Parlamentul European a adoptat directiva privind salariul minim european

Conform directivei aprobate de Parlamentul European, care va avea un termen de transpunere de doi ani de la data intrării în vigoare, reglementează obligații pentru statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu salariile minime pe economice.  

Statele vor trebui să definească criteriile care să asigure că valoarea salariile minime legale este adecvată. Aceste criterii trebuie setate într-un mod stabil și clar, iar acestea vor trebui să includă cel puțin următoarele elemente: (i) puterea de cumpărare a salariilor minime legale, prin raportare la costul vieții și contribuția impozitelor și a prestațiilor sociale; (ii) nivelul general al salariilor brute și distribuția acestora; (iii) rata de creștere a salariilor brute; (iv) evoluțiile la nivelul productivității muncii. Vor trebui utilizate valori de referință orientative, precum cele utilizate în mod obișnuit la nivel internațional (i.e., 60% din salariul mediu brut), pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare al salariilor minime legale în raport cu nivelul general al salariilor brute. De asemenea, statele vor trebui să ia măsuri pentru a asigura actualizarea periodică și în timp util a salariilor minime legale, cu scopul de a menține gradul de adecvare a acestora.

Directiva precizează că statele membre pot permite niveluri diferite ale salariului minim legal pentru categorii specifice de lucrători, cu condiția ca aceste variații să fie nediscriminatorii, proporționate, limitate în timp, iar stabilirea acestor niveluri diferite să fie justificată în mod obiectiv și rezonabil de un scop legitim.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars