Aspecte cheie privind certificatele de stare de urgenta

Update:

Actualizare a informatiilor din 25 martie 2020, ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului care reglementeaza procedura de emitere a certificatelor pentru situatii de urgenta.

In ultima perioada au fost adoptate in Romania o serie de acte normative care fac trimitere la certificatul de stare de urgenta.

Primul documentul oficial care mentioneaza certificatul de situatie de urgenta este Decretul Președintelui Romaniei privind starea de urgenta, semnat pe 16 martie 2020, care prevede ca Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (“MEEMA”) eliberează, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19, certificate de situație de urgenta (“CSU”) in baza documentelor justificative.

Alte acte normative care in cuprinsul carora CSU este menționat sunt: OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare (“OUG 29/2020”) pentru detalii in acest sens, puteți accesa articolele noastre  [aici] si [aici], si OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (“OUG 30/2020”) – pentru detalii in acest sens, puteți accesa articolul nostru [aici].Recent a fost adoptat si Ordinul privind acordarea certificatelor de situatie de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020 (“Ordinul CSU”).

Scopul CSU:

In baza prevederilor OUG 29/2020, IMM-urile care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin CSU emis de MEEMA, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

In contractele in derulare, altele decat cele prevazute mai sus, incheiate de IMM-urile mentionate mai sus (respectiv cele care si-au întrerup activitatea), poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

De asemenea, conform OUG 30/2020, salariații angajatorilor care dețin CSU si intrerup activitatea total sau parțial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, beneficiaza de indemnizatii stabilite la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, care se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Ordinul CSU completeaza utilitatea CSU, prevăzând ca acestea se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii.

Cine poate solicita CSU:

Conform Ordinului CSU, certificatele vor fi eliberate operatorilor economici care au dreptul sa le obtina conform OUG 29/2020, OUG 30/2020 sau a altor acte normative ce reglementeaza masuri acordate in contextul starii de urgenta.

Astfel, operatorii economici vizati de cele doua ordonante de urgenta mentionate mai sus sunt in primul rand IMM-urile a caror activitate a fost intrerupta total sau partial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate in care sunt incluse:

(i) intreprinderile care desfasoara activitati culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise (art. 2 din Ordonanta militara nr. 1/2020);

(ii) cabinetele de medicina dentara (art. 1 din Ordonanta militara nr. 2/2020);

(iii) activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vanzarii produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, serviciilor de curatatorie,  vanzarea produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului si vanzarea produselor si serviciilor de optica medicala”. (art. 2 din Ordonanta militara nr. 2/2020 si art. 13 din Ordonanta militara nr. 3/2020).

Ordinul CSU se refera la dupa tipuri de CSU, solicitantii putand opta pentru un singur astfel de tip de certificat:

 • primul tip ar urma sa fie eliberat solicitantilor a caror activitate a fost intrerupta total sau partial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate; si
 • cel de-al doilea tip ar urma sa fie eliberat solicitantilor a caror activitate a fost afectata, inregistrand o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Astfel, se pare ca in plus fata de categoriile de operatori economici mentionati la punctele i) – iii) de mai sus, va avea dreptul sa obtina CSU orice operator economic care a inregistrat o diminuare a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020. Nu este clar însă in ce conditii ar putea sa foloseasca acesti operatori economici aceste certificate (altele decât situațiile prevazute in OUG 29/2020 si OUG 30/2020, cel putin pana la acest moment).

Acordarea CSU

Conform Ordinului CSU, certificatele vor fi acordate in urma unei cereri depusa exclusiv online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, care va contine o sectiune dedicata in acest scop. Functionarea acestei platforme va fi asigurata de catre MEEMA in termen de 5 zile de la publicarea Ordinului CSU in Monitorul Oficial.

In principiu, solicitantii vor incarca documente referitoare la datele de identificare si o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. Modelele standard de declaratii sunt disponibile in cadrul Ordinului CSU.

Declaratia va trebui semnata prin semnatura electronica sau, daca reprezentantul legal nu detine o astfel de semnatura, declaratia poate fi semnat clasic de catre acesta (olograf), urmand ca depunerea online in cadrul platformei mentionate mai sus sa se faca prin intermediul unui imputernicit care detine o semnatura electronica.

Potrivit Ordinului CSU, eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. Acestea sunt valabile fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se va putea efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars