Zile libere pentru angajati pe perioada inchiderii unitatilor de invatamant

Marți, 17 martie 2020, intră în vigoare Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Ce obligații au angajatorii?

În situația închiderii temporare a unităților de învățământ ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu (cum este prezentul caz, generat de epidemia Covid-19), angajatorii vor acorda zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor.

Legea prevede însă că numărul zilelor acordate efectiv se stabilește de către Guvern, prin hotărâre. Astfel, pare că în cazul de față, chiar dacă s-a decis prelungirea închiderii temporare a unităților de învățământ până la data de 22 aprilie 2020, va fi necesar ca Guvernul să stabilească separat perioada în care se vor acorda efectiv zile libere potrivit acestei legi.

Aceste prevederi vizează atât angajații din mediul public, cât și angajații din mediul privat.

Beneficiari

Beneficiarii sunt angajații părinți care au copii înscriși în cadrul unei unități de învățământ cu vârsta de până la 12 ani, respectiv, până la 18 ani, în cazul copiilor cu dizabilități.

Este asimilată părintelui, în sensul prevederilor legii, persoana singură din familia monoparentală (potrivit Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei), respectiv reprezentantul legal al copilului, precum şi persoana desemnată să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de copil, potrivit legii.

Excepții

Legea nu se va aplica angajaților al căror loc al muncii permite munca la domiciliu sau telemunca.

În plus, este nevoie de acordul angajatorilor la acordarea acestor zile libere în cazul angajaților din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, caldură și apă.

Indemnizația datorată

Pentru fiecare zi liberă, părinții vor primi o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. În concret, având în vedere că salariul mediu brut pe economie stabilit prin Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei, în funcție de numărul de zile lucrătoare din fiecare lună calendaristică, valoarea zilnică maximă a indemnizației va fi de aproximativ 190 de lei/ pe zi.

Sumele pentru plata indemnizației se achită de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli, urmând ca acestea să fie restituite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. Legea nu prevede procedura potrivit căreia se va efectua această formalitate de rambursare, precum nici termenele aplicabile.

Formalități

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada relevantă.

Cererea va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte ca acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit legii avute in vedere. Această ultimă condiționare nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Echipa Filip & Company acordă asistență juridică în toate domeniile de expertiză relevante din perspectiva impactului socio-economic și financiar al epidemiei Covid-19, acoperind atât legislația muncii și relația angajatori-angajați, cât și îngrijorările pe planul protecției datelor cu caracter personal, relația cu partenerii contractuali (de la furnizori, clienți, contracte cu locatori sau de credit) și riscurile concurențiale la care se expun companiile.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars