Noi reglementări în materia hărțuirii la locul de muncă

Pe 17 octombrie 2023 a intrat în vigoare Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, emisă pe baza Ghidului privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Fără să aducă modificări majore obligațiilor deja existente în sarcina angajatorilor în materia hărțuirii la locul de muncă, noul act normativ are mai curând rolul de a detalia și exemplifica, într-o manieră tehnică și procedurală, obligațiile principiale de care erau deja ținuți angajatorii. Cu toate acestea, cuantumul amenzilor ce pot fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în această materie poate ajunge până la 50.000 RON (sau chiar 200.000, în anumite cazuri specifice), așa încât ne așteptăm ca inspectorii de muncă să deschidă multiple investigații în perioada următoare, mai ales având în vedere presiunea care există în acest moment pe bugetul de stat.

Cu titlu de exemplu, dintre noile responsabilități concrete aduse în sarcina angajatorilor amintim:

 1. întocmirea unei proceduri interne privind regulile de promovare, inclusiv pentru rolurile decizionale, precum cele din cadrul consiliilor de administrație și de supraveghere;
 2. desemnarea unei comisii responsabile cu primirea și soluționarea plângerilor sau sesizărilor privind hărțuirea. Aceasta va avea responsabilități precum (i) asigurarea informării salariaților, precum și acordarea de suport și consiliere pentru angajații afectați de hărțuire, (ii) soluționarea plângerilor formulate de salariați și gestionarea proceselor de soluționare și/sau a celor disciplinare, împreună cu angajatorul, (iii) raportarea cazurilor către angajator, inclusiv întocmirea unui raport anual;
 3. constituirea unui registru în care vor fi înregistrate plângerile sau sesizările privind hărțuirea.

Sunt reglementate de asemenea etape și termene procedurale, precum cele aferente procedurii formale de soluționare a plângerilor și sesizărilor, care ar trebui finalizată în termen de 45 de zile lucrătoare de la data plângerii sau a sesizării și ar presupune următorii pași:

 • Depunerea plângerii, în formă scrisă sau verbală;
 • Întocmirea unui raport de caz, în termen de maxim 7 zile lucrătoare, care să conțină inclusiv datele rezultate din procesul de audiere și de consiliere a persoanei presupuse a fi înfăptuit actele de hărțuire;
 • Desfășurarea unei anchete, care va presupune intervievarea persoanelor implicate, întocmirea unui raport al anchetei, propunerea de modalități de soluționare, cu ținerea evidenței acțiunilor întreprinse și păstrarea confidențialității;
 • Soluționarea plângerii, în baza unui raport final comunicat angajatorului în vederea luării unei decizii.

Angajatorii ar trebui să asigure implementarea majorității noilor reglementări în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ mai sus menționat, respectiv până la data de 17 aprilie 2024, în timp ce unele obligații au intrat deja în vigoare.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars