Se va restrânge accesul la informații privind beneficiarii reali?

În conformitate cu Directiva privind combaterea spălării banilor, Luxemburg a adoptat o lege prin care a instituit un registru al beneficiarilor reali (unde erau incluse informații referitoare la aceste persoane). O parte din informațiile din registru sunt accesibile publicului larg prin intermediul internetului, însă persoanele interesate pot solicita restrângerea accesului în anumite condiții

În acest context, o entitate luxemburgheză și o persoană care are calitatea de beneficiar real au sesizat instanțele luxemburgheze, invocând divulgarea acestor informații aduce atingere drepturilor fundamentale ale beneficiarilor reali vizați, fiind o măsură disproporționată. Instanța sesizată a solicitat Curții de Justiție A Uniunii Europene (CJUE) se pronunțe asupra validității dispozițiilor din Directiva privind combaterea spălării banilor în lumina Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta). 

CJUE (cauzele conexe C-37/20 și C-601/20) a reținut dispozițiile din Directiva care prevăd statele membre trebuie se asigure ca informațiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg sunt contrare Cartei. Curtea a reținut informațiile divulgate permit unui număr potențial nelimitat de persoane se informeze asupra situației materiale și financiare a unui beneficar real. Deși Curtea admite anumite obiective de interes general (precum prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului) ar justifica ingerințe (chiar grave uneori), se menționează regimul anterior, care prevedea, pe lângă accesul autorităților competente și al anumitor entități, accesul oricăror persoane sau organizații care pot demonstra un interes legitim, este preferabil. 

Prin urmare, în urma pronunțării acestei hotărâri de către CJUE, este de așteptat ca statele restrângă accesul la informațiile referitoare la beneficiarii reali. Astfel, deși va exista în continuare obligația de a informa organele competente referitoare la beneficiarii reali, numărul persoanelor care vor cunoaște identitatea acestora va fi mult mai restrâns.

Read more.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars