Cuantumul stimulentului de inserție va crește pentru salariații care revin mai repede la muncă

În data de 8 aprilie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 26/2021, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Principalele modificări vizează următoarele aspecte:

 • Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului (inclusiv ca urmare a revenirii la muncă), vor avea dreptul la un stimulent de inserție în cuantum de 1.500 RON, dacă obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Persoanele care vor obține venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități, precum și cele care vor obține venituri după finalizarea integrală a concediului la care sunt îndreptățiți, vor avea dreptul la un stimulent de inserție în cuantum de 650 de lei.
 • Interdicția de concediere a personelor aflate în plata stimulentului de inserție, reglementată de art. 25 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 111/2010, se modifică. În prezent, intedicția se raportează doar la salariații care se află în plata stimulentului conform art. 7 alin. (1) din ordonanță (i.e., persoanele care revin la muncă în perioada în care ar fi îndreptățite la concediu). În noua versiune, interdicția de concediere vizează și salariații aflați în plata stimulentului conform art. 7 alin. (2) din ordonanță (i.e., persoanele care revin la muncă după finalizarea integrală a concediului și primesc stimulentul până la împlinirea de către copil a vârstei de 3, respectiv de 4 ani, în cazul copilului cu handicap);
 • Indemnizațiile de somaj tehnic vor constitui stagiu de cotizare pentru concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor;
 • Condiția de a locui în România împreună cu copilul/ copiii pentru care se solicită drepturile și de a se ocupa de creșterea și îngrijirea acestuia/ acestora este explicitată, fiind considerată îndeplinită și în situația în care, după stabilirea dreptului, persoana îndreptățită, împreună cu copilul pentru care se stabilește dreptul, își stabilește temporar (ca regulă, pentru cel mult 6 luni pe an) reședința în altă țară.

Noua reglementare se va aplica odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prin care vor fi modificate în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars