Aspecte cheie privind amanarea la plata a creditelor acordate debitorilor afectati de pandemia COVID-19

Luni, 30 martie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din România anumitor categorii de debitori (“OUG 37/2020”). Aceasta este emisă în continuarea clarificărilor emise de Banca Națională a României (“BNR”) în data de 24 martie 2020 potrivit cărora amânarea la plată legată de pandemia Covid – 19 nu va atrage reclasificarea creditului şi nici obligaţia băncilor sau a instituțiilor financiare de a constitui provizioanele aferente pe sumele datorate – pentru mai multe detalii cu privire la clarificările emise de BNR, puteți consulta următorul material [AICI]

Cui i se aplică OUG 37/2020?

Debitorii care pot beneficia de facilitățile din OUG 37/2020 sunt orice persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale si individuale, profesii liberale sau exercitate în baza unei legi speciale, precum și orice persoane juridice, cu excepția instituțiilor de credit, în toate cazurile sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.
Principalele condiții pe care debitorii trebuie să le îndeplinească:

 • existența unui contract de credit, respectiv a unui contract de leasing încheiat cu un creditor (așa cum acesta este definit in OUG 37/2020) iar împrumutul în baza acestui contract să fi fost acordat până la 30 martie 2020, data intrării în vigoare a OUG 37/2020. Astfel, sunt excluse de la aplicare toate contractele de credit care urmează a fi încheiate ulterior datei de 30 martie 2020, business-ul generat de bănci și instituții financiare nebancare ulterior acestei date nefiind impactat de aceasta măsură;
 • contractul de credit să nu fi ajuns la scadență iar creditorul să nu fi declarat scadența anticipată înainte de 30 martie 2020;
 • să nu înregistreze restanțe la data instituirii stării de urgență în România (respectiv, 16 martie 2020) sau să le fi plătit până la solicitarea suspendării obligației de plată. Având în vedere contextul implementării acestei ordonanțe de urgență, înțelegem că restanțele apărute ulterior instaurării stării de urgență sunt acceptate și nu trebuie plătite până la depunerea cererii suspendării obligației de plată pentru ca debitorul respectiv să poată beneficia de facilitățile aduse de această ordonanță;
 • sa le fi fost afectate veniturile direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19. Modalitatea în care poate fi apreciat acest criteriu va fi detaliată în normele de aplicare ce urmează a fi adoptate de Ministrul Finanțelor Publice în 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020. Modul cum va fi evaluată îndeplinirea acestei condiții este de interes în mod particular în ceea ce privește persoanele fizice, în cazul cărora spre exemplu nu este reglementată posibilitatea obținerii unui certificat de situații de urgență.
În plus, debitorii persoane juridice, precum și celelalte categorii de debitori exceptând persoanele fizice, trebuie să îndeplinească și următoarele condiții:
 • să nu se afle în insolvență la data solicitării suspendării rambursării; și
 • si-au întrerupt activitatea (total sau parțial) ca efect al deciziilor emise de autorități în perioada stării de urgență şi dețin certificatul de situații de urgență sau dețin certificatul pentru situații de urgenţă prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente în perioada stării de urgenţă.
Reamintim că potrivit Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență, operatorii economici pot obține două tipuri de astfel de certificate de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – pentru informații suplimentare puteți consulta această informare legislativă. [AICI]
Având in vedere ca certificatele pentru situații de urgență se pot elibera doar pe durata stării de urgență, iar elaborarea normele pentru aplicarea OUG 37/2020 va mai dura o perioadă de până la 15 zile, pentru a asigura aplicabilitatea practică a acestor beneficii pentru debitorii persoane juridice (precum și pentru celelalte categorii de debitori exceptând persoanele fizice) apare ca potențial necesară fie prelungirea stării de urgență fie prelungirea perioadei în care certificatele pentru situații de urgență pot fi eliberate.
Din perspectiva creditorilor cărora li se adresează prevederile OUG 37/2020, aceștia sunt reprezentați de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și sucursalele celor două categorii de entități reglementate.Cui nu i se aplică OUG 37/2020?

OUG 37/2020 nu se aplică debitorilor care nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de aplicabilitatea acestor prevederi.
Din perspectiva creditorilor, OUG 37/2020 nu are în vedere și nu se aplică creditorilor instituții financiare din alte state membre ale Uniunii Europene care prestează activitatea de creditare în mod direct pe teritoriul României prin intermediul regulilor de pașaportare, și nici dezvoltatorilor imobiliari care au dreptul să acorde credite consumatorilor în legătură cu imobilele pe care le construiesc conform OUG 52/2016.
Acest aspect este relevant întrucât pot exista debitori persoane juridice a căror activitate a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autorități în perioada stării de urgență sau care au înregistrat diminuări ale veniturilor sau încasărilor care ating sau depășesc pragul reglementat, dar care au contractat finanțări direct de la instituții de credit sau financiare din alte state membre ale Uniunii Europene si prin urmare, nu beneficieaza sa măsurile impuse de OUG 37/2020.

Ce facilități sunt instituite?

Debitorii care îndeplinesc criteriile enumerate mai sus, au dreptul să ceară creditorilor din contractele de credit sau de leasing amânarea la plată a ratelor reprezentând capital, dobânzi și comisioane pentru o perioadă cuprinsă între 1 (una) și 9 (nouă) luni, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
Perioada pentru care se aplică amânarea la plată a ratelor se adaugă perioadei totale a creditului, chiar dacă astfel este depășită perioada maximă de creditare din regulile interne de creditare ale creditorului.
Cu toate acestea, dacă prin această prelungire este depășită limita maximă de vârstă a debitorului (în cele mai multe cazuri 60 sau 65 de ani), creditul trebuie reeșalonat pentru a se încadra în limita de vârstă practicată de creditor.

Procedura prin care debitorii pot beneficia de aceste facilități

Pentru a beneficia de această amânare la plată debitorii care îndeplinesc condițiile de mai sus trebuie să solicite această facilitate din partea creditorului în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG 37/2020 (respectiv, până la data de 14 mai 2020).
Cererea de amânare la plată poate fi realizată: (i) letric – prin poștă, (ii) prin poșta electronică, sau (iii) prin telefon la un număr special alocat de către creditori pentru această situație.
Creditorul are dreptul să analizeze situația înainte de a aproba condițiile de amânare la plată. Deși nu este clar până unde ar putea ajunge dreptul creditorului de analiză sau de refuz, înțelegem că fiecare creditor are dreptul să verifice că debitorul respectiv întrunește condițiile cerute de OUG 37/2020, în caz contrar, putând refuzând aprobarea amânării.
Din perspectiva documentației contractuale, nu este necesară încheierea unui act adițional la contractul de credit, modificărrile la contractul de credit operând în baza legii. Totuși, în termen de 30 de zile creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor OUG 37/2020. Astfel, clauze contractuale care se pot modificata trebuie să fie legate de implementarea beneficiilor OUG 37/2020 și se pot referi la aspecte cum ar fi durata contractului de credit, graficul de rambursare.
Informații suplimentare cu privire la procedura de cerere și aprobare a amânării la plată a ratelor urmează a fi reglementate prin normele de punere în aplicare ale Ministerului Finanțelor Publice.

Se capitalizează sau nu dobânda?

Ratele pentru care se cere amânarea la plată sunt formate din trei componente importante: principal, dobândă și comisioane.
Principalul creditului rămâne același cu mențiunea că va fi replătit în continuare din momentul în care încetează perioada de amânare a plății ratelor – cel mai târziu 1 ianuarie 2021.
Comisioanele nu se mai plătesc pentru lunile în care se realizează amânarea la plată a ratelor.  OUG 37/2020 nu reglementează în mod clar ce se întâmplă cu aceste comisioane care ar fi fost datorate pe perioada suspendării, însă potrivit comunicatelor de presă din partea Ministerului Finanțelor Publice, acestea vor fi un cost suportat de creditorii afectați de această ordonanță.
Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din toate creditele, mai puțin creditele ipotecare acordate personelor fizice, vor fi capitalizate, majorând astfel principalul creditului iar lor li se vor aplica dobânzi și vor fi plătite eșalonat conform unui nou grafic de rambursare pe noua perioadă a creditului.
Dobânzile datorate pentru sumele de principal amânate la plată din creditele ipotecare acordate persoanelor fizice vor fi contabilizate de bănci separat pentru lunile la care s-a realizat amânarea, nu vor fi capitalizate si vor rezulta într-o sumă pe care debitorul o va plăti eșalonat în 60 de luni în rate egale de la momentul încetării perioadei de amânare.
Plata dobânzilor la creditele ipotecare datorate de către persoanele fizice pentru perioada de amânare la plată a ratelor va fi garantată de către statul român prin FNGCIMM. Astfel, creditorii si FNGCIMM vor încheia convenții separate de creditare, prin care fondul național de garantare va emite scrisori de garanție cu privire la plata de către debitorii persoane fizice din contractele de credit ipotecare a dobânzilor acumulate în perioada de amânare la plată. În cazul în care debitorii nu plătesc aceste sume, ele vor fi acoperite de FNGCIMM, acesta având posibilitatea să recupereze de la debitorii persoane fizice sumele neplătite cu titlu de creanță bugetară.

Potențiale dificultăți în aplicarea OUG 37/2020

Prevederile OUG 37/2020 ar putea fi puse la încercare atunci când se va pune problema aplicării lor la diversitatea de situații practice existente. Printre dificultățile pe care băncile sau IFN-urile le pot întâmpina în aducerea la îndeplinirea a acestei ordonanțe de urgență identificăm:

 • situația dobânzilor din creditele ipotecare ce trebuie înregistrate ca o creanță a debitorului față de creditor distinctă de credit cu un grafic de rambursare separat;
 • situația contractelor de credit de tip overdraft, revolving sau descoperit de cont care nu au un termen total al contractului și nici rate lunare;
 • situația împrumuturilor sindicalizate, cu precădere cele în care sindicatul de bănci este format majoritar din bănci străine care fac creditare pe teritoriul României în mod direct, prin pașaportare și care nu sunt supuse acestor reguli;
 • situația creditelor în care debitorii se aflau în stare de neexecutare însă creditorul nu a declarat scadența anticipată până la intrarea în vigoare a OUG 37/2020.

În continuare, normele de punere în aplicare a OUG 37/2020 rămân de interes deosebit, astfel încât așteptăm publicarea acestora, urmând să revenim cu o informare suplimentară în momentul în carea acestea vor deveni disponibile.

Aspectele din aceasta informare sunt cu titlu preliminar si vor fi detaliate în cadrul unor comunicări subsecvente.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Continuous recruitment


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Think ahead! Practice at Filip & Company!


          doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


          doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


          doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

          Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

          Webinars