Noutăți privind cărțile de identitate electronice

De astăzi intră în vigoare Legea nr. 162/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români („Legea 162/2020”). Prin această lege se aduc o serie de modificări legii-cadru în materie de acte de identitate ale cetățenilor, urmând ca în viitor să fie emise o serie de norme metodologice pentru implementarea propriu-zisă a legislației cadru În cele ce urmează vom prezenta pe scurt modificările aduse prin Legea 162/2020.

Cu titlu preliminar, menționăm că noțiunea de carte de identitate electronică nu reprezintă o noutate absolută în legislația noastră. Acest concept a fost introdus în 2009, existând o prevedere conform căreia începând cu data de 1 ianuarie 2011 prin act de identitate se va înțelege și cartea electronică de identitate. Ulterior, în 2012, printr-o modificare a OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, au fost detaliate prevederile privind cartea de identitate electronică. Având în vedere aceste aspecte, modificările aduse prin Legea 162/2020 nu introduc un sistem nou de identificare, ci doar pregătesc legislația pentru momentul în care cărțile de identitate electronice vor fi implementate în mod efectiv.

Astfel, Legea 162/2020 prevede un nou moment de referință pentru utilizarea cărților de identitate electronice, introducerea acestora fiind condiționată de momentul realizării condițiilor tehnice necesare implementării acestui sistem. Ulterior acestui moment, cetățenii români vor putea alege între eliberarea unei cărți de identitate simple, fără cip, sau eliberarea unei cărți de identitate electronice.

Cartea de identitate electronică va permite titularului autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne („MAI”), dar şi în sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii.

Cartea electronică de identitate va conţine date atât în format tipărit, cât și în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă. Printre datele de identificare cuprinse se numără și certificatul pentru semnătură electronică şi, după caz, certificatul calificat pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

În acest caz, Legea 162/2020 menționează că certificatul pentru semnătură electronică avansată va fi emis de MAI și va fi utilizat pentru autentificare şi semnare în raport cu sistemele informatice ale MAI şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private.

Menționăm de asemenea că, în raporturile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată vor avea aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf. Cerințele de utilizare ale semnăturii electronice avansate vor fi detaliate printr-un ordin al ministrului de interne.

În ceea ce privește certificatul pentru semnătură electronică avansată, legea prevede că acesta va fi emis de către un prestator calificat de servicii de încredere.

Concluzionând, deși Legea 162/2020 nu modifică substanțial reglementarea privind cartea de identitate electronică, totuși clarifică și detaliază utilitatea semnăturii electronice în economia elementelor de identificare ale persoanelor fizice. Considerăm că acest demers este unul benefic, fiind în concordanță cu intențiile autorităților naționale de a digitaliza activitatea în relația cu cetățenii, dar și cu tendința la nivel european, o serie de state, printre care Estonia, Belgia, Suedia, introducând deja documente de identitate națională cu o componentă electronică în care sunt incluse certificate digitale care permit autentificarea persoanei și exercitarea funcției semnăturii electronice.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars