Sunt materialele excavate deșeuri?

În data de 17 noiembrie 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) s-a pronunțat într-o cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Administrativ Regional din Styria, Austria, având ca obiect interpretarea articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE privind deșeurile („Directiva 2008/98”). Articolul 6 din Directiva 2008/98 privește încetarea statutului de deșeu – statele membre iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că deșeurile care au fost supuse unei operațiuni de reciclare sau altei operațiuni de valorificare sunt considerate că au încetat să mai fie deșeuri dacă respectă următoarele condiții: (a) substanța sau obiectul urmează să fie utilizat în scopuri specifice; (b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză; (c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor; și (d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

În România, prevederile articolului 6 din Directiva 2008/98 sunt transpuse identic prin Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, motiv pentru care considerăm utilă analizarea hotărârii CJUE.

În speța CJUE, o societate având ca obiect de activitate domeniul construcțiilor a furnizat materiale excavate necontaninate din clasa de calitate cea mai înaltă pentru excavațiile de sol unui grup de agricultori, la solicitarea acestora din urmă, în vederea adaptării și ameliorării solurilor/ suprafețelor agricole. Societatea a solicitat autorității administrative să constate că materialele excavate pe care le-a furnizat nu constituie deșeuri și, cu titlu subsidiar, că lucrările planificate nu constituiau o activitate supusă unei obligații de plată a contribuției pentru situl contaminat.

Autoritatea în cauză a considerat că materialele respective constituie deșeuri, iar statutul acestora de deșeu nu a încetat. Societatea a formulat o acțiune împotriva deciziei, ridicând problema calificării materialelor excavate drept deșeuri.

Instanța de trimitere a considerat că încetarea statutului de deșeu este restrânsă în legislația austriacă față de prevederile Directivei 2008/98 – deși materialele excavate în speță fac parte din clasa de calitate cea mai înaltă și sunt potrivite, la nivel tehnic și juridic, pentru ameliorarea suprafețelor agricole în cauză, cerințele de formă prevăzute de legislația austriacă ar putea împiedica încetarea statutului de deșeu al acestor materiale.

CJUE a considerat că reglementarea din legislația austriacă nu este în concordanță cu prevederile Directivei 2008/98 și că materialele excavate necontaminate care aparțin, în temeiul legislației austriece, clasei de calitate cele mai înalte, nu trebuie calificate drept deșeuri atunci când deținătorul nu are nici intenția, nici obligația de a le arunca și când aceste materiale respectă condițiile prevăzute din Directiva 2008/98 pentru a fi calificate drept subproduse.

***

Pentru orice aspecte privind asistența juridică în aspecte de dreptul mediului, vă rugăm să contactați echipa specializată din cadrul Filip & Company.

Casa de avocatură Filip & Company este membra Legal Sustainability Alliance, având ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon până la zero până în 2024.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars