Angajatorii vor putea deconta sumele aferente adaptării locurilor de muncă pentru angajații cu dizabilități

Prin Ordinul nr. 743/2022, publicat în Monitorul Oficial în data de 5 mai 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a aprobat procedura pentru decontarea sumelor acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabila la locul de munca pentru persoanele cu dizabilități angajate, care face parte din proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”.

Preliminar, prin adaptare rezonabilă la locul de muncă se înțelege totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea.

Vor putea beneficia de decontarea acestor sume angajatorii care au încadrat în muncă pe durată nedeterminată cel puțin o persoană cu dizabilități care beneficiază de măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă vizând creșterea șanselor de ocupare, fiind înregistrată la AJOFM și care face parte din grupul-țintă a proiectului. Angajatorii care beneficiază de decontarea sumelor vor avea obligația de a asigura menținerea raporturilor de muncă ale angajatului cu dizabilități pentru care a beneficiat de decontare pentru cel puțin 12 luni. Dacă angajatorul beneficiază cumulativ și de măsuri de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor de șomaj, prevăzute de Legea nr. 76/2002, obligația de menținere a raportului de muncă se va aplica pentru 18 luni.

În vederea decontării, angajatorul trebuie să facă dovada finalizării adaptării rezonabile la locul de muncă pentru persoana cu dizabilități angajată. Decontarea sumelor va putea fi solicitată pentru adaptarea rezonabilă a mai multor locuri de muncă, dacă pentru fiecare dintre acestea există cel puțin un angajat cu dizabilități. Valoarea maximă decontată pentru adaptarea rezonabilă a unui loc de muncă este de 15.900 RON, fără TVA (care va fi suportat de către angajator).

Cheltuielile eligibile sunt cele precum reabilitarea/modernizarea clădirilor, accesibilizarea clădirilor și a spațiilor interioare pentru persoane cu dizabilități (i.e., spații sanitare accesibilizate), instalații tehnice, echipamente precum mașini, utilaje și instalații de lucru, achiziționarea și instalarea de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități etc. Pentru achiziționarea de echipamente, există anumite plafoane, de exemplu maximum 4.000 lei + TVA pentru achiziționarea de laptopuri. Pot face obiectul decontării una sau mai multa dintre cheltuielile eligibile, atât timp cât plafonul de 15.900 RON nu este depășit. Pentru decontarea sumelor, va fi necesară depunerea unui dosar la AJOFM care va conține documente justificative.

În final, reamintim că persoanele juridice care au cel puțin 50 de angajați au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați ori, alternativ, de a achita contribuții suplimentare către bugetul de stat, conform Legii nr. 448/2006.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars