Propunere legislativă privind digitalizarea activităților de instruire a lucrătorilor efectuate în procesul de muncă

În data de 21 iunie 2023 a fost înregistrată în Parlament o propunere legislativă care urmărește să reglementeze digitalizarea procesului de instruire privind aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM). În esență, proiectul propune instituirea unui registru al instruirilor pe care angajatorii ar urma să îl completeze în format electronic și care va fi administrat de Inspecția Muncii.

Registrul ar urma să conțină evidența instruirilor obligatorii efectuate lucrătorilor, dovezile efectuării acestora și evaluările de risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Pe lângă instruirile din domeniul securității si sănătății în muncă, registrul ar urma să fie completat și cu instruirile în următoarele domenii: (i) situații de urgență (prevenirea și stingerea incendiilor, protecție civilă), (ii) paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; (iii) protecția mediului; (iv) prelucrarea datelor cu caracter personal; și (v) alte domenii în care angajatorii au obligația legală de instruire a lucrătorilor.

Datele ar urma să fie transmisă în ziua efectuării instruirilor și documentele încărcate ar putea fi semnate și cu semnătură electronică simplu ori semnătură olografă biometrică, fără a fi necesară semnătura electronică avansată sau calificată. De asemenea, completarea și transmiterea online a datelor în registru ar urma să exonereze angajatorul de obligația de a deține documentele în format fizic.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars