Noutăți privind executarea anumitor lucrări asupra monumentelor istorice

În ultima perioadă, legiuitorul a acordat o atenție sporită reglementărilor existente în ceea ce privește executarea anumitor categorii de lucrări asupra clădirilor monumente istorice, în lipsa autorizației de construire.

La începutul lunii iulie a fost modificat art. 11 alin. (3) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Legea 50/1991”) prin extinderea sferei de aplicare a regimului în legătură cu tipurile de lucrări ce se pot executa fără autorizație de construire asupra construcțiilor monumente istorice având destinație specială și la construcțiile cu destinație de unități de învățământ. Astfel, în ce privește unitățile de învățământ monument istoric amplasate în zone de protecție a monumentelor şi în zone construite protejate se vor putea executa fără autorizație de construire lucrări precum finisaje interioare şi exterioare, reparații şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară sau reparații la acoperișuri, cu condiția să nu modifice structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcțiilor.

În continuarea acestei tendințe, vineri, 31 iulie 2020, a intrat în vigoare Ordinul ministrului culturii nr. 3037 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea procedurii privind notificarea prealabilă și emiterea acordului scris, în cazul executării lucrărilor, în condițiile prevăzute de art. 11 alin. (2) și (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Ordinul 3037/2020”). Acesta detaliază procedura în cazul anumitor lucrări care se realizează asupra construcțiilor monument istoric și asupra construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică și pentru care autorizația de construire nu este necesară.

Cu titlu preliminar, menționăm că Legea nr. 50/1991 prevede un regim special în cazul lucrărilor  asupra monumentelor istorice sau asupra clădirilor cu valoarea arhitecturală sau istorică pentru care autorizația de construire nu este necesară. Astfel,  legea prevede pe de o parte (i) obligația de a notifica executarea lucrării și (ii) obligația obținerii acordului scris din partea autorității publice cu competențe în domeniul protejării patrimoniului cultural. Prin urmare, Ordinul 3037/2020 detaliază procedura prevăzută de Legea 50/1991 reglementând modalitatea concretă de realizare a notificării prealabile și de emitere a acordului scris.

În continuare vom prezenta pe scurt procedura pe care trebuie să o urmeze cei care desfășoară astfel de lucrări vizând în principal (i) persoanele obligate să obțină acordul, (ii) condițiile pentru emiterea acordului și (iii) consecințele executării lucrărilor în lipsa acordului scris.

 1. Persoanele obligate să obțină acordul

Potrivit Ordinului 3037/2020, proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra unui imobil ce are un regim juridic special care doresc să desfășoare lucrările expres și limitativ prevăzute de Legea 50/1991 („Beneficiari”) au obligația de a depune la direcția județeană pentru cultură și la primăria în a cărei rază teritorială se situează imobilul asupra căruia se realizează lucrările o notificare prealabilă, însoțită de o serie de documente printre care se numără și memoriul de prezentare a lucrărilor. Menționăm că deși legiuitorul menționează că actele se vor putea depune și în format electronic, majoritatea paginilor oficiale de internet ale direcțiilor generale pentru cultură nu prezintă informații cu privire la acest aspect.

 1. Condiții pentru emiterea acordului

Direcțiile județene pentru cultură vor emite acordul scris în baza documentației depuse de Beneficiar, acestea putând solicita completarea acestora inclusiv cu documente elaborate de către specialiști atestați de Ministerul Culturii, în funcție de regimul de protecție a imobilului și de complexitatea lucrării, check https://افلام-سكس.com.

De asemenea, autoritatea competentă va putea solicita Beneficiarului permiterea accesului în imobil în situația în care consideră că este necesară constatarea pe teren a situației faptice, nefiind însă stabilite clar situațiile în care direcțiile județene pentru cultură pot solicita accesul în imobil.

Acordul se va emite în termen de 30 de zile dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: (i) dosarul este complet, (ii) lucrările ce urmează a fi executate se încadrează în categoria celor pentru care nu este necesară autorizația de construire și (iii) lucrările nu sunt în măsură sa modifice structura de rezistență ori aspectul arhitectural al construcțiilor.

Acordul va cuprinde condițiile şi termenele de executare a lucrărilor, având o valabilitate de 24 de luni de la data emiterii, perioadă în care Beneficiarul va trebui să realizeze lucrările în cauză. De asemenea, neemiterea acordului scris în termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării, echivalează cu acordul tacit al autorității competente, în vederea efectuării lucrărilor notificate.

În situația în care în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate ori în situația în care lucrările nu se pot realiza fără autorizație de construire, Beneficiarul va primi o comunicare în acest sens.

 1. Consecințele executării lucrărilor fără acordul scris

Cu toate că Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice („Legea 422/2001”) enumeră o serie de intervenții asupra monumentelor istorice ce pot fi efectuate doar cu avizul Ministerului Culturii (ori cu avizul direcțiilor județene pentru cultură), nu există identitate clară între intervențiile prevăzute de această lege și lucrările prevăzute de Legea 50/1991 pentru care nu este necesară autorizație de construire. Mai mult, cele două acte emise de direcțiile de cultură județene au premise diferite, acordul scris fiind dat numai pentru lucrări cu impact redus asupra construcțiilor monument istoric.

Astfel, în situația în care s-ar realiza una dintre lucrările prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea 50/1991 asupra unui monument istoric fără acordul scris al direcției județene pentru cultură și aceste lucrări nu se pot încadra în cele menționate de Legea 422/2001, nu considerăm că se vor putea aplica sancțiunile prevăzute de Legea 422/2001, sancțiuni care privesc lipsa obținerii avizului Ministerului Culturii (ori a avizului direcțiilor județene pentru cultură), având în vedere că Legea 422/2001 nu tratează deloc noua procedură privind acordul scris detaliată mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, sancțiunea aplicabilă în lipsa notificării prealabile și a obținerii acordului scris, în cazul acestor lucrări, nu poate fi identificată cu ușurință.

În concluzie, Ordinul 3037/2020 nu stabilește obligații noi în sarcina Beneficiarilor, ci detaliază o procedură a cărei existență era deja reglementată de Legea 50/1991. Având în vedere lipsa unei sancțiuni evidente, s-ar părea că prin acest act normativ se încearcă păstrarea unei evidențe a lucrărilor ce se pot realiza fără autorizație de construire asupra construcțiilor monument istoric și construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică.

Această informare nu reprezintă consultanță juridică. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars