Propunere de directivă pentru consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii

În data de 30 martie 2023, Parlamentul European a adoptat o propunere de directivă care își propune consolidarea principiului plată egală pentru muncă egală/de valoare egală între bărbați și femei și introducerea de măsuri de transparență salarială. Propunerea de directivă vizează următoarele elemente principale:

 • Dreptul angajaților de a fi informați anterior angajării cu privire la salariu și limitele în care acesta se poate stabili;
 • Obligația ca angajatorii să dispună de structuri de remunerare care să garanteze egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare și să implice reprezentanții angajaților în definirea criteriilor obiective ce vor sta la baza creării structurilor de remunerare.
 • Dreptul angajaților de a cere și primi informații privind propriul nivel de remunerare și nivelurile medii de remunerare, defalcate în funcție de sex, pentru categoriile de angajați care prestează aceeași muncă precum aceștia sau o muncă de aceeași valoare.
 • Interzicerea în special a clauzelor ce limitează posibilitatea angajaților de a divulga informații despre remunerația lor, fiind astfel urmărită permiterea divulgării informațiilor privind salariile pentru asigurarea aplicării principiului egalității de remunerare.
 • Obligații de raportare aplicabile angajatorilor în ceea ce privește diferențele de remunerare între bărbați și femei. Raportările ar urma să fi efectuate către autorități publice.
 • O diferență a nivelului mediu de remunerare între femei și bărbați de cel puțin 5% ar atrage obligația angajatorilor să efectueze împreună cu reprezentanții angajaților o evaluare comună a remunerațiilor, pentru identificarea, remedierea și împiedicarea diferențelor care nu se justifică prin factori obiectivi și neutri din punctul de vedere al sexului.

Pentru a intra în vigoare, propunerea directivă trebuie mai întâi să primească și votul favorabil al Consiliului și să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Mai apoi, pentru a produce efecte în România, aceasta va trebui transpusă în legislația națională într-un anumit termen (termenul de transpunere propus este de trei ani de la intrarea în vigoare).


Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars