Modificări importante aduse regimului juridic al contractelor de leasing încheiate cu consumatorii

În data de 19 aprilie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 83/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing („Legea 83/2021”).

Principalul scop al acestor modificări și completări este echilibrarea raporturilor dintre locatori/finanțatori și consumatori în cadrul contractelor de leasing, inclusiv prin exceptarea acestor contracte de la caracterul executoriu de drept specific contractelor de leasing și prin instituirea dreptului consumatorului sau a unui terț desemnat de acesta de a cumpăra cu prioritate bunul finanțat în ipoteza rezilierii contractului. Modificările se aplică atât în ceea ce privește contractele de leasing financiar, cât și cele de leasing operațional încheiate cu consumatorii. Principalele modificări aduse Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (“OG 51/1997”) sunt următoarele:

1. Noțiunea de consumator în contextul modificărilor

Legea 83/2021 introduce pentru prima dată noțiunea de “consumator” în raport cu operațiunile de leasing iar potrivit acesteia, are calitatea de „consumator” orice persoană fizică sau grup de persoane fizice care (i) este utilizator sau locatar într-un contract de leasing și care (ii) acționează pentru scopuri aflate în afara activității sale comerciale.

Totodată, analiza dacă consumatorul acționează în legătură cu o activitate comercială sau în scop personal se realizează în raport cu contractul specific avut în vedere, și nu cu întreaga activitate a debitorului, calitatea de consumator fiind însă prezumată atunci cand contractul se încheie cu o persoană fizică.

2. Contractele încheiate cu consumatorii nu mai sunt titluri executorii

Una dintre cele mai discutate și controversate modificări din ultimii ani este exceptarea contractelor de leasing încheiate cu consumatorii de la regula generală a caracterului executoriu al acestora. Astfel, în situația unei executări silite, Locatorii, sau respectiv, finanțatorii vor fi nevoiți să obțină o hotărâre judecătorească pentru a pune în executare contractele de leasing încheiate cu consumatorii. Această modificare are în vedere crearea unei garanții suplimentare cu privire la respectărea drepturilor consumatorilor.

3. Modificări aduse termenului legal de neplată

O altă modificare importantă adusă de Legea 83/2021 este introducerea obligativității termenului de grație acordat utilizatorilor și prelungirea acestuia de la două la trei luni. Astfel, ca urmare a Legii 83/2021, în cazul în care consumatorul nu plătește rata de leasing timp de trei luni consecutive, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, fără însă a avea posibilitatea de a mai deroga de la acest termen. Remarcăm, totuși, că în noua formă a OG 51/1997, doar consumatorii par să beneficieze de noul termen de grație, deși anterior acesta era aplicabil tuturor utilizatorilor indiferent dacă erau persoane fizice sau juridice.

4. Dreptul prioritar de a cumpăra bunul în ipoteza unei restituiri

Legea 83/2021 instituie dreptul consumatorului sau a unui terţ desemnat de acesta de a cumpăra cu prioritate bunul restituit în eventualitatea rezilierii contractului dacă (i) bunul a fost restituit în termenul prevăzut în contract și (ii) utilizatorul/terțul cumpărător propus de acesta acceptă ferm și irevocabil să cumpere bunul la un preț cel puțin egal cu contravaloarea tuturor sumelor ramas a fi plătite conform contractului.

5. Diminuarea imperativă a sumelor datorate de către consumator

Conform Legii 83/2021, sumele pe care consumatorul trebuie să le plătească în urma rezilierii contractului de leasing vor fi imperativ diminuate cu valoarea sumelor obținute din valorificarea bunului restituit către locator/finanțator sau, după caz, cu valoarea bunului restituit, stabilită printr-un raport de evaluare.

Concluzionând, considerăm că modificările introduse prin Legea 83/2021 au ca scop limitarea răspunderii consumatorilor din contractele de leasing, răspundere considerată excesivă și disproporționată de către legiuitor în expunerea de motive a legii. Observăm că noile prevederi din OG 51/1997 au un caracter mai restrictiv și limitativ decât cele similare din materia contractelor de credit, în special cu privire la eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractului de leasing încheiat de consumatori, ceea ce ne determină să ne întrebăm dacă legiuitorul nu are în vedere pentru viitor modificări similare în legătură cu legislația de creditare a consumatorilor.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars