Plata drepturilor salariale în insolvență devine mai facilă

Noi dispoziții în ce privește regimul plății drepturilor salariale din Fondul de Garantare pentru societățile aflate în insolvență au fost adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (”OUG 9/2021”).

 1. Eliminarea condiției de depunere a documentelor care să ateste ridicarea dreptului de administrare

Cu titlu preliminar, este important de menționat că Legea nr. 200/2006 transpune în legislația internă o directivă europeană care impune statelor membre o obligație referitoare la protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului (Directiva 80/987/CCE).

Potrivit variantei anterioare a Legii nr. 200/2006, administratorul/lichidatorul judiciar ori salariații sau reprezentanții acestora au dreptul să depună o solicitare pentru ca cei din urmă să își primească un număr maxim de 3 (trei) salarii medii brute din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin depunerea cererii specifice, alături de documente care să ateste că:

 • împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței și
 • a fost dispusă măsura ridicării totale sau parțiale a dreptului de administrare.

Pentru a veni în susținerea angajatorilor și a salariaților și pentru a promova soluții legislative menite să simplifice procedura plății creanțelor salariale de către angajatori împotriva cărora a fost pronunțată o soluție definitivă de deschidere a procedurii insolvenței, a fost simplificată procedura menționată.

Astfel, OUG 9/2021 înlătură condiția depunerii documentelor care să ateste ridicarea dreptului de administrare, fiind suficient sa fie depuse o cerere de plată a creanțelor salariale și o copie după hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței. În acest sens, Guvernul va adopta noi Norme metodologice de aplicare a Legii 200/2006 pentru a transpune corespunzător aceste modificări.

 1. Obligația de restituire a sumelor de bani achitate din Fondul de garantare în cazul redresării cu succes, inclusiv în perioada de observație

Potrivit OUG 9/2021, în situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, inclusiv în perioada de observație, ca urmare a redresării angajatorilor, societățile ce au beneficiat de această facilitate sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii insolvenței. Se menționează expres că angajatorul va avea obligația să achite și dobândă la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii creanţelor salariale cuvenite salariaţilor, pentru sumele suportate în plus din Fondul de garantare.

În cazul în care angajatorii nu restituie în acest termen de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni de executare silită.

 1. Norme de drept tranzitorii

Prevederile Ordonanței se aplică doar cererilor depuse după data intrării în vigoare a OUG 9/2021 (i.e. 19 februarie 2021), iar pentru cererile depuse anterior acestei date, în continuare va fi analizată îndeplinirea condiției referitoare la documentele ce atestă ridicarea dreptului de administrare al angajatorului (chiar dacă soluționarea cererii va avea loc după intrarea în vigoare a OUG 9/2021).

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars