Modificarea legii exproprierii facilitează autorizarea anumitor categorii de proiecte publice

Vineri, 13 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 252/2020 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică („Legea nr. 252/2020”). Modificarea introdusă prin Legea nr. 252/2020 facilitează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții necesare pentru implementarea anumitor categorii de proiecte publice.

În concret, Legea nr. 252/2020 adaugă un nou alineat la art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică („Legea exproprierii”) prin care anumite categorii de proiecte, mai exact cele care au fost declarate de interes național și traversează localități, drumuri județene, orășenești și comunale și asigură legăturile cu municipii, orașe și comune, fiind necesare pentru realizarea de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale și lucrările privind producția și distribuția de energie electrică și termică având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, au fost calificate drept lucrări de interes public major.

Care este însă relevanța practică a calificării acestor lucrări ca fiind „de interes public major”, mai ales în contextul în care această noțiune nu are o definiție în dreptul național? Răspunsul la întrebare este oferit de Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului („Legea nr. 292/2018”).

Potrivit legislației în vigoare, în vederea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea autorizației de construire. Procedura obținerii autorizației de construire presupune pe de o parte, obținerea certificatului de urbanism, împreună cu toate avizele prevăzute de acesta, iar pe de altă parte, obținerea unui punct de vedere al autorității competente pentru protecția mediului în vederea confirmării sau infirmării necesității de a parcurge procedura evaluării impactului asupra mediului.

Potrivit Legii nr. 292/2018, inițial se stabilește dacă respectivul proiect trebui supus evaluării impactului asupra mediului sau nu. În situația în care respectivul proiect urmează a fi desfășurat într-o zonă ce face parte dintr-o arie protejată, într-o etapă preliminară se stabilește și dacă proiectul urmează a fi supus evaluării adecvate asupra mediului. Scopul acestei evaluări este de a determina dacă respectivul proiect dăunează rețelei ecologice Natura 2000[1] sau nu.

În cazul în care în urma evaluării adecvate se constată că proiectul ar avea un impact negativ semnificativ asupra ariei protejate, autoritatea competentă pentru protecția mediului va respinge solicitarea de emitere a acordului de mediu. Totuși, în situația în care respectivul proiect trebuie realizat din considerente imperative de interes public major și în lipsa unei soluții alternative care să nu dăuneze mediului, atunci autoritatea va emite acordul de mediu, însă numai după stabilirea măsurilor de compensare necesare pentru a asigura coerența rețelei Natura 2000, cu informarea ori, după caz, consultarea Comisiei Europene.

O prevedere similară este cuprinsă și în OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Astfel, în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul sau proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu, avizul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000.

Așadar, prin noua modificare adusă Legii exproprierii, se înlesnește procedura de autorizare, din perspectiva cerințelor pentru protecția mediului, pentru anumite categorii de proiecte considerate acum de interes public major.

Totuși, deși inițial intenția inițiatorilor modificării a fost ca toate proiectele ce ar fi intrat în sfera de reglementare a Legii exproprierii să fie considerate de interes public major, în urma dezbaterilor parlamentare forma proiectului a suferit modificări în sensul restrângerii proiectelor considerate de interes public major.

Prin urmare, având în vedere că excepția este de strictă interpretare, în cazul celorlalte proiecte considerate de utilitate publică, dar care nu se încadrează în categoriile de lucrări introduse prin noua modificare a Legii exproprierii, nu se va putea deroga de la prevederile Legii 292/2018 în situația în care respectivul proiect ar dăuna ariei naturale protejate.

[1] Natura 2000 este reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars