Clarificări privind utilizarea semnăturii electronice în raport cu oficiile teritoriale ale ANCPI

În completarea informării noastre anterioare referitoare la măsurile dispuse de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară („ANCPI”) în contextul pandemiei cu COVID-19 (disponibilă la următorul link: https://filipandcompany.com/masuri-dispuse-de-ancpi-in-contextul-pandemiei-cu-covid-19/), vă aducem la cunoștință faptul că ANCPI a emis un punct de vedere cu privire la reglementările semnăturii electronice, cu aplicabilitate directă pentru toate oficiile OCPI.

Astfel, prin adresa nr. 17639 din data de 15 aprilie 2020 emisă de ANCPI în atenția tuturor oficiilor OCPI, autoritatea precizează faptul că a emis un ghid de îndrumare privind accesul online în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară e-Terra pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică pe perioada instituirii stării de urgență, care cuprinde informațiile necesare pentru depunerea online a cererilor. Potrivit acestui ghid, ANCPI stabilește faptul că va fi aplicată semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat calificat, pe toate documentele care anterior se semnau olograf. De asemenea, dacă un document care trebuia semnat olograf conține mai multe pagini, acesta va fi semnat electronic o singură data, nefiind necesară semnarea electronică a fiecărei pagini.

În vederea consolidării celor de mai sus, ANCPI a emis Ordinul nr. 1210 din data de 22 aprilie 2020 privind stabilirea tipului de semnătură electronică utilizată de ANCPI și instituțiile subordonate, prin care s-a stabilit faptul că cererile pentru prestarea serviciilor de cadastru, de publicitate imobiliară, avize și recepții tehnice înregistrate online, precum și documentele atașate acestora, în aplicația informatică pusă la dispoziție de ANCPI și instituțiile subordonate, vor fi semnate utilizând semnătura electronică calificată.

Precizăm faptul că potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, semnătura electronică calificată corespunde semnăturilor electronice extinse reglementate de legislația din România și reprezintă o semnătură electronică avansată care este creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars