reprezentați în cadrul dialogului social prin reprezentanți aleşi şi mandataţi special în scopul promovării și reprezentării  intereselor acestora, la angajatorii unde sunt încadraţi minimum 10 angajați şi la care nu există sindicat;
 • Angajatorul, la cererea angajaților, va facilita desfășurarea procedurilor de alegere a reprezentanților angajaților;
 • La nivelul angajatorului la care nu există un sindicat, angajații pot constitui un grup de inițiativă care elaborează procedurile și/sau regulamentul pentru desfășurarea alegerii reprezentanților angajaților. În plus, procedurile şi/sau regulamentul pentru desfășurarea alegerilor se vor comunica angajatorului, care va avea obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la primire, să informeze toţi salariaţii unităţii cu privire la conţinutul procedurilor şi/sau regulamentului pentru desfăşurarea alegerii reprezentanților angajaților;
 • Pentru inițierea și derularea alegerilor reprezentanților angajaţilor, grupul de inițiativă poate cere consultanță unei federații sindicale legal constituite în sectorul de negociere colectivă respectiv. În cazul în care federația sindicală acceptă să ofere consultanță, reprezentantul acesteia are acces în unitate pentru desfășurarea procesului privind alegerea reprezentanţilor angajaţilor, cu respectarea Regulamentului intern al unității.
 • Numărul de reprezentanţi aleşi ai angajaţilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați. Dacă nu se realizează acordul, numărul de reprezentanți aleși ai angajaţilor nu poate fi mai mare de (i) 2 reprezentanți (la angajatorii care au sub 100 de angajați/lucrători), (ii) 3 reprezentanți (la angajatorii care au între 101 și 500 de angajați/lucrători), (iii) 4 reprezentanți (la angajatorii care au între 501 și 1.000 de angajați/lucrători), (iv) 5 reprezentanți (la angajatorii care au între 1.001 și 2.000 de angajați/lucrători) și (v) 6 reprezentanți (la angajatorii care au peste 2.000 de angajați).
 • Persoanele care ocupă funcţii de conducere care asigură reprezentarea administraţiei în raporturile cu angajaţii sau care participă la decizia conducerii societatii la nivelul unităţii, nu pot fi aleşi ca reprezentanţi ai angajaţilor.

b) Negocierea contractelor colective de muncă

Prin noua lege a dialogului social va fi scăzut pragul de la care angajatorul are obligația inițierii negocierii colective. Dacă până acum negocierea colectivă era obligatorie la angajatori cu cel puțin 21 de angajați, pragul ar urma sa fie redus la zece (10) salariați.

c) Greva

Este introdus un nou tip de grevă, și anume greva împotriva politicii sociale şi economice a Guvernului, reprezentând încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către angajaţi ca urmare a efectelor politicilor sociale sau economice care au condus la diminuarea unor drepturi prevăzute de contractele/acordurile colective de muncă aplicabile la data adoptării politicilor respective. Acest tip de grevă va trebui notificat Guvernului cu zece zile înainte de declanșare, iar Guvernul e obligat să publice pe site-ul propriu anunțul privind declararea grevei.

d) Constituirea sindicatelor

Pragul minim necesar pentru constituirea sindicatului scade la 10 angajați. Potrivit noii legi, pentru constituirea unui sindicat va fi necesar un număr de cel puțin 10 angajați din aceeași unitate sau de cel puțin 20 de angajați din unități diferite ale aceluiași sector de negociere colectivă.

Șomerii vor putea sa fie membri de sindicat. Potrivit proiectului legislativ, șomerii vor avea dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat. Cu toate acestea, șomerii membri de sindicat nu vor fi luați în considerare la stabilirea numărului de membri de sindicat în raport de care se constată reprezentativitatea sindicatului.

Membrii de sindicat vor putea desfășura activități cu caracter politic și vor putea sponsoriza competiții sportive. Noua lege a dialogului social va elimina limitarea ca organizațiile sindicale să nu poată desfășura activități cu caracter politic. Prin acest amendament se urmărește garantarea dreptului organizațiilor sindicale să-și organizeze activitățile în deplină libertate, în sensul în care nu va exclude dreptul acestor organizații de a organiza acțiuni de protest, precum și anumite activităţi politice legate de apărarea intereselor economice şi sociale ale membrilor săi.

Condiții în care sindicatele vor putea folosi bunurile primite de la autoritățile centrale sau locale. Și în prezent organizațiile sindicale pot dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, însă nu le pot utiliza în scop patrimonial. Noutatea adusă prin prezentul proiect constă în faptul că aceste bunuri pot fi utilizate și în scop lucrativ, potrivit destinaţiei date prin actul iniţial de constituire a dreptului respectiv.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars