Au fost modificate Normele metodologice privind detașarea transnațională a salariaților pe teritoriul României

În data de 18 iunie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 654/2021, prin care se modifică și completează Normele metodologice privind detașarea transnațională a salariaților în România.

Principalele modificări și noutăți:

 • Întreprinderile străine care detașează salariați în România au obligația de a transmite inspectoratului teritorial de muncă declarația care va cuprinde, suplimentar față de conținutul din prezent, și situația de detașare transnațională (i.e., detașarea în cadrul unui contract între două întreprinderi, detașarea în cadrul grupului de întreprinderi, punerea la dispoziție a unui salariat de către un agent de muncă temporară). În acest sens, a fost actualizat modelul de declarație privind detașarea transnațională a salariaților;
 • Perioada după depășirea căreia întreprinderile străine care detașează salariați în România trebuie să garanteze toate condițiile de muncă și încadrare în muncă aplicabile conform legislației naționale/ contractelor colective aplicabile va putea fi extinsă de la 12 luni (perioada aplicabilă în prezent) la 18 luni, condiționat de transmiterea unei notificări motivate către inspectoratul teritorial de muncă înaintea împlinirii termenului de 12 luni. Această noutate a fost, de fapt, introdusă de Legea nr. 172/2020. Elementul de noutate adus acum, prin modificarea Normelor metodologice, constă în stabilirea modelului acestei notificări.
 • Se stabilesc conținutul și modelul notificării pe care întreprinderile străine care detașează salariați în România trebuie să o transmită către inspectoratul teritorial de muncă de la locul de unde salariații detașați își vor desfășura activitatea, pentru extinderea de la 12 luni la 18 luni a perioadei la împlinirea căreia întreprinderile străine trebuie să le garanteze salariaților detașați toate condițiile de muncă și încadrare în muncă aplicabile conform legislației naționale/ contractelor colective aplicabile. Astfel, notificarea va cuprinde anumite elemente obligatorii (inclusiv tipul de măsură transnațională corespunzătoare detașării, motivele invocate pentru extinderea perioadei, datele de identificare ale salariaților detașați pentru care se solicită extinderea, durata pentru care se solicită extinderea). Notificarea va putea fi transmisă în format letric sau electronic (prin e-mail sau prin completarea online a unui formular pe o platforma ce va fi creată de Inspecția Muncii) și va trebui depusă cu cel puțin o zi înaintea împlinirii termenului de 12 luni. Astfel, la depăsirea perioadei de 12 luni sau, după caz, a perioadei extinse, va începe aplicarea regimului drepturilor extinse pentru salariații detașați.
 • În cazul punerii la dispoziție de salariați temporari de către un agent de muncă temporară străin unei întreprinderi utilizatoare din România, dacă acest salariat ajunge să își desfășoare ulterior activitatea pe teritoriul altui stat membru decât România în contextul prestării de servicii transnaționale, salariatul va fi considerat detașat pe teritoriul acelui stat membru de către agentul de muncă temporară cu care se află într-un raport de muncă (i.e., cel care l-a pus la dispoziție întreprinderii din România). Întreprinderea utilizatoare din România va avea însă obligația de a informa agentul de muncă temporară, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității salariatului pe teritoriul respectivului stat, și de a notifica inspectoratul teritorial de muncă cu cel puțin o zi înaintea detașării salariatului pe teritoriul celuilalt stat membru.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars