Intrarea în vigoare a noilor norme de aplicare a legii nr. 129/2019

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (“ONPCSB”) a emis recent noile Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului  (“Legea nr. 129/2019”) care au fost publicate în Monitorul Oficial pe data de 9 martie 2021, acestea intrând în vigoare de la data publicării.

Potrivit ultimelor reglementări ale ONPCSB în domeniu, printre elementele de noutate referitoare la aplicarea Legii nr. 129/2019 se numără următoarele:

     1. Persoanele desemnate cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 (“Persoanele Desemnate”)

 • a fost eliminată obligația entităților reglementate de a comunica datele de identificare ale Persoanei/lor Desemnate exclusiv în format electronic, prin accesarea site-ului ONPCSB;
 • este prevăzut ca moment alternativ pentru numirea Persoanelor Desemnate, de către reprezentanții legali ai entităților reglementate, data la care acestea se încadrează în una dintre categoriile definite de Legea nr. 129/2019 drept entități raportoare;
 • documentele întocmite pentru numirea ofițerului de conformitate vor cuprinde modalitățile concrete de îndeplinire de către ofițerul de conformitate a atribuțiilor încredințate, fiind aprobate de conducerea entității, înregistrate în evidențele proprii și păstrate la sediul entității;
 • entitățile reglementate trebuie să precizeze în documentele întocmite în acest sens, pe lângă responsabilitățile Persoanelor Desemnate, modalitatea concretă prin care se asigură accesul acestora, direct și în timp util, la datele și informațiile relevante deținute de entitățile reglementate.

     2. Proceduri interne

 • procedurile de administrare a riscurilor trebuie să conțină în plus față de măsurile de  identificare, evaluare, gestionare a riscurilor și măsuri de diminuare a acestora, precum și criteriile și elementele în baza carora s-au stabilit riscurile;
 • a fost eliminată obligația de a revizui cel puțin anual politicile, normele, procedurile și mecanismele interne implementate pentru asigurarea conformității cu Legea nr. 129/2019, menținându-se doar dispoziția că acestea vor fi revizuite ori de câte ori se impune;
 • au fost modificate criteriile care trebuie îndeplinite de către entitățile reglementate pentru a asigura în mod obligatoriu funcția de audit în scopul testării eficienței și modalităților concrete de aplicare a politicilor, normelor, procedurilor și mecanismelor implementate pentru asigurarea conformității cu Legea nr. 129/2019, respectiv îndeplinirea în ultimul exercițiu financiar încheiat a două dintre următoarele: (i) total active: 16.000.000 lei, (ii) total cifră de afaceri netă: 32.000.000 lei, (iii) numărul mediu de salariați: 50.
 • obligația profesioniștilor, care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, de a aplica prevederile Legii nr. 129/2019 ia naștere indiferent de justificarea economică a tranzacției/tranzacțiilor.

     3. Instruirea angajaților

 • deși menținută obligația de evaluare a cunoștințelor salariaților, a fost eliminată mențiunea conform căreia nivelul evaluării salariaților trebuie să fie proporțional cu rolul lor în cadrul entității reglementate și cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului pe care le pot detecta în cadrul activității.

     4. Evaluarea riscurilor și măsurile de cunoaștere a clientelei

 • a fost introdusă definiția evaluării riscurilor, aceasta reprezentând procesul global prin care entitățile reglementate identifică factorii de risc specifici, individualizează situațiile concrete de risc aferente fiecărui factor și cuantifică gradul de risc aferent fiecărui client;
 • a fost eliminată obligația de a obține de la clienți și de la beneficiarii reali datele prevăzute în certificate de atestare fiscală și, după caz, certificate de rezidență fiscală emise de autoritățile fiscale naționale / internaționale.

     5. Tipuri de raportări

 • se mărește plafonul minim de la echivalentul in lei a 2.000 euro la 10.000 euro pentru entitățile reglementate ce au obligația să transmită Oficiului un raport privind tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacțiilor.

     6. Activitatea de control desfășurată de ONPCSB

 • în cazul controlului care se desfășoară cu notificarea prealabilă a entităților, a fost introdusă posibilitatea acestora de a solicia în scris ONPCSB, letric sau electronic, o singură data, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a controlului. Printre motivele justificate se numără: lipsa reprezentantului legal/împuternicitului entității controlate, în cazuri temeinic justificate de sănătate sau situații deosebite familiale, deces, căsătorie.
 • se instituie obligația ca după implementarea măsurilor de remediere a deficiențelor, entitățile reglementate să notifice de îndată Oficiul, cu menționarea numărului și datei actului de control prin care acestea au fost consemnate;
 • este eliminată prevederea conform căreia Oficiul realizează programe anuale dedicate instruirilor entităților raportoare, pe domenii de activitate, ale căror date concrete se regăsesc pe site-ul instituției www.onpcsb.ro, secțiunea “programe instruire”.

Astfel, având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că, în principiu, noile dispoziții legale adoptate de către ONPCSB clarifică cerințele impuse de Legea nr. 129/2019 pentru a facilita implementarea acestora de către entitățile reglementate. Recomandăm astfel revizuirea mecanismelor și politicilor interne adoptate de entitățile raportoare, în scopul actualizării cu aceste noi dispoziții legale.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars