A fi sau a nu fi nulitate relativă?

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât ca lipsa mențiunilor dintr-o decizie de impunere cu privire la calea de atac, la termenul în care aceasta poate fi exercitată sau la  instanța competentă se sancționează cu nulitatea relativă a actului administrativ-fiscal. Caracteristica nulității relative în această materie este că se poate recunoaște doar dacă se dovedește că lipsurile au produs o vătămare părții.

În cadrul unei cereri de chemare în judecată formulată împotriva organului fiscal, o societate a solicitat anularea unor decizii de impunere, susținând că lipsa mențiunii în decizia de impunere a căii de atac, a termenului în care aceasta poate fi exercitată și a instanței competente atrage nulitatea absolută a decizie de impunere.

Cu toate acestea, ICCJ a reținut că aceste mențiuni enumerate în art. 211 alin. (4) C.proc.fisc. nu sunt prevăzute sub sancțiunea nulității absolute. Astfel, încălcarea acestor dispoziții legale conduce la o nulitate relativă a actului administrativ-fiscal.

Nulitatea relativă produce efecte doar dacă se probează existența unei vătămări cauzate părții care o invocă. Or, partea este cea care a intentat acțiunea în anulare la instanța competentă, în termenul legal și, prin urmare, nu a suferit nicio vătămare cauzată de lipsa acestor mențiuni din decizie.

Read more

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars