Modificări aduse Legii insolvenței

Din 11 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020.

Ordonanța a fost adoptată cu anumite modificări realizate în Parlament. Astfel, acestea sunt principalele modificări:

A. A fost majorată valoarea-prag a creanței pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii insolvenței la 50.000 RON (valoarea inițială fiind de 40.000 RON). Această limită se aplică atât pentru debitori, cât și pentru creditori;

B. Introducerea unei noi definiții – convenția de plată – care are în vedere înțelegerea între debitor și creditor privind stingerea în una sau mai multe tranșe a obligațiilor la alte termene decât cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale;

C. A fost clarificat un aspect care anterior era deseori interpretat neclar în practică. Este vorba despre data de la care curge termenul pentru analiza cererilor de plată a creanțelor curente. Astfel, a fost clarificat în sensul în care termenul curge de la data recepționării cererii de către administratorul judiciar, iar nu de la depunerea cererii. Totodată, termenul de răspuns a fost majorat la 15 zile, anterior fiind de doar 10 zile;

D. A fost eliminată condiția existenței unei creanțe fiscale sub 50% din valoarea creanțelor pentru introducerea cererii de deschidere a procedurii de către debitor;

E. Creantele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat si a cărui executare silită nu a fost suspendată prin hotărâre judecătorească definitivă vor fi admise la masa credală și trecute provizoriu până la finalizarea contestației de către instanța de contencios administrativ. Anterior, acestea erau înscrise sub condiție rezolutorie;

F. Se introduce instituția recuzării sau abținerii pentru conflict de interese, raportat la prevederile Codului de procedură civilă pentru specialiștii desemnați în procedura insolvenței (e.g. evaluatori, experți etc.);

G. A fost eliminată posibilitatea executării silite a creanțelor curente cu scadențe depășită cu mai mult de 60 de zile;

H. Sumele obținute din valorificarea bunurilor aflate sub sechestru penal vor fi distribuite conform prevederilor legale, urmând ca diferențele favorabile după plata onorariilor și a cheltuielilor de procedură să fie puse la dispoziția organelor de urmărire penală.

I. A fost introdusă în Codul de procedură fiscală posibilitatea de cesionare a creanțelor bugetare datorate de debitorii aflat în procedura insolvenței, în anumite condiții.

J. S-a stabilit ca odată cu închiderea prin sentință a procedurii de reorganizare prin continuarea activității sau prin lichidare pe bază de plan devin scadente și impozitele aferente eventualelor reduceri de creanțe în măsura în care sunt datorate.

Ordonanța astfel cum a fost modificată prin Legea de aprobare se aplică tuturor procedurilor de insolvență deschise după 11 iulie 2020. Cu titlu de excepție, termenul amintit la litera C, cât și modificarea arătată la litera G se aplică şi pentru cererile de deschidere a procedurii formulate în cadrul proceselor începute după data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, modificarea amintită la litera J se aplică tuturor procedurilor deschise pentru debitorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu au un plan de reorganizare aprobat.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars