Masuri dispuse de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in contextul starii de urgenta

Autori: Mihaela Ispas (senior associate), Andreea Soare (associate)

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară („ANCPI”) a adoptat anumite măsuri vizând în principal limitarea accesului direct al publicului în spațiile comune oficiilor teritoriale din subordinea ANCPI, cât și măsuri privind accesul online la informație. Astfel, solicitanții serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară pot utiliza doar platformele online în vederea înregistrarii cererilor și efectuării plăților aferente către oficiile teritoriale din subordinea ANCPI.

La înregistrarea documentațiilor online, toate documentele vor purta semnătura electronică calificată și vor fi atașate în format pdf, utilizând sistemul informatic eTerra sau e-mailul. Cererile depuse vor conține toate datele de contact ale deponentului (adresa de domiciliu, număr de telefon și e-mail). Pentru semnarea, încărcarea fișierelor respective, verificarea validității semnăturii electronice, trebuie urmate instrucțiunile atașate în aplicația eTerra.

Măsuri dispuse de OCPI București

Începând cu data de 12 martie 2020, OCPI București și-a suspendat activitatea de lucru cu publicul și a dispus următoarele masuri:

 1. Toate documentele (e., cererile și documentele suport) vor fi transmise în atenția autorității și, respectiv, eliberate, după cum urmează:
 2. prin poștă sau curier la adresa: B-dul Expoziției nr. 1A, sector 1, București, telefon 037.44.88.101;
 3. online, prin intermediul notarului public;
 4. prin fax la numărul: 037.44.88.176;
 5. prin e-mail la adresele: bcpi1@ocpib.ro, bcpi2@ocpib.ro, bcpi3@ocpib.ro, bcpi4@ocpib.ro, bcpi5@ocpib.ro, bcpi6@ocpib.ro, corespunzătoare celor șase birouri de cadastru și publicitate imobiliară din cadrul OCPI București.
 6. A fost înființat un serviciu de call center (numerele de telefon fiind disponibile la linkul: http://www.ocpib.ro/fisiere/5261.pdf), unde persoanele interesate pot obține informații cu privire la activitatea instituției, oferindu-se, de asemenea, și posibilitatea de a accesa aceste informații prin intermediul e-mailului.
 7. Înregistrarea de către deponenți/ petenți a cererilor pentru obținerea Extrasului de Carte Funciară pentru Informare și a Planului Cadastral pe Ortofotoplan se va efectua prin intermediul platformei online https://epay.ancpi.ro.
 8. Tarifele pentru serviciile solicitate se vor achita prin virament în contul OCPI București, IBAN RO03TREZ701501503X017558, deschis la Trezoreria Sectorului 1.
 9. În cazul cererilor comunicate online, fax sau e-mail, este necesar a se transmite ulterior prin poștă sau curier, cererea, dovada de plată a tarifului și înscrisurile originale/legalizate (cererile având ca obiect de eliberare extrase de carte funciară, certificate de sarcini primite de autoritate prin fax, email, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluționează și se eliberează fără a fi condiționate de primirea cererilor în original, sub condiția plății tarifelor aferente).

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars