Certificatul de Situatie de Urgenta de tip galben – actualizarea procedurii de acordare

UPDATE

În Monitorul Oficial nr. 385 din 13 mai 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1706 din 12 mai 2020 pentru modificarea Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea Certificatelor de Situaţie de Urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul CSU”).

Astfel, au fost puse în acord normele ce reglementează procedura de acordare a Certificatelor de Situație de Urgență („CSU”) cu modificarea deja anunțată privind extinderea și la luna aprilie 2020 a perioadei în care s-a înregistrat o diminuare a încasărilor.

De asemenea, au fost modificate și anexele 2 și 3 ale Ordinului CSU respectiv, tipizatul certificatului de tip galben și tipizatul declarației pe proprie răspundere pe care reprezentantul legal al solicitantului o va completa în vederea obținerii CSU. Menționăm că forma actualizată a declarației pe proprie răspundere este disponibilă pe platforma https://csu.prevenire.gov.ro/.

—————————————–

În Monitorul Oficial nr. 382 din 12 mai 2020 a fost publicată OUG 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene („OUG 67/2020”). Prin aceasta se modifică OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative care prevede posibilitatea obținerii Certificatului de Situație de Urgență („CSU”) de tip galben.

Modificarea adusă prin OUG 67/2020 vizează perioada în care persoanele eligibile pentru obținerea CSU au înregistrat o diminuare a încasărilor. Astfel, CSU de tip galben va putea fi eliberat în cazul diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. Prin această modificare a fost adaptat CSU la realitățile economice actuale, având în vedere că în majoritatea cazurilor luna cea mai afectată de măsurile restrictive dispuse de autorități, din perspectiva încasărilor, este luna aprilie, iar nu luna martie.

În mod corespunzător, au fost puse în acord cu această modificare și prevederile OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, privind condiția referitoare la obligativitatea obținerii CSU pentru a putea cuprinde diminuarea veniturilor sau a încasărilor și din luna aprilie 2020.

Este de așteptat ca în perioada următoare să fie puse în acord cu aceste modificări și Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordin CSU”) și Norma din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Totuși, rămâne discutabilă aplicabilitatea acestei modificări ținând cont că potrivit art. 9 din Ordinul CSU Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România, stare care va înceta pe 14 mai 2020, la finalul zilei.

Share this

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Webinars

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Continuous recruitment


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Think ahead! Practice at Filip & Company!


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

      Webinars