A fost adoptată procedura prin care angajatorii pot recupera indemnizația pentru zilele libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor

Sâmbătă, 21 martie 2020, a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Ce clarificări aduce hotărârea de guvern?

Numărul de zile libere acordate de legiuitor

Legea 19/2020 prevede că Guvernul va preciza care este numărul maxim de zile libere de care pot beneficia părinții pentru supravegherea copiilor, prin hotărâre, emisă în fiecare dintre ipotezele avute în vedere de Lege (e.g. atunci când există condiţii meteorologice nefavorabile sau alte situaţii extreme).

Hotărârea de Guvern publicată sâmbătă vine și clarifică acest aspect: angajatorii vor acorda zile libere plătite pentru părinți în toate zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretate de autorități, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. Firește, nu se vor acorda zile libere nici în weekend sau în zilele de sărbătoare legală (când școlile ar fi fost oricum închise).

Astfel, având în vedere că starea de urgență va expiră la data de 16 aprilie (dacă nu va fi prelungită de autorități), rezultă că se mai pot acorda zile libere până la data 4 aprilie 2020. Reamintim că valoarea zilnică a indemnizației va fi în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut (adică aproximativ 190 lei brut zilnic).

Beneficiari

Reamintim că OUG 30/2020 a clarificat faptul că aceasta Lege nu se aplică atunci când unul dintre părinți: (a) beneficiază de concediu de creștere a copilului; (b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; (c) se află în concediu de odihnă/ concediu fără plată; (d) persoanelor care se află în șomaj tehnic sau soțului/soției acestor persoane; (e) în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal.

Procedura internă: Cererea angajatului și documentația necesară

Cererea pe care părintele care dorește să beneficieze de aceste zile libere trebuie să o depună la angajator va fi însoțită de următoarele documente:

 • declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află într-una dintre situațiile de excepție menționate mai sus;
 • copia certificatului/ certificatelor de naștere al/ ale copilului/ copiilor.

Atragem atenția că prelucrarea acestor date cu caracter personal ale angajaților și ale membrilor de familie ai acestora, efectuată în scopul acordării de zile libere potrivit acestei legi, va trebui să respecte și prevederile legislației privind protecția datelor. Având în vedere că obligația acestei proceduri este prevăzută chiar de legiuitor, apreciem că temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal necesare implementării acestor măsuri ar trebui să fie obligația legală a angajatorilor, însă, în continuare, prelucrarea va trebui să respecte principiile GDPR (precum minimizarea datelor, durata stocării, informarea prealabilă a angajaților – trebuie verificate notele de informare transmise angajaților, pentru a se asigura că sunt suficient de acoperitoare pentru această ipoteză).

Procedura de decontare a indemnizației de către angajator

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației aferente acestor zile libere, angajatorul trebuie să depună o cerere la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul/ sucursala/ punctul de lucru.

Cererea trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii: datele de identificare ale angajatorului, adresa acestuia de e-mail contul bancar, numele reprezentantului legal, numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista de la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020 (Anexa nr. 1 la hotărârea Guvernului);
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Aceste documente care însoțesc cererea se transmit, în principiu, prin e-mail către agențiile pentru ocuparea forței de muncă relevante, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Având în vedere formularea imperativă a textului de lege, apreciem că în cazul depășirii acestui termen, angajatorul nu va mai putea beneficia de decontarea indemnizațiilor din bugetul de stat.

Decontarea sumelor plătite de angajator cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii însoțite de documentele precizate mai sus.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars