Modificări cu privire la acordarea concediilor medicale. Termenul pentru solicitarea restituirii indemnizațiilor achitate de către angajatori

Prin OUG nr. 74/2021, au fost aduse anumite modificări reglementării privind concediile medicale cuprinse în OUG nr. 158/2005. De asemenea, prin Ordinul nr. 1398/729/2021, au fost modificate de Normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005. În continuare enumerăm cele mai importante modificări:

 1. Indemnizațiile pentru carantină se vor suporta de stat, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, doar pentru 5 zile de la întoarcerea pe teritoriul României, în cazul persoanelor care s-au deplasat în interes personal în zone de risc epidemiologic.
 2. Angajații care lucrează pentru mai mulți angajatori pot fi sancționați contravențional dacă lucrează pentru unul dintre angajatori în perioada pentru care au prezentat certificat de concediu medical altui angajator. Amenda este cuprinsă ântre 1.000 și 2.000 RON, și se va putea dispune de asemenea neplata/ recuperarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate.
 3. Medicii curanți vor avea obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, în cazul în care eliberează concedii medicale. În anumite situații (e.g., boli speciale, boli infectocontagioase, pe durata internării), nu se aplică această obligație.
 4. Duratele pentru care pot fi acordate certificatele de concediu medical au fost modificate. Astfel, durata inițială a concediului medical va putea fi de maximum 4 zile calendaristice (dacă medicul de familie acordă concediul), respectiv de maximum 15 zile calendaristice (dacă medicul de specialitate din ambulatoriu acordă concediul). Pe durata incapacitatii temporare de munca, asiguratul va fi monitorizat de medic, putând fi modificat planul de urmărire a evoluției bolii. Dacă se menține incapacitatea de muncă, medicul care monitorizează afecțiunea poate elibera certificatul de concediu în continuare până la maximum 7 zile (pentru medicul de familie), respectiv maximum 30 de zile (pentru medicul de specialitate din ambulatoriu).
 5. Au crescut amenzile ce pot fi aplicate angajatorilor pentru anumite încălcări, după cum urmează:
 • Încălcarea obligației de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative/ actele de evidență necesare pentru verificarea modului de determinare a indemnizațiilor din bugetul statului – limitele au crescut cu 1.000 RON, fiind cuprinse acum între 3.500 și 6.000 RON;
 • Încălcarea regulilor privind plata indemnizațiilor de către angajatori – i.e., plata cu întârziere, refuzul nejustificat de plată, calculul și plata eronată – precum și încălcarea obligației de a gestiona numărul de zile de concediu medical per fiecare salariat și per fiecare afecțiune – limitele au crescut cu 1.000 RON, fiind cuprinse acum între 6.000 și 11.000 RON.

De asemenea, s-a stabilit că pentru indemnizațiile de concediu medical plătite de angajatori și respinse la plată de casele de asigurări de sănătate, pentru care acestea au întocmit și transmis comunicările de respingere a plății și pentru care angajatorii nu au depus până la 1 august 2021 o nouă cerere de restituire, angajatorii pot face o nouă cerere de restituire până la 31 decembrie 2021. Începând cu anul 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere i de depunere a cererilor de restituire cu documentele justificative aferente este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării. Depășirea acestor termene va atrage respingerea definitivă la plată.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars