Aspecte practice punctuale privind înregistrările curente în materie societară și ONG în perioada stării de urgență. Relaxarea unor formalități

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României a impus aplicarea unui regim special în ceea ce privește activitățile de înmatriculare a unor noi entități sau de înregistrare a unor operațiuni curente ale unor entități existente, fie acestea societăți ce funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, fie persoane juridice în formele prevăzute de către Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (pe acestea din urmă le vom denumi generic ONG).

Ca notă generală, procedurile în materie societară sunt mai flexibile în această perioadă, activitatea Oficiilor Registrului Comerțului păstrând un caracter de continuitate, fiind desfășurată prin platforma electronică portal.onrc.ro și/sau comunicări poștale. Începând cu data de 16 martie 2020 și până în prezent, s-au adoptat măsuri de flexibilizare treptată la nivelul ONRC (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați informarea noastră anterioară în materia înmatriculărilor societare, disponibilă aici); noi măsuri în sprijinul agenților economici începând a fi aplicabile de astăzi, 15 aprilie 2020.

Astfel, conform Decretului Președintelui României nr. 240/2020 de prelungire a stării de urgență, în toată perioada următoare de stare de urgență, declarațiile pe proprie răspundere și specimenele de semnătură (necesare a fi date, de exemplu, de administratori, la numirea acestora sau declarațiile de nesuprapunere necesare în cazul schimbării sediului social, etc.) se vor putea transmite, în vederea înregistrării, inclusiv în forma înscrisului sub semnătură privată, chiar dacă erau anterior solicitate în formă notarială și/sau atestată de avocat. În cazul în care transmiterea se face electronic, aceste documente vor avea încorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică extinsă a declarantului sau a persoanei împuternicite în vederea efectuării formalităților de depunere.

În ceea ce privește sectorul ONG, se aplică regimul procedurilor judiciare fără caracter urgent, soluționarea cererilor în materie aflate în curs fiind suspendată. Continuă însă în această perioadă primirea și acordarea de numere de înregistrare cererilor transmise instanțelor prin poștă, precum și eliberarea documentelor aferente unor proceduri deja finalizate (e.g. eliberarea hotărârilor de încuviințare a acordării personalității juridice/ de încuviințare a modificării actelor constitutive și statutelor asociațiilor și fundațiilor, în măsura în care aceste hotărâri au devenit definitive înainte de data de 16 martie 2020; altfel acestea se vor elibera numai după împlinirea termenului de apel de 5 zile, calculat începând cu data încetării stării de urgență). Cererile transmise prin poștă și înregistrate în perioada stării de urgență vor primi termene de soluționare începând cu 10 zile după data încetării acesteia.

Pentru situațiile în care este nevoie de parcurgerea preliminară a procedurii de verificare a disponibilității și rezervare a denumirii la Biroul pentru Evidența ONG din cadrul Ministerului Justiției (e.g., la înființare sau la schimbarea denumirii), este bine de avut în vedere că activitatea Biroului nu este întreruptă, cererile transmise prin poștă fiind înregistrare și soluționate în continuare, cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Pentru verificarea și rezervarea denumirii, se vor transmite în format fizic și original atât cererea de rezervare a denumirii, cât și chitanța eliberată de trezoreria la care s-a achitat taxa aferentă verificării. La acest moment, solicitanții nu au la dispoziție posibilitatea transmiterii documentelor prin mijloace electronice.

***

Starea de urgență a fost instituită pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020, prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 și ulterior prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

Acesta din urmă a fost publicat în Monitorul Oficial în cursul zilei de 14 aprilie 2020, urmând să intre în vigoare în data de 15 aprilie 2020, sub rezerva încuviințării sale în procedură parlamentară, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 16 aprilie 2020.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars