Vinovăția administratorului în materie fiscală nu se prezumă, ci trebuie dovedită

Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut faptul că, în ceea ce privește răspunderea administratorilor societății pentru nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale, Codul de Procedură Fiscală nu instituie o prezumție legală de răspundere, ci doar posibilitatea atragerii răspunderii acestuia de către organul fiscal. Răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea unei societăți comerciale este o răspundere civilă delictuală.

Pentru a putea fi atrasă răspunderea administratorului este necesar ca să fie dovedit că faptele enumerate de lege au provocat ajungerea societății în stare de insolvabilitate, iar vinovăția administratorului trebuie să existe şi să fie dovedită de organul fiscal, culpa acestuia nefiind prezumată.

Art. 25 alin. 2 din Codul de Procedura Fiscala prevede că administratorii sau orice alte persoane care, cu rea credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale răspund solidar cu debitorul.

Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că răspunderea administratorilor prevăzută de articolul 25 alin. (2) C.proc.fisc. este o răspundere civilă delictuală, iar caracterul special al acesteia constă în faptul că legea delimitează în mod exhaustiv categoriile faptelor considerate ilicite. Faptele enumerate trebuie să fi provocat insolvabilitatea debitorului sau a societății, ceea ce presupune existența unei cauzalități tipice între fapta ilicită și prejudiciu.

Prin urmare, pentru a angaja răspunderea solidară a administratorului, este necesar să se demonstreze în mod concret legătura de cauzalitate între faptele ilicite și starea de insolvabilitate a societății principale. Răspunderea administratorilor sau asociaților nu devine automată în cazul în care pasivul social sau o parte a acestuia nu poate fi acoperit, ci doar atunci când se dovedește că administratorii sau asociații au cauzat insolvabilitatea societății prin săvârșirea culpabilă a uneia dintre faptele expres enumerate de lege. De asemenea, prejudiciul trebuie să rezulte direct din aceste fapte culpabile, determinând astfel ajungerea societății în stare de insolvabilitate, vinovăția administratorului trebuind să fie probată.

Read more

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars