Procedura de recuperare a sumelor reprezentând indemnizații și concedii medicale plătite de către angajator salariaților

Dispozițiile legale stabilesc că sumele reprezentând indemnizații care se plătesc asiguraților se recuperează din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în termen de 60 de zile de la momentul depunerii cererii în acest sens, dacă solicitările sunt aprobate. Neplata lor în acest termen atrage obligația FNUASS de a achita dobânzi.

Prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamanta a solicitat obligarea CASMB la plata unor sume de recuperat de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate ca urmare a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate achitate de reclamantă propriilor angajați.

Anterior introducerii cererii de chemare în judecată, reclamanta a solicitat în repetate rânduri autorității virarea sumei de bani menționate. Cu toate acestea, autoritatea nu a răspuns acestor solicitări.

Pentru acest motiv, a fost stabilit că autoritatea nu și-a îndeplinit obligația de a comunica reclamantei, în termen de 60 de zile, răspunsul cu privire la cererea sa.

Pentru aceste motive și, constatând că pârâta datorează reclamantei sumele solicitate, Tribunalul București a admis acțiunea formulată și a obligat autoritatea atât la plata debitului principal, cât și la plata sumei reprezentând dobânda legală aferentă debitului principal, calculată de la scadența fiecărei sume componente până la data plății efective.

(link)

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars